Duitsland, 1951. Winifred Otto Schumann kon het zelf aanvankelijk nauwelijks geloven, maar ontdekte geheel tegen zijn verwachtingen in dat de aarde omgeven wordt door een electro-magnetisch veld. Waar ook ter wereld, dit veld resoneert (trilt) met een frequentie van 7,83 Herz.  (afkorting: Hz. Je spreekt uit: herts). De wetenschappelijke naam:  de Schumann resonantie. Alle dingen bestaan uit trilling. De moderne wetenschappers gaan het steeds meer ontdekken: hoorbaar of ónhoorbaar, alle dingen, - je lichaam, planeten, absoluut alles - zijn golflengten. Alles om ons heen bestaat uit een veld van golvend licht, hoe stil en onbeweeglijk de dingen soms ook mogen lijken. In feite is alles beweging.

Zichtbaar licht beslaat maar een heel klein deel van alle golflengten. Veruit het allergrootste deel is onhoorbaar en onzichtbaar. Zo ook de puls van de aarde, de Schumann-resonantie.

Het elektromagnetische veld, of kortweg EM-veld, dat de aarde omringt strekt zich uit tot ver in de ionosfeer (± 80km hoogte), dus vele malen hoger dan de atmosfeer (tot ± 10km hoogte). Elektrische spanning ontlaadt zich met regelmaat van de klok in de vorm van donder en bliksem. Ieder uur van de dag is er wel ergens op aarde onweer aan de gang. Om precies te zijn, met ruim duizend bliksem ontladingen per etmaal! Ook in onze hersenen vinden elektrische processen plaats, en net zoals een computer niet werkt zonder stroom, zo wordt een mens hersendood genoemd, wanneer er geen elektromagnetische activiteit meer gemeten kan worden in de hersenen.


Het duurde jaren voor het belang van de Schumann-resonantie begon door te dringen. Een andere Duitse wetenschapper, Hans Burger, uitvinder van het EEG-apparaat waarmee de elektrische activiteit van onze hersenen kan worden geregistreerd, had zo’n dertig jaar daarvoor al ontdekt dat onze hersenen resoneren op een lage golflengte die hij ‘alpha-golven’ noemde.


Het bijzondere nu is dat het ritme van deze EM-golven rondom de aarde en die in de hersenen van de mens precies hetzelfde zijn.

Toch een merkwaardig toeval, zou je zo denken. Toeval? Misschien niet helemaal… Het innerlijk ritme van de mens blijkt op de een of andere raadselachtige manier afgestemd op het ritme van de aarde. De puls van de aarde is de puls van het leven zelf... Dit ritme is ook van invloed op onze creativiteit, gedrag en immuunsysteem.

Een voorbeeld: onderzoek aan het Max Planck instituut wees op de onomstotelijke relatie tussen de Schumann-resonantie en onze gezondheid. Een groep studenten werd langdurig in een volledig geïsoleerde bunker ondergebracht, diep onder de grond, waar geen enkele straling kon doordringen. Al gauw voelden zij zich ziek worden en kregen last van hoofdpijn.  Maar op het moment dat een frequentie-generator van 7,83 Hz werd ingeschakeld verdwenen de klachten even snel als dat zij gekomen waren. Blijkbaar kunnen wij niet helemaal zonder het ritme van de aarde. Misschien verklaart dit wel waarom je je vanzelf goed voelt lekker buiten in de frisse natuur?

Je hele lichaam zit vol EM-activiteit. Eigenlijk zijn we elektromagnetische wezens. Denk maar eens aan het ‘telefoonbotje’ dat een behoorlijke elektrische schok geeft wanneer je eraan stoot. Heb je wel eens een trui uitgetrokken die statisch geladen was? Allemaal elektrisch geknetter!  Zo zit ook de ‘trui’ van de aarde – want de atmosfeer is in wezen een wollen deken om de planeet – vol elektrische stromen.
- Wat zijn ‘golven’ precies en waarom worden zij met een Hertz-getal aangeduid? We zagen al dat alles wat je maar kunt waarnemen in wezen trilling is, ook als het ‘stilstaat’. Je kunt je het heelal voorstellen als een gigantisch soort aquarium, waarvan het ‘water’ in een oneindig aantal verschillende trillingen is gebracht. Deze oneindige hoeveelheid trillingen zorgen op hun beurt voor een oneindige hoeveelheid verschijningsvormen.

- Alles re-soneert, letterlijk: weer-klinkt (‘son’ is Frans voor ‘geluid’, denk ook aan ‘sonar’). De natuur is niet opgebouwd uit een soort van blokkendoos van atomen en moleculen (zogenaamde ‘deeltjes’) maar veeleer uit stromende, spiraalsgewijs bewegende energie. Een oneindig aantal verschillende trillingen (golflengtes) staat garant voor een rijk geschakeerde natuur. Golflengtes variëren van 1/miljardste deel van een atoom tot de lengte van het universum, en alles daartussen in. Net als bij rimpelingen op een wateroppervlak, zo geldt dat ook voor EM-straling.

- Herz is de benaming van de eenheid van frequentie, genaamd naar de natuurkundige Heinrich Herz. Het aantal Herz (Hz) duidt op het aantal trillingen per seconde. Zo trilt een TL-lamp van 50 Hz vijftig keer per seconde.

Zelfs DNA – de basisstructuur van alle leven op aarde – is onderhevig aan trilling en elektrische golven. Miniscuul weliswaar, maar evengoed EM-velden. Alle cellen van ons lichaam ‘praten’ met elkaar door uiterst kleine elektro-magnetische pulsen. Onze hersenen zenden een constante stroom van frequenties uit, maar vooral ons DNA, zo blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek, blijkt een unieke frequentie uit te zenden. Zonder deze eigenschap van ons DNA zouden we niet langer dan een paar seconden kunnen leven.. Wij leven letterlijk in een oceaan van resonanties, en we bestaan zelf uit een oceaan van resonanties.

Een voorwaarde voor leven: de Schumann-resonantie

Onderzoekers stopten twee DNA strengen in water en ontdekten dat tussen die twee elektro-magnetische boodschappen worden uitgewisseld. Frappant nietwaar? En toen de onderzoekers het DNA in twee afzonderlijke reageerbuisjes met water stopten, en zij dus volledig van elkaar gescheiden waren, gebeurde deze uitwisseling nog steeds. Om ieders verbazing compleet te maken, volgde nog een derde experiment. Hierbij  werd slechts één buisje gevuld met DNA in water, terwijl het andere enkel (gesteriliseerd) water bevatte, dus zonder DNA of wat dan ook. Mutatis mutandis; onder invloed van het aanwezige DNA in het ene buisje, werd volledig nieuw DNA gecreëerd – uit het niets – in het andere buisje!                                                                                     

De wonderen zijn de wereld niet uit. Wat voorheen geen enkele wetenschapper was gelukt: leven creëren waar voorheen geen leven was, vond hier spontaan plaats. Echter, zonder aanwezigheid van de Schumann-frequentie van 7,83 Hz gebeurde er niets en mislukte iedere poging, maar mét de Schumann-resonantie wél.  Een voorwaarde voor leven…   [prof. Luc Montagnier, zie D. Wilcock, The Source Field investigations, 2011, pp.185-186]De bijen en resonanties

Wanneer elektro-magnetische uitwisseling tussen lichaamscellen en zelfs tussen DNA onderling zo’n grote invloed heeft, dan is het niet meer zo verwonderlijk dat de bijen evenzeer heel gevoelig zijn voor EM-velden. Zij gebruiken die velden zelfs voor navigatie.     In de hele natuur heerst een delicaat evenwicht tussen vele verschillende soorten natuurlijke frequenties. Zo gaat het er al miljoenen jaren lang  aan toe. Maar de laatste 25 jaar is die harmonie onder zware druk komen te staan. Eind jaren 80 gebruikte slechts ongeveer 3% van de mensen een mobiele telefoon. Tegenwoordig ligt dat percentage in de buurt van de 100%. De telecom-industrie is een van de meest winstgevende op aarde en heeft tot in de verste uithoeken keihard aan de weg getimmerd. Draadloos internet, draadloze televisie, WIFI, Bluetooth, DECT, er wordt wereldwijd lustig mee geadverteerd.    

                           

 


Daarmee hebben wij onszelf ondergedompeld in een oceaan van kunstmatige trillingen… Ze zijn letterlijk overal om ons heen, onzichtbaar weliswaar, maar ze vullen de ether en duwen de natuurlijke, aardse resonantie naar de achtergrond.  Voor het blote oog lijkt onze planeet nog steeds dezelfde, maar vanuit het standpunt van onze cellen bekeken, is het de grootste verandering  die het leven op aarde te verduren heeft gekregen. De effecten  van onnatuurlijke straling en trilling beginnen we nu pas te zien en te voelen.       

Zonder bijen kunnen de meeste groei en bevruchting in de natuur helemaal niet plaatsvinden. Bijen dragen in de allermeeste gevallen zorg voor bestuiving. Zonder bestuiving geen bevruchting, zonder bevruchting geen oogst. Zo simpel als wat. Maar met mogelijk dramatische gevolgen voor het leven op aarde indien de bijen er niet meer zouden zijn.De gegevens zijn alarmerend. Vanaf 2006 begonnen bijenkolonies over de gehele wereld in te storten en te verdwijnen… en niemand  begreep waarom. Bijenhouders registreerden  30  tot 90% minder bijen in hun korven. Plotseling bleken grote groepen bijen niet meer naar hun korven terug te keren. Wat is er aan de hand?

Een experiment werd opgezet met 8 bijenkorven. In de helft  daarvan werd een DECT-telefoon geplaatst. De uitkomsten van het onderzoek bleken verbijsterend; bijen wisten gewoon hun korf niet meer terug te vinden onder invloed van deze, voor hen reusachtige stoorzender. In één van de korven was het resultaat zelfs zo dramatisch dat niet één enkele bij terugkeerde.

Bij een DECT-telefoon kun je snoerloos bellen omdat er een basisstation in je huis staat, terwijl jij buiten in de tuin, of op zolder aan het telefoneren bent.  Het basisstation zend het signaal naar de handtelefoon. Een DECT-telefoon is eigenlijk een miniatuur versie van een zendmast; je weet wel, van die ‘onopvallende’ UMTS-masten met allemaal grijze bakken of schotels erin welke je tegenwoordig overal in het landschap ziet staan, op daken van gebouwen, bij schoolpleinen, en langs de wegen.


                          Als je bedenkt wat de effecten zijn van één enkele DECT-telefoontoestel op een hele bijenkolonie, dan moeten de gevolgen van UMTS masten beslist vele malen groter zijn. Overal ter wereld zijn deze masten in zeer korte tijd verrezen om in totaal 4 miljard mobiele telefoongebruikers van dienst te kunnen zijn.

Voor de bijen echter een heel ander verhaal… Hun super gevoelig magnetisch zintuig zorgt er voor dat zij feilloos kunnen navigeren op het magneetveld van de aarde. Iets wat de bijen al miljoenen jaren zo doen, tot ‘plotsklaps’ het mobieltje wordt uitgevonden en roet in het gooit…


Biologische klok, biologisch ritme en biologisch kompas

Biologisch, eigenlijk best wel logisch? Zeker, maar het woord biologisch gaat over heel wat meer dan  onbespoten groente en fruit alleen. Wat dacht je van de biologische klok, het biologisch kompas en biologische ritmes? Je waak- en slaapritme is een goed voorbeeld van de biologische klok, welke ook bij planten en dieren is ‘ingebouwd’.

Rond 1990 werden voor het eerst moleculen ontdekt - cryptochromen genoemd -, welke een belangrijke rol spelen bij allerlei biologische ritmes, zoals het dag-nacht ritme. In het begin werden cryptochromen (chromos = Grieks voor klok/tijd) alleen in planten gevonden, maar daarna ook bij insecten, vogels en zoogdieren, inclusief mensen.  Deze wonderlijke molecuultjes zijn ook verantwoordelijk voor de kompas-werking bij insecten, net als bij vogels. Experimenten met geblinddoekte kinderen wezen uit dat ook mensen een natuurlijk vermogen tot oriëntatie bezitten, zonder uitwendig kompas. We blijken allemaal van nature tot op zekere hoogte de weg te weten zonder plattegrond of tomtom.

In het geval van bijen en andere insecten bleek slechts een heel geringe dosis aan laag frequente straling al een enorme stoorzender te vormen ten aanzien van hun navigatie vermogen. Hun hele innerlijke magnetisch kompas raakt ervan in de war. Ook andere diersoorten, zoals mieren, insecten, vogels, vlinders en zeezoogdieren blijken uitermate gevoelig voor EM-straling. Onze EM-omgeving, - het EM-milieu, om het maar even zo te noemen -, is de afgelopen jaren vele miljoenen malen in kracht en intensiteit toegenomen. Komt het massaal uitsterven van vele diersoorten misschien ook hierdoor?

Je ziet er niets van, maar de gevolgen zijn formidabel.

“De Schumann-resonantie kan in of nabij steden niet meer worden gemeten vanwege de EM-vervuiling door mobiele telefoons en mobiele netwerken, en heeft ons gedwongen onze metingen op zee uit te voeren”. [Dr. Wolfgang Ludwig, natuurkundige]

 


Electrosensitiviteit  

Alle draadloze apparatuur zendt signalen uit welke onze lichamen nooit eerder in de geschiedenis hebben ervaren. Een aantal mensen is hier extra gevoelig voor en hoofdpijnen en duizeligheid behoren tot de bekendste klachten, maar veelal wordt in feite hun hele systeem ontregeld. In sommige gevallen zijn ernstige aandoeningen waaronder kanker het gevolg.


Al het leven is elektro-magnetisch gevoelig.

Heb je nooit de ontspanning diep in je lichaam gevoeld als de stroom een keer plots uitviel? Dat verschil kun je als je een beetje gevoelig bent zelf gemakkelijk ervaren. Hoeveel sterker zou het verschil zijn wanneer de stroom in een hele woonwijk uitvalt en wanneer ook alle draadloze straling zou wegvallen. Nergens meer koelkasten die zachtjes zoemen, schetterende televisies of piepende magnetrons. Nergens meer telefoongerinkel, zelfs niet zonder draadje, nergens een lantarenpaal of  internetscherm dat nog oplicht; het zou een heel stil en rustig landschap zijn, zoals de planeet al zeker een eeuw niet meer kent.

De wereldgezondheidsraad (WHO) heeft kunstmatige EM-velden als mogelijk kankerverwekkend aangemerkt. Zo ook de Europese Raad (zie bronnenlijst).  Bellen met een mobieltje blijkt niet gezond; al na 30 minuten bellen treedt er schade op aan de hersenen. De eerste rechtszaak wegens hersentumoren door EM-straling  als gevolg van langdurig draadloos telefoneren is inmiddels gehonoreerd.

Zoals gesteld: in krap enkele tientallen jaren is praktisch iedereen een mobiele telefoongebruiker geworden met ruim 4 miljard dagelijkse gebruikers. De gemiddelde leeftijd waarop een kind z’n eerste mobieltje krijgt is 8 jaar. Mogen we nu nooit meer bellen? Moet alle draadloze apparatuur de deur uit, of liever gezegd: de vuilnisbak in? Dat zou helemaal nog niet zo’n slecht idee zijn, maar praktisch is natuurlijk anders. Verstandig is het om in ieder geval met mate te telefoneren, en waar mogelijk gebruik te maken van apparatuur waar nog gewoon een ouderwets snoer aan zit.


Melatonine en de pijnappelklier   

Zoals gezegd vinden in de hersenen , maar in feite in het hele lichaam  ook elektrische processen plaats. Het EM-veld van het hart is zelfs 5000 keer zo sterk als dat van de hersenen. Een hartcardiogram (ECG) of een hersenscan (EEG) laten die elektromagnetische activiteit van een patiënt zien, en geven ons het gebruikelijke wetenschappelijk ‘bewijs’ of iemand  levend dan wel dood is. Met andere woorden: de aanwezigheid van elektriciteit betekent de aanwezigheid van leven.

 

                         Het lichaam zit vol elektro-magnetisch aangestuurde processen (cryptochromen), op celnivo, in het zenuwstelsel en de spieren en in de organen. Praten over cryptochromen mag dan ingewikkeld lijken, maar zij zijn wel heel belangrijk. Cryptochromen beïnvloeden de aanmaak van hormonale stoffen, - o.a. melatonine -, welke van essentiële invloed zijn op onze gezondheid.

Melatonine wordt in de pijnapelklier, precies in het centrum van de schedel, geproduceerd. Het is het meest krachtige natuurlijke antioxidant dat er bestaat. Antioxidant wil zeggen dat het een genezende, helende stof is. Melatonine is bijvoorbeeld 5 maal zo krachtig als vitamine C. Melatonine wordt enkel ’s nachts wanneer wij slapen afgescheiden. Elke dag ‘verliest’ ons lichaam vele miljoenen cellen die s’nachts weer worden vervangen. (Je lichaam bestaat in totaal uit zo’n 50 tot 100 miljard cellen, dus dat zijn er nogal wat). Melatonine controleert de slaap-waak cyclus, is een anti-verouderings molecuul en beschermt het hart. Gebrek aan melatonine in het lichaam verzwakt onherroepelijk het immuunsysteem. Mensen met kanker of bijvoorbeeld autisme hebben meestal te weinig melatonine. Het is dus een heel belangrijke component voor onze algehele gezondheid en welbevinden.

Melatonine wordt alleen in het donker gemaakt. En het vervelende is nou dat onze hersenen geen onderscheid kunnen maken tussen kunstmatige, door apparatuur veroorzaakte EM-velden, en natuurlijk licht, dat ook een vorm van EM-straling is. De kunstmatige straling gaat in het donker gewoon door, waardoor steeds meer mensen te weinig melatonine aanmaken, met alle gevolgen vandien.

Al het leven is elektro-magnetisch gevoelig. In de kern van alle stoffen bevinden zich positief (+) en negatief (-) elektrisch geladen deeltjes: protonen en elektronen. En dat maakt alles een kwestie van elektriciteit. Wij zijn wezens van frequentie, licht, elektriciteit en magnetisme.

 Al het leven is elektromagnetisch gevoelig…        

 

Bron : Wij Worden Wakker

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees