Ons wereldbeeld wordt gedefinieerd, zoals altijd, door de filosofie en gedachtegang van de overwinnaar. In ons geval zijn dat de Romeinen en de rooms-katholieke kerk. We hebben het idee dat de mensheid echt ver in zijn ontwikkeling raakte met de komst van de jaartelling en het christelijke geloof. Daarvoor had je alleen maar een aantal nog niet bekeerde heidebewoner & barbaren die over het veld rende en aan orgies deden. Is dit wel zo, of sluiten we een groot gedeelte van onze culturele en spirituele geschiedenis hiermee uit? Wie waren de heidenen, pagans en druïden van vóór het Romeinse Rijk en wat hadden ze te vertellen?

 

geschiedenis

 

In de huidige tijd komen we steeds meer in contact met deze vergeten kennis en geschiedenis. Sjamanisme, dansrituelen, meditatie en tantra zijn aan de orde van de dag in de hedendaagse wereld. Wat kunnen we van onze stamvaders en oermoeders leren? In dit eerste deel over onze vergeten geschiedenis gaan we hier verder op in.

Romeinse invloed
De Bijbel is volgens Wikipedia niet in één keer tot stand gekomen, maar is in de loop van duizenden jaren samengesteld. Het Oude Testament bestaat uit 39 boeken geschreven in onder andere het Hebreeuws en Joods. Wat je je dan kunt afvragen is welke boeken er dan zijn geselecteerd en welke niet? Zijn er nog meer geschriften die misschien niet tot de selectie horen van onze spirituele geschiedenis? Dit zijn zaken waar we vaak niet bij stil staan als we aan onze geschiedenis denken.

Naar schatting zijn er meer dan 270.000 documenten vernietigd in opdracht van de Romeinen, tijdens branden in onder andere de bibliotheek van Alexandrië. Dit waren geschriften die niet voldeden aan het beeld van de werkelijkheid en aan de ‘norm’ die het rijk gesteld had. Naast het vernietigen van de vele boeken en geschriften zijn er grote klopjachten geweest om alle ‘heidenen’ (lees: gnostici, heksen, natuurvrouwen, sjamanen en druïden van de oudheid) op te sporen en te doden.

Bekend verhaal?
We hebben het vaak over de horror die de kolonisten hebben uitgevoerd. De afslachting en slavenhandel van duizenden indianen en natuurvolkeren in de Amerika’s. Als je beseft dat zich een soortgelijk drama al eerder op Europese bodem heeft afgespeeld, kunnen we misschien beter begrijpen wat de karmische drijfveren zijn geweest van de kolonisten uit die tijd.

Het leed wat ons is aangedaan in het verleden, hebben we met incarnaties daarna met ons meegebracht en geprojecteerd op de indianen en stammen uit Amerika. 'History repeats itself', totdat wij onszelf ontwikkelen en leren om het anders te doen. Kennis en begrip van onze echte geschiedenis is hier een cruciaal onderdeel in. Alleen door bewustzijn en kennis van onze ware spirituele en culture tradities kunnen we onszelf verder ontwikkelen.

Nag Hammadi geschriften
In 1945, bij het plaatsje Nag Hammadi in Egypte, zijn 51 geschriften, ofwel codices, gevonden die aanvankelijk onderdeel waren van het Nieuwe testamant, maar later apocrief zijn verklaard. Dit is een term die aangeeft dat de geschriften eerst onderdeel waren van de Bijbel, maar er later uitgehaald zijn.

Dat de teksten niet zijn opgenomen in de Bijbel betekend natuurlijk niet dat ze geen waardevolle informatie bevatten. De Gnostische geschriften bieden een ontzettend interessante kijk op onze geschiedenis, één die niet geschreven is door de winnaar, maar door de verliezers. De sjamanen, natuurvrouwen en gnostikoi. Daarmee komen ze misschien wel veel dichter bij de waarheid dan het bijbelverhaal zoals wij het kennen.

Wat ook zo fascinerend is, is het feit dat er honderden, misschien wel duizenden gospels en geschriften zijn. Ergens wordt gezegd: deze zijn belangrijk en gaan we gebruiken, en deze zijn dat niet. Vervolgens kijkt niemand meer om naar de andere teksten en neemt ze zelfs niet eens meer serieus. Dit terwijl andere gospels een hele andere interessante geschiedenis vertellen. Deze verloren gospels beschrijven bijvoorbeeld hoe Maria Magdalena een seksuele relatie had met Jezus Christus, en hoe de leer van reïncarnatie en karma werken op aarde. Nog weer andere beschrijven hoe een externe negatieve kracht (Archons) invloed hebben gekregen op Aarde.

Gelovig of niet
Veel mensen hebben tegenwoordig een afkeer met alles wat ook maar een beetje met het geloof en de Bijbel te maken heeft. Dit is jammer want veel van deze geschriften bevatten veel spirituele en kosmische inzichten over ons leven hier op Aarde.

Zo geven de gnostische geschriften ons een groter spirituele visie waarin het samenwerken met moeder Aarde, ook wel Sophia genaamd, en de verbinding met de kosmos centraal staan.

Ook is onze cultuur en maatschappij doordrenkt van de 2000 jaar ‘christelijk gelovige opvoeding’ die we hebben gehad. Als blijkt dat deze niet klopt heeft dat wel degelijk grote gevolgen op de manier waarop wij in de wereld staan. Wat is belangrijk en wat zijn onze normen en waarden in de samenleving.

Mannelijke oppergod
De wereld waarin we leven wordt gekenmerkt door twee grote religies: Het christendom en de islam. Samen goed voor 3,6 miljard volgers (Wikipedia). Dat is meer dan de helft van de wereldbevolking. Deze religies zijn monotheïstisch, wat inhoudt dat ze geloven in het bestaan van één God. Een mannelijke God wel te verstaan.

Onze maatschappij is doordrenkt met de verheerlijking van deze mannelijke 'Creator God'. Dit zie je overal in terug: films, tv, architectuur, onderwijs en bedrijfsvoering. Of zoals Terence McKenna het zo mooi zegt: "Dominator Culture heeft ons volledig geabsorbeerd. Culture is not your friend.".

Dit zie je bijvoorbeeld terug dat voor elk overheidsgebouw grote fallussen verijzen. Deze obelisken zijn het ultieme teken van mannelijke dominantie. De vulva of de baarmoeder zie je nergens voor het stadhuis staan... Sterker nog, als die er wel zou staan dan gaat waarschijnlijk de helft van de bevolking in protest, omdat ze het ongepast vinden...

Door de 'Dominator Culture' zijn we ver van onze ware natuurlijke aard afgeraakt. We zijn het contact met moeder Aarde, met Sophia, het vrouwelijke, kwijtgeraakt.

Oud Europa
De Gnostische geschriften bieden ons een kijkje in de wereld van voor deze mannelijke dominantie. De wereld van de oude mysteriescholen, de culturele en spirituele geschiedenis van onze stamvaders en oermoeders.

Hoe zag het oude Europa eruit? Het beeld wat ervan geschetst werd tijdens de geschiedenislessen op de basisschool is een landschap met onontwikkelde stammen die leefden van het jagen en verzamelen van voedsel. Het waren heidenen, onontwikkelde ongelovige mensen. Vertalingen van het woord heiden zijn onder andere: de heidebewoner, de barbaar, heidense vrouw, en de nog niet bekeerde. De Engelse vertaling is 'Pagan', ofwel plattelandsbewoner.

Werkelijkheid
In werkelijkheid bestond de wereld uit een regenboogrijk aan verschillende culturen en stammen die ieder op hun eigen manier leefde in overeenstemming met de natuur. In Zuid-Amerika en Afrika heb je de sjamanen en hun stammen. In Noord-Amerika de indianen met de medicijnmannen en -vrouwen. In India en Azië de yogi’s, swami’s en monniken, en in Europa en Rusland had je de Kelten, gnostici, druïden en pagans.

Op ieder continent leefden dus mensen die bezig waren de diepere lagen van de werkelijkheid te doorgronden. Bij hen allemaal staat de connectie met moeder Aarde, vader Kosmos en het spirituele pad centraal. Alleen nergens zijn we er zover van afgeweken als hier in Europa. Velen beseffen niet eens meer dat ook wij een dergelijk geschiedenis hebben van spiritualiteit en rituelen.

Mysteriescholen
De gnostici uit het oude Europa voerden hun rituelen uit in mysteriescholen en mysteriecellen. De mysteriescholen gaan al zover terug als de tijd van Atlantis. Ze zijn in eerste instantie opgezet door de Meesters om het contact met het licht, de eenheid te ervaren en te behouden.

Met het ten ondergaan van de beschaving van Atlantis ging ook de kennis en kunde van de oude mysteriescholen ten onder. Ongeveer 12.000 jaar geleden hebben ze nog een opleving gehad in het oude Egypte en 2000‐2500 jaar geleden in het gebied rond de Middellandse Zee.

De scholen droegen vaak de namen van bekende Grote Meesters zoals: Isis, Delphi, en Seth. Veel bekende leraren, waarvan veel vrouw waren, waren geïnitieerd in de mysteries van vroeger. Bekende mensen waren onder andere: Pythagoras, Plato, Aristotle, Copernicus, Kepler, Newton en Da Vinci. De vrouwelijke priesteressen zijn bijna allemaal uit onze geschiedenis gewist.

Met de dood van Hypatia in 415 A.D. en de intrede van de donkere eeuwen kwam de samenleving wederom weer in verval en zijn we weer veel deze kennis verloren. Nu 2000 jaar later komen we weer in contact met deze vergeten kennis.

Mysteries en rituelen
Bij de gnostici staat de verering van de Grote Godin, 'The Great Goddess', Gaia, Sophia centraal. Het is de heiligheid van de natuur. De rituelen werden gedaan door te dansen, te zingen, te praten, te initiëren en door het drinken van heilige sacramenten: entheogenen en geneeskrachtige kruidenmengsels. Het was altijd op vrijwillige basis en voor de veiligheid besloten voor het grote publiek . 

Door de rituelen initieerde ze de ontmoeting met het oneindige witte licht, de levende natuur. Het is het stilpunt in ieder van ons, voorbij aan de dualiteit. Gnostici waren getraind om voortdurend geconcentreerd te zijn op dit punt. Het witte licht bevat alle kleuren van het lichtspectrum en wordt ook wel beschouwd als de Steen der Wijze: 'The Philosophers’ Stone'. Het is wat de ziel ervaart op het moment van overlijden. Het is je ware natuur voorbij aan het ego. Door de ervaring met dit deel van de natuur werden de deelnemers op diep niveau veranderd, gereinigd en geheeld.

'The Big Laugh'
Andere mysteries waren gericht op het vieren van de vreugde, blijdschap en sensualiteit. Zo had je zelfs het ritueel genaamd hilaria, hilariteit, de grote lach, waarin je de vreugde van het leven ervoer.1

Na het lezen van de Big Laugh kan je je gaan afvragen of Osho echt wel de eerste is geweest met zijn lachmeditatie, of dat hij onbewust zijn inspiratie putte uit voorgaande vergeten tijden.

Osho’s lachmeditatie is een meditatie waarbij je in je eentje of met meerdere mensen spontaan in lachen uitbarst. Nu denk je misschien van spontaan lachen zonder enige aanleiding? 'Fake it, untill you make it' is het motto en het werkt echt. De lach is een prachtig helend middel.

Oogstfeesten
Weer andere mysteries waren gericht op het vieren van de seizoenen en de daarbij behorende oogst- en zaaibezigheden. Tijdens deze rituelen werden de goddelijke mannelijke en vrouwelijke energieën (pagan gods) in het universum vereerd.

De belangrijke feesten, rituelen en initiaties werden op bijzondere plaatsen gegeven. Zo bouwden ze steencirkels en andere heilige plaatsen om de goddelijke energie van de natuur te initiëren. Europa staat vol met deze megalithische plaatsen, zoals Stone Henge en Avebury, maar ook de hunebedden in Nederland en Duitsland zijn hier herinneringen aan.

Hoger doel
De gnostici zagen het menselijke individu niet als wezenlijk heilig of goddelijk. Ieder persoon is juist begiftigd met goddelijke inspiratie en intelligentie, ook wel Nous genaamd. De goddelijke factor is in ieder persoon zijn vermogen aanwezig, maar moet wel gecultiveerd worden.2

Vanuit deze Nous kunnen we Ennoia cultiveren. Ennoia is de kracht van onze intentie, van ons  scheppingsvermogen. De kracht van onze vrije wil. Als we dit genoeg gecultiveerd hebben ontdekken we onze ware identiteit. Voorbij aan onze persoonlijke, technologische en mentale fixaties.

Gnostici hadden als doel het aardse en menselijke potentieel naar het hoogste doel te begeleiden. Ze realiseerden zich dat dit alleen door co‐evolutie kan. Door jezelf in contact te brengen met de goddelijke moeder natuur, het organische licht en van hieruit in overeenstemming met Gaia en jezelf verder te ontwikkelen. Ze noemden zichzelf ook wel de Telestai. Een Telos betekent gericht te zijn op een hoger doel.

Lees ook: Gnostische kosmologie en de Archonten

Gebruikte bronnen
1 / John Lamb Lash, Not in His Image, (the big laugh) pagina 132
2 / John Lamb Lash, Not in His Image, (nous) pagina 135

 

Bron: Earth Matters

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees