Amerikaans wetenschappers hebben kortgeleden toegegeven dat ze chemtrails gebruiken om het weer te beïnvloeden en zonlicht tegen te houden. Een van de onderzoekers en initiatiefnemer, David Keith van de Harvard University, deelde mee dat ze zonlicht-reflecterende deeltjes in de atmosfeer hebben gesproeid met als doel de aarde kunstmatig te laten afkoelen. Ze maakten daarbij gebruik van een ballon die op een hoogte van 25 kilometer boven Fort Sumner in New Mexico werd gebracht. De idee is dat de deeltjes het zonlicht terug de ruimte in kaatsen, waardoor de temperatuurstijging op Aarde zal afnemen.

 

chemtrails1

 

Keith is eigenaar van een geo-engineering research centrum dat wordt gefinancierd door Microsoftbaas Bill Gates. Het onderzoekscentrum faciliteerde een ruimtevaartbedrijf om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van het op grote schaal toepassen van zogenoemde ‘solar geo-engineering’ technologieën. Keith en zijn zakelijk partner James Anderson, hebben nu plannen om tienduizenden kilogrammen sulfaat in de atmosfeer te dumpen in de vorm van een aerosol. (Een aerosol is een colloïdaal mengsel van stofdeeltjes – in dit geval sulfaat in een gas (afbeelding).

 

geoengineering1

 

Dat is hetzelfde concept als dat van de welbekende chemtrails – een soortgelijk ‘solar geo-engineering’project, waarbij vliegtuigen barium, aluminium, polymeervezels en biologische stoffen in de lucht sproeien. Chemtrails zijn makkelijk te onderscheiden van condensstrepen ofwel contrails – i.e. de uitlaatgassen van vliegtuigen die vrij snel weer verdwijnen, terwijl chemtrails niet alleen zichtbaar blijven, maar zich bovendien verspreiden en uiteindelijk brede wolkenbanden vormen. 

Ontkenning en nog eens ontkenning…

De Britse regering, maar ook andere regeringen hebben, samen met wetenschappelijke onderzoeksinstituten, altijd het bestaan ontkent van chemtrails en de idee van geo-engineering en weerbeïnvloeding afgedaan als wilde samenzweringstheorieën die elke grond missen. Nu blijkt dus dat dit niet het geval is en dit jongste geo-engineeringsproject van Keith en Anderson zal binnen een jaar worden uitgevoerd. Het gaat om het lozen van duizenden kilo’s sulfaatdeeltjes in de atmosfeer met als doel invloed op de chemische processen in de ozonlaag te meten en manieren te onderzoeken om de sulfaatdeeltjes de juiste afmeting te geven, die moet liggen tussen 0,2 en 200 micrometer.

Keith vertelde echter aan The Guardian dat men niet van plan is het klimaat of het weer te veranderen – ondanks het feit dat de doelstelling niets aan twijfel overlaat: “we proberen het zonlicht tegen te houden.” Hij zegt letterlijk: “Het doel is niet het klimaat te veranderen, maar de processen te doorgronden die op microniveau plaatsvinden. Het directe risico is erg klein.” Hij voegt eraan toe dat geo-engineering van het zonlicht een goedkope methode zou kunnen zijn om de opwarming van de aarde af te remmen… 

Desastreus ingrijpen..!?

Hun plannen hebben kritiek geoogst van andere wetenschappers en klimaatgroepen die beweren dat het gevaar aanwezig is van onvoorspelbare desastreuze gevolgen voor de aardse weersystemen en voedselvoorraden. Hoewel Keith toegaf dat de complexiteit van het project nog niet helemaal begrepen wordt, beweert hij dat het experiment een mogelijkheid biedt voor het verbeteren van modellen die te maken hebben met de manier waarop de ozonlaag veranderd kan worden door het op grote schaal sproeien van aerosolen.

 

Amsterdam-chemtrails

 

Maar milieubewegingen zijn het hiermee oneens. Pat Mooney, CEO van de Canadese technologie-waakhond ‘ETC Group’ zegt dat de plannen naar alle waarschijnlijkheid zullen leiden tot meer schade aan de ozonlaag en regenneerslagsystemen kan verstoren, hetgeen zeer  nadelige gevolgen kan hebben voor de wereldvoedselproductie. “Het draagt niet bij aan het verlagen van de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer en gaat de verzuring van de oceanen ook niet tegen. Geo-engineering van het zonlicht verhoogt naar alle waarschijnlijkheid ook het risico op internationale klimaatgerelateerde conflicten – gegeven het feit dat de pogingen het weer te ‘modelleren’ al tot grotere risico’s heeft geleid op het zuidelijk halfrond.

Vorige maand onthulde een wetenschappelijke studie dat geo-engineeringsprojecten zoals deze de hoeveelheid regenneerslag in Noord-Amerika en Noord-Europa met 15% kunnen verlagen en met meer dan 20% in het midden van Zuid-Amerika. Dit leidt in sommige gebieden op aarde onherroepelijk tot droogte, voedseltekorten en hongersnood. De gevaren van zwaveldioxide werden al eerder beschreven door het Environmental and Protection Agency (EPA)  dat stelt dat zwaveldioxide (SO2) emissies gezondheidsschade veroorzaakt en vroegtijdig overlijden.

Op hun website pleit het agentschap ervoor de Verenigde Naties meer bevoegdheden te geven voor betere regulering van geo-engineering/chemtrailprojecten en landen die dergelijke programma’s financieren tot de orde te roepen. Een onderzoek uit 2008 door wetenschappers van de Rutgers Universiteit (State University of New Jersey) onthult dat geo-engineering in potentie enorme schade kan toebrengen aan miljarden mensen. De onderzoekers schrijven dat aerosolen die boven tropische en/of de poolgebieden zeer waarschijnlijk leiden tot verstoring van het moessonseizoen in Afrika en Azië, waardoor de water- en voedselvoorraden van een paar miljard aardbewoners worden bedreigd.

Ondanks de beweringen van wetenschappers Keith en Anderson, beweert het Rutgers-rapport in feite dat geo-engineeringsprojecten de ozonlaag zullen afbreken en hydrologische cycli zullen verzwakken met als resultaat drogere rivieren en lagere grondwaterstanden. Hoewel de wetenschappers, die het onderzoek uitvoerden onder leiding van Prof. Alan Robock van de faculteit voor milieuwetenschappen van Rutgers, van mening zijn dat de opwarming van de aarde het gevolg is van menselijk handelen, waarschuwen zij met klem dat geo-engineering de zaak alleen maar verergeren zal.

© Janine Griffiths

 

Lees ook:

 

 

Bron : Want to know

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees