Rosalind Peterson doet een lezing in de VN over het verschijnsel 'Geoengineering', of populairder verwoord: 'chemtrails'. Ze heeft het woord 'chemtrails' bewust vermeden, omdat dat woord sterk met 'ongeloofwaardige' complottheorieën geassocieerd wordt. Ze bevestigt met wetenschappelijke onderzoeksgegevens dat chemtrails inderdaad geen normale condensatiestrepen zijn, en een kwalijke verschijnsel is met nadelige gevolgen voor o.a. de natuur en gewasopbrengsten. Ze is de oprichter van Californië Skywatch en is een ecologische impact analyst. Ze is een gecertificeerd 'USDA Farm Service Agency Crop Loss Adjustor' en werkzaam in meer dan tien provincies in heel Californië.

 

Chemtrail_plane1 

Dit betekent dat als de opbrengst van bepaalde gewassen minder is dan verwacht, het haar taak is om de reden uit te zoeken. Als blijkt dat de verliezen van opbrengsten niet aan de verbouwers verweten kunnen worden, dan krijgen de verbouwers financiële vergoeding.

Deze lezing is een mijlpaal, omdat het onderwerp chemtrails hierdoor meer in de openbaarheid komt en niet meer uitsluitend onder complottheorieën gecatergoriseerd wordt.

 

Video

 

Hieronder is een interview met Rosalind Peterson die een gedetailleerder achtergrondverhaal laat zien. Wie is Rosalind Peterson en hoe komt zij tot haar bevindingen m.b.t. chemtrails? 

 

Video

 

Bron : Earth Matters

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees