Nieuwe Tijdskinderen

 

indigo%20kinderen

Kinderen van drie maken al weloverwogen keuzes

De wereld is voor jonge kinderen helemaal nieuw. Ze weten nog niet zo goed hoe alles werkt en moeten nog veel leren. Wanneer ze iets moeten kiezen, maar twijfels over hun keus hebben, zijn ze zich wel degelijk bewust van deze onzekerheid. En die onzekerheid speelt een rol in hun beslissing, suggereert nieuw onderzoek. Gedrag van kinderen toont aan dat zij voor hun vijfde al in staat zijn te reflecteren op zichzelf. De zelfreflectie gebruiken de jonge kinderen bij het nemen van een beslissing. Dit zegt Simona Ghetti, één van de onderzoekers aan deUniversity of California, Davis over het onderzoek in het blad Child Development.

bewust_kind

Veel kinderen zien dingen die voor volwassenen onzichtbaar zijn. Ze ervaren het als heel gewoon, maar lopen vast in het contact met leeftijd genootjes. Omdat ze de wereld om hen heen als anders beleven missen ze de aansluiting. Hoe ga je om met deze kinderen? Wat zien kinderen dan? Paranormaal zijn; het is nog steeds een vies woord. Het hoort in de catagorie 'zweverig' en je moet er vooral niet teveel aandacht aan schenken. Dat voelen kinderen direct als ze een uitspraak hebben gedaan en een vervelende, kwetsende reactie krijgen. 'Doe normaal' wordt er dan gezegd, maar voor hen is het normaal.

Indigo-revolution

Sinds 2005 ben ik aan het schrijven over Indigo’s, een onderwerp dat ik goed ken want ik draag zelf deze energetische stempel en ben moeder van verschillende Indigo-kinderen. Dit is geen nieuwe energie, maar ze is de laatste dertig jaar op de voorgrond gekomen, omdat we voldoende geëvolueerd zijn om er ruimte voor te creëren om zichzelf vollediger tot uitdrukking te brengen. Het is de energie van verandering en waarheid, van het afwerpen van oude, beperkende en beperkte systemen, zodat uitbreiding en grotere zelf-expressie, bewustzijn en bekrachtiging mogelijk worden. Indigo-energie is de kracht tot verandering in de wereld, maar is niet altijd de kracht tot verandering.

mmatiass-1

Hoe werkt het universum? Bestaan goed en kwaad? Weten we echt alles van de geschiedenis van de mensheid? Hoe zijn de mensen ontstaan? Bestaat God? Wat is de Ziel?  Wat gaat er gebeuren in 2012? Wie zijn de Indigo kinderen? Heeft Atlantis echt bestaan?  Waar komen we vandaan? Waar gaan we naartoe? Wat is de bedoeling van alles? Stel je voor dat er een verklaring  zou zijn voor al deze vragen,  voor alles wat er gebeurt. Een verklaring die wetenschap en geloof zou verenigen doordat ze beiden verklaart, natuurkundig zowel als spiritueel. Stel je voor dat iemand zich de conceptie van het Universum begint te herinneren en dat die persoon zich andere levens van vóór deze geboorte begint te herinneren.

Misschien heb je het wel eens gehoord. Kinderen zijn grote spiegels. Kinderen kijken soms rechtstreeks in je ziel en reageren impulsief. Wij als volwassene hebben misschien geleerd deze impuls te onderdrukken. Misschien uit angst voor reactie van de ander of uit beleefdheid. Kinderen niet. Kinderen voelen iets wat niet goed voelt en reageren vrijwel direct. Ieder gezin waar kinderen zijn, is het kind een spiegel voor de ouders. Vaak is het één kind die eruit blinkt. Andere kinderen spiegelen ook maar dit valt niet altijd op omdat het gedrag door de ouders erkent wordt of niet als hinder ervaren wordt. Ouders kunnen soms met hun kinderen prima omgaan maar met één kind constant in een strijd terecht komen.

Het begon allemaal met nare dromen. Eva zag steeds overleden mensen in haar kamer. Mensen met blauw en rose licht om zich heen. Ze zei: "Ze zien er net zo uit als jij en ik maar dan anders. Ik kan er met mijn hand doorheen. Als ik mijn ogen dicht doe zie ik ze niet, maar kijk ik weer, dan zijn ze er nog steeds. Ik weet niet wat ze van mij willen." Ze had het er erg moeilijk mee en ook ik wist niet wat ik ermee moest. Intuïtief antwoordde ik dat ze haar kwamen helpen, omdat ze zo verdrietig was. Ik schrok ervan: wat moet mijn kind allemaal doorstaan? Wat is dit? Eva werd vaak wakker 's nachts. Ze had vaak haar bed nat en wilde bij ons in bed slapen. Ze sliep heel onrustig draaide heen en weer.

Diane: Hoe lang ben jij al in de psychotherapie actief? Doreen: Sinds 1982. Diane: Was er iets in het bijzonder wat je aantrok in Mens en Psychologie? Doreen: Ja, mijn moeder is een spiritueel genezer, zij was een genezer vanuit de principes van de Christian Science  in mijn jeugdjaren, waardoor mijn interesse om mensen te helpen werd aangewakkerd. Toen ik jong was, werd het metafysische niet zo gewaardeerd zoals nu wel het geval is en bovendien was ik een gevoelig kind. Omdat ik opgroeide in zo’n  ‘rare’ familie werd ik veel geplaagd, vandaar dat ik besloot te gaan helpen vanuit een meer conventionele hoek.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees