Wetenschappers hebben een onverwachte en verontrustende ontdekking gedaan – zij troffen een groot aantal nieuwe en voorheen niet eerder vertoonde menselijke mutaties aan. Sommigen suggereren dat er op Aarde binnenkort fantastische X-mannen zullen rondlopen. Deze super-aardbewoners zijn niet afkomstig uit obscure laboratoria, zoals nog weleens in spannende films te zien is, maar ze komen op natuurlijke wijze ter wereld. Andere onderzoekers zijn minder optimistisch en zien deze onvoorziene ontwikkelingen als mogelijke oorzaak voor nog onbekende veranderingen in het menselijk lichaam.

 

new-age-child

Deze onverwachte en schokkende ontdekking is het resultaat van onderzoek dat werd uitgevoerd door wetenschappelijke teams van de Cornell universiteit in New York en die van Californië. Uit gen-onderzoek van enkele duizenden mensen van overal ter wereld is naar voren gekomen dat de mensheid gedurende de afgelopen jaren een aantal nog niet eerder aangetroffen mutaties schijnt te hebben ondergaan. De wetenschappers onderzochten 202 genen van 14.002 mensen. Het menselijk genoom bevat ongeveer 3 miljard basisparen en er werden 864.000 genparen in het onderzoek betrokken. Hoewel slechts 14.002 mensen werden onderzocht, is deze steekproefgrootte toch de omvangrijkste ooit uitgevoerd.

In de eindrapportage van dit project, dat onder leiding stond van John Novembre van de Universiteit van California, Los Angeles en Vincent Mooser van de in Groot-Brittannië gevestigde medicijnproducent GlaxoSmithKline, wordt melding gemaakt van het feit dat meer dan 95% varianten die ontdekt werden bij het onderzoek van 202 genen van 14.002 mensen als zeldzaam kunnen worden aangemerkt en dat 74% van die varianten bij slechts een of twee personen werden aangetroffen.

“Ik wist dat er sprake zou zijn van een zeldzame variant, maar had er geen idee van dat het er zoveel zouden zijn!” vertelde eindrapporteur van het onderzoek John Novembre, assistent-professor op het gebied van ecologie, evolutionaire biologie en bio-informatica aan de UCLA. 10.621 Personen uit de doelgroep leden aan verschillende kwalen als hartfalen, MS, spierziekten, schizofrenie, aderverkalking en Alzheimer. 3.381 personen waren kerngezond.


John Novembre over dit onderzoek en de conclusies 

De omvangrijke steekproefgrootte heeft ons beter dan voorheen de mogelijkheid geboden op een nog eenduidiger manier allerlei patronen zichtbaar te maken. Als we die zeldzame varianten vergelijken met ver van ons verwijderde sterrenstelsels, is een dergelijk grote steekproef net zoiets als de Hubble telescoop: we kunnen veel meer zien dan voorheen. We zien grote hoeveelheden varianten die vaker proteïneveranderingen teweegbrengen. Zo beschouwd heeft dit onderzoek belangrijke implicaties voor de het in kaart brengen van de genetische oorsprong van menselijke ziekteverschijnselen. Het komt in ieder geval overeen met de idee dat veel ziektes deels door zeldzame varianten worden veroorzaakt.

Onderzoek dat vijftig jaar geleden werd uitgevoerd, toonde toen aan dat het mutant-gen slechts bij 1:1000 personen voorkwam, nu is gebleken dat die verhouding zeker 5:1000 is. Het feit dat we zoveel zeldzame varianten zien is gedeeltelijk te wijten aan de explosieve bevolkingstoename,” zegt Novembre. “Door die snelle groei, nemen de groeikansen voor mutaties ook toe. Sommige van de varianten die we hebben ontdekt zijn dan ook nog tamelijk jong en zijn terug te voeren tot de ontwikkeling van de landbouw of tot de industriële revolutie; die bevolkingstoename heeft meer mogelijkheden gecreëerd voor mutaties van het genoom omdat er bij grote bevolkingsaantallen zoveel chromosomentransmissies voorkomen van ouders op kinderen.”

 

akiane-oprah Een van de vele Indigo-kinderen van de laatste decennia. De kleine Akiane had nooit schilderles maar schilderde vanaf klein kind.

 

Video


Wat veroorzaakt de mutaties?

Voorheen dacht men dat genetische afwijkingen werden veroorzaakt door straling, virussen, transposons (ook wel ‘springend DNA’ genoemd: stukjes DNA op een chromosoom, die in het genoom van plaats kunnen wisselen.– Wikipedia – vert.) en chemicaliën, maar tegenwoordig hebben wetenschappers nog een andere mutatiefactor geïdentificeerd: overbevolking! De menselijke bevolkingstoename kan volgens wetenschappers een belangrijke bijdrage leveren aan het verklaren van het grote aantal nu aangetroffen genetische varianten. Het ligt voor de hand dat er, als gevolg van overbevolking, vaker sprake zal zijn van meerdere en zeldzamere gen-varianten. De wetenschap sluit niet uit dat in de nabije toekomst nieuwere mutatievormen zullen voorkomen, die leiden tot ongekende veranderingen in het menselijk lichaam.


Wordt er een nieuw ras van X-mannen geboren?

Er zijn wetenschappers die voordelen zien bij het muteren. Professor Darren Kessner van UCLA heeft bijvoorbeeld gesuggereerd dat binnenkort onder de aardbewoners een fantastische groep ‘X-mannen’ zal ontstaan. Deze wezens zijn niet afkomstig uit geheime laboratoria, maar zullen op natuurlijke weg ter wereld komen.

Joseph Nadeau van de Case Western Reserve University in de VS hierover: “Nieuwe mutaties worden veroorzaakt door overerfde variaties en kunnen leiden tot ziekte en disfunctioneren, maar ze zijn altijd medebepalend voor de aard en het tempo van alle evolutionaire veranderingen. Dit zijn alleen al daarom spannende tijden. We zijn nu eindelijk goed in staat om betrouwbare inschattingen te maken van genetische verschijnselen.

Dat is noodzakelijk om eindelijk goed te kunnen vaststellen wie wij genetisch gezien zijn. Er is altijd al sprake geweest van zowel nuttige als schadelijke mutatievormen als een volkomen normaal verschijnsel, maar als het aantal ervan dramatische vormen aanneemt, rest ons niets anders dan ons af te vragen wat de gevolgen zullen zijn voor de ontwikkeling van het menselijke ras.…”

Bron : Want to Know

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees