Waarom ben je hier ? Dit is een vraag die je op twee manieren kunt bekijken. Waarom bestaan wij ? en waarom zijn wij hier nu op Aarde ? Door Joost van Berkom ik zal met de eerste vraag beginnen.Waarom bestaan wij ? Alle zielen samen in het gehele universum maakt God. God zelf heeft geen lichaam en is dus geen man of vrouw of elk ander wezen dan ook. God is pure energie, licht. We leven dus in een uitdijend universum en God heeft het geschapen. God zelf heeft dus geen lichaam en heeft zichzelf opgedeeld in ontelbare stukjes licht , waarvan jij er een bent zodat ze zichzelf kan ervaren.


Jij bent dus een stukje God op Aarde. Je bent God’s voertuig. Door jou ervaart God het leven en jouw ziel, het stukje licht is zo gemaakt dat ze steeds weer nieuwe ervaringen wil opdoen, Dat is ook de reden dat jij bestaat, wij zijn allemaal onderdeel van God.


De tweede vraag waarom ben je nu hier op dit moment op Aarde is een Aardsere vraag.

Wij zijn niet de eerste beschaving op Aarde en telkens is het misgegaan en heeft ze zichzelf vernietigd door de technologie die verkeerd werd ingezet. Nu staan we op de Aarde weer voor zo’n punt. Er is veel milieuvervuiling waardoor de Aarde opwarmt. er is veel ongelijkheid op de planeet en de meeste rijken willen hun geld en voedsel niet delen met de armen. Er is veel geweld op de Aarde vaak religieus van aard. Er is voedseltekort voor veel mensen in arme delen van de wereld. We produceren vlees wat inhoudt dat we levende wezens fokken en doden. Er is nog steeds oorlog, veel vrouwen worden nog onderdrukt. Daarnaast heeft de mens een verwrongen beeld van seksualiteit wat zich uit in porno op internet en tv. Er is veel geweld op tv en in videogames. Onze longen worden omgekapt in het Amazone gebiedt en men vernietigd de natuur door olie en gassen uit de aarde te halen en om te zetten in  CO2. Daarnaast hebben we nog steeds kernwapens, genoeg om de aarde meerdere malen te vernietigen. er zijn al mensen gekloond en maken gebruik van genetisch gemanipuleerd voedsel.


De wereld was werkelijk aan het doordraaien en er moest iets gebeuren want de evolutie was veel te traag, de meeste mensen waren bezig met eigenbelang voor de rijken der aarden en de armen verzuchten onder het systeem. Er moest dus iets gebeuren en God heeft een plan.Ze wordt de vijfde dimensie genoemd. Het is de opstijging van de Aarde. de energieën die van de zon afkomen zijn aan het stijgen waardoor we meer uit liefde met elkaar gaan samenleven. Ons bewustzijn wordt hierdoor steeds groter. Dit houdt in dat we steeds meer weten over het leven. De tweede pijler in dit plan ben jij. Dat zijn alle nieuwetijdskinderen. Wij kijken en denken anders, zijn snellere denkers dan de Aardse mensen en wij willen niet mee in het systeem maar willen het op een andere manier doen. Wij zijn gekomen om de wereld te veranderen, zodat we opstijgen naar een verlichtte samenleving en we 1000 jaar vrede kunnen krijgen op Aarde. Men noemt dit het Aquarius tijdperk en het is ingegaan om 21-12-2012.


De Liefdesgeneratie

De nieuwetijdskinderen, wij dus worden de liefdesgeneratie genoemd. We hebben meerdere gaven als telepathie, helderziendheid, heldervoelen, helderproeven, helderhoren, helderruiken en tenslottte helderweten. Hierdoor komen de prikkels die opdoet extra hard binnen bij en je moet daarom je leven hierop aanpassen. Veel rust, ruimte, natuur opzoeken, lekker sporten en iets van kunst beoefenen zoals een muziekinstrument bespelen, hutten bouwen, zeilen en ga zo maar door, samen dingen ondernemen in de buitenlucht. Ook gezond voedsel is van levensbelang, hierdoor zit je beter in je vel en word je minder druk. Suiker zorgt ervoor dat je druk wordt en uiteindelijk wordt je er ziek van. Onze schoolsystemen voldoen niet meer voor ons, waarschijnlijk vind je het saai, kun je niet stilzitten of zit je te dromen. Ingrid Rouleaux is voor jullie bezig een nieuw schoolsysteem aan het schrijven waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat. Het is een hele klus om zoiets voor elkaar te krijgen, maar het is hard nodig want inmiddels zitten al 40.000 kinderen thuis die door hun hooggevoeligheid en gaven niet meer mee kunnen op scholen.

 

Verschillende soorten nieuwetijdskinderen

Je hebt verschillende soorten nieuwetijdskinderen. Vrijwel alle kinderen nu geboren zijn nieuwetijdskinderen. Ik zal ze hier noemen, niet om ons in een hokje weg te zetten maar alleen om aan te duiden dat we anders zijn en dat we een andere richting opgaan anders dan het reguliere samenleving wil. je hebt autistische kinderen, Pdd-nos , Add, asperger genoemd. Ze zijn zeer intelligent en worden kleine professoren genoemd. Ze zijn zo intelligent dat ze zich alleen met het innerlijk bezighouden en niet geïnteresseerd zijn in dingen zoals speelgoed buiten zichzelf. Einstein was een asperger  we kijken anders naar de wereld, ikzelf vind het de omgekeerde wereld. Ik kijk exact tegengesteld als de meeste mensen.

Daarnaast heb de ADHD ers, de Indigo’s genoemd, zij hebben een enorme innerlijke kracht en hebben dat om de oude systemen af te breken die ons als mensheid niet voldoen. Ik heb het dan over de politiek, het onderwijs, de economie en religie. Daarna komen de kristalkinderen, zij hebben allen een geactiveerd Christusbewustzijn. Zij houden van  dieren, kinderen, de natuur, vragen op jonge leeftijd al wie ben ik ? en hebben een mystieke band met God en kunnen zich veel herinneren van de andere zijde of vorige levens. Zij worden meesters van het leven om zo als voorbeeld te dienen voor de rest van de mensheid.  Zij bouwen nieuwe systemen op.

Daarna komen de regenboog kinderen die alleen maar spelen, dansen en licht zijn, ze zullen prachtige kunsten geven aan de mensheid en zullen stralen als Engelen op Aarde. Daarna komen de diamantkinderen. Zij zullen zo’n groot bewustzijn hebben dat ze hele bijzondere gaven hebben als tijd en kosmosreizen en zullen het universum ingaan om andere levensvormen te onderwijzen over de dualitieit en het overstijgen daarvan, door liefde.
Er verandert dus veel op Aarde en het waren spannende tijden, echter alles zijn zijn natuurlijk verloop gaan krijgen. De opstijging van de Aarde is een belofte van God en als God iets beloofd komt hij het ook na, maar het is en blijft een keuze van de mens omdat wij over een vrije wil beschikken en zelf onze keuzes kunnen maken.

Oneness

De derde pijler is de Oneness beweging. Je hoeft het dus niet allemaal op eigen kracht te doen, God ondersteund je in alles wat je doet. De mens op aarde heeft de keuze, doe je dingen met of zonder God’s hulp. Als je het met Gods’ hulp doet staat de wereld aan je voeten en zul je alle kennis en wijsheid van het leven eigen worden, ook dat is een belofte. de oneness beweging is een beweging opgericht door Amma en Bhagavan in India, zij hebben als doel gesteld de mensheid te verlichten en doen dat door het doorgeven van energie. De goede lezer weet dat die energie God is.We doen dat via de handen op het hoofd. We zijn een kanaal van het Goddelijke. je wordt er heerlijk rustig van en voelt alleen maar liefde. Als je denkt hoe gaan we dat bereiken verlichting, nu als er een kritische massa is bereikt van 2 tot 3 % van de bevolking gaat iedereen mee, het proces is dan onomkeerbaar.De opstijging van de Aarde is dus uniek in de geschiedenis van het universum en jij speelt een belangrijke rol hierin. God wil je laten weten dat ze zielsveel van je houdt, meer dan je van jezelf kunt houden en dat die liefde onvoorwaardelijk is, ze houdt van iedereen en niets wat je gedaan of gezegd hebt kan dat veranderen. Je hoeft je opdracht dus niet alleen uit te voeren, God steunt je en alle ouderen nieuwetijdskinderen zoals ik ondersteunen je en willen je begeleiden in jouw missie op Aarde.

 

Lees ook:

 

Bron: Nieuwetijdskind

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees