Meester Morya, Het hart van mensen dat bewust wordt van een verruiming in zichzelf laat toe dat er een liefde komt die schatten aanbrengt uit de hemel. Je moet weten dat er een inhoud komt in jullie leven wanneer je je richt naar het alledaagse leven op een zuivere, authentieke manier. Probeer jezelf te zijn in alles, probeer ook dapper te zijn als het moeilijk is, en probeer vooral een verstandige houding aan te nemen ten opzichte van de moeilijkheden. Ga je niet nodeloos inspannen maar weet dat er een aantal facetten zijn in het leven die meegaan wanneer je liefdevol bent en liefdevol blijft ondanks de omstandigheden, en ondanks de moeilijkheden.

 

Liefde ligt in het hart van God verborgen en als je in de liefde staat, dan ben je in Zijn hart. En het is van daaruit dat je kan handelen op een zuivere, eenvoudige manier, zodat de kracht vanuit God in jouw leven komt en zodat je van daaruit de bloemen van het leven kan plukken voor jezelf én voor anderen. Het is in deze uitwisseling dat je dan het mooiste en het beste van jezelf kan geven en kan nemen.

In je innerlijk is het zo dat je tot bloei komt telkens je de zon van het leven toelaat in je eigen hart, het Goddelijke dat aanwezig is maar dat je tot ontdekking moet brengen in jezelf. Wel is het zo dat er een verstandhouding moet zijn naar anderen bij alles wat er gebeurt en in alle omstandigheden. Meester Morya.

(oorspronkelijke volle maan meditatie van 16 oktober 1997,
zoals neergeschreven door Geert)

 

Lees ook:

 

Bron: Nieuwetijdskind

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees