Meditatie

MeditatieNood aan rust en kalmte. Mediteren helpt hier veel bij. Veel lichtwerkers mediteren om volledig zen te raken. Hier vind u een mooi overzicht van artikels die u hier bij helpen.

trancewerk-spiritualiteit

Al duizenden jaren wordt verondersteld dat er meer is dan hetgeen we kunnen waarnemen met onze vijf fysieke zintuigen. Ons ‘zelf’, die we kennen, zou een beperkte vorm zijn van iets groters dat maakt wie we echt zijn. De mens is zich vaak onbewust van zijn ware identiteit omdat hij zich veelal alleen identificeert met zijn emoties, gevoelens, gedachten en herinneringen en dus de persoonlijkheid. Deze innerlijke ‘drukte’ overstemt vaak de doorgaans zwakkere signalen die niet afkomstig zijn van deze vijf fysieke zintuigen.

Meditatie-yoga

Er waren al aanwijzingen dat mindfulness meditatie en yoga een positief effect hebben op pijnbeleving en het behoud van verstandelijke vermogens bij veroudering. Promovendus Tim Gard verklaart nu met behulp van hersenscanners de onderliggende mechanismes in de hersenen. Hij vond unieke neurale mechanismen op het gebied van pijnverwerking en efficiënter georganiseerde en robuustere hersennetwerken bij ouderen die ervaren yoga- of meditatiebeoefenaars waren. Dit kan in de toekomst implicaties hebben voor de behandeling van chronische pijn en voor het zo lang mogelijk gezond houden van de vergrijzende bevolking.

Lachmeditatie is een meditatievorm, oorspronkelijk afkomstig uit India, waarbij het lachen je in het hier en nu brengt en de stilte daarna deze ervaring verdiept.Tijdens de lachmeditatie lach je zomaar, zonder reden. Gewoon omdat het heerlijk is om te lachen. Je lacht met elkaar, niet om elkaar. Als je voluit lacht stopt het denken vanzelf. Je ervaart dat je bent.

Meester Morya, Het hart van mensen dat bewust wordt van een verruiming in zichzelf laat toe dat er een liefde komt die schatten aanbrengt uit de hemel. Je moet weten dat er een inhoud komt in jullie leven wanneer je je richt naar het alledaagse leven op een zuivere, authentieke manier. Probeer jezelf te zijn in alles, probeer ook dapper te zijn als het moeilijk is, en probeer vooral een verstandige houding aan te nemen ten opzichte van de moeilijkheden. Ga je niet nodeloos inspannen maar weet dat er een aantal facetten zijn in het leven die meegaan wanneer je liefdevol bent en liefdevol blijft ondanks de omstandigheden, en ondanks de moeilijkheden.

El Morya

Meester Morya, Het kan zijn dat je probeert geweldig je best te doen om misschien in de ogen van anderen uit te blinken. Dat moet je nooit doen, moet je nooit proberen zelfs. Het is heel belangrijk dat je op een integere manier in jouw leven staat: ‘dit wil ik, dit wil ik bereiken, dit is belangrijk voor mij.’ Want je mag jezelf zijn. Durf geloven in het wezen van jezelf, in het wezen van de dingen. Want als je jezelf bent, dan kan je altijd dingen opnemen die van de ander uit komen, die ook belangrijk zijn. Maar je moet het niet verwisselen.

Een filmmaker uit Alaska wil weten of het klopt dat fysiek contact met de aarde een geneeskrachtige werking heeft. Dit concept was mogelijk al bekend bij verschillende oude beschavingen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat het aardoppervlak een helende werking heeft en een soort enorme behandeltafel is. Hij brengt inwoners van de stad Haines die lijden aan pijn of andere aandoeningen in contact met ‘gronden’. Hij is getuige van een wonderlijk genezingsproces door mensen simpelweg te laten gronden, door ze opnieuw te laten verbinden met de helende energie van de aarde.

De weg die ik bewandel kent vele heuvels en dalen welke ervoor zorgen dat ik alsmaar meer leer over het leven, de mensen die deel uitmaken van dit universum alsmede mijzelf. De rode draad die ik volg op mijn pad door het leven wordt is grotendeels gekenmerkt door mijn achtergrond in de klassieke krijgskunsten. Aikido, Kendo en Iaido zijn de budosporten die ik beoefen sinds mijn 5e levensjaar. Ik heb het grote genoegen te kunnen zeggen dat ik door de groten van de Japanse krijgskunsten mijn ervaring en groei heb kunnen bewerkstelligen.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees