Lichtwerkers

LichtwerkerAls je bezig bent met liefdevol je licht te laten schijnen naar jezelf en je omgeving dan ben je lichtwerker. Je helpt jezelf en je medemens en bereikt de hoogste trilling van liefde.

Gegroet geliefden, wij zijn de Aartsengeloi van de ELOHIM en wij komen in WAARHEID om ALLEN te begeleiden en te ondersteunen in deze tijd van belangrijke overgang zowel voor het menselijke ras als voor Moeder Aarde. Dat wat altijd begeleid werd zal zich nu snel dwars over en binnenin de planeet Aarde manifesteren want de frequenties van de oude paradigma's worden in WAARHEID op geen enkel niveau meer ondersteund door de Nieuwe Aarde.

Vandaag willen wij graag jullie aandacht op het onderwerp van Liefde en Licht focussen. Het is onze bedoeling om de enorme macht welke een ieder van jullie binnenin vasthoudt verder te bespreken. Er zijn vele evenementen, situaties en omstandigheden die zich nog steeds voordoen op jullie wereld die voor velen van jullie verschrikkelijk schijnen te zijn, nochtans voelen mensen zich vaak hulpeloos om deze situaties op grote schaal te veranderen. Dit is waar wij ons op wensen te focussen met de hoop dat wij jullie mogen verlichten met betrekking tot de enorme macht die jullie binnenin vasthouden om dramatisch de wereld ten goede te beïnvloeden.

Zoals velen van jullie er al bewust van gemaakt werden, neemt de immensiteit van de binnenkomende golven zeer zeker niet af. Eerder, groeien zij met het uur, en als zodanig, zullen velen van jullie het moeilijk vinden om jullie focus te behouden in de aankomende dagen. Wij zeggen dit om jullie voor te bereiden op een gigantische instroming van Licht dat jullie kant op komt, samenvallend met die tijd van het jaar wanneer jullie planeet schijnbaar in evenwicht met de hemelen staat. Zoals jullie allemaal zo onderhand heel goed weten, wordt deze tijd van het jaar gemarkeerd door een overeenkomst van licht, aangezien alle delen van jullie kleine blauwe globe de gelijke hoeveelheid aan licht en duisternis tezelfdertijd schijnen te ontvangen.

Door alle rijken/rassen is aan mij gevraagd om over het Overgangsproces te schrijven en om, op het menselijk bewust wakende geestesniveau, te helpen verder het proces en de fysieke symptomen uit te leggen die naar boven komen binnenin het menselijke voertuig. Door dit proces heengegaan zijnde in de verscheidene stadia's kan ik volledig relateren tot waarom de noodzaak om de beide processen te beschrijven en uit te leggen zo belangrijk is. Bij tijden tijdens dit proces, want het proces begint en gaat verder maar op een lager niveau dan wanneer het eerst ontvouwd, mag het AANVOELEN alsof je volledig gek geworden bent. Laat het me in detail verder uitleggen.

Terwijl de dag van de vrijheid naderbij komt, komt veel nu in een versnelling terecht. Wij horen jullie allemaal een collectieve inname van adem maken bij het aanhalen van het concept "dag van de vrijheid:, dus laat ons echter haasten om daaraan toe te voegen dat zoals gebruikelijk, wij geen enkele details geven, noch zullen wij jullie wat voor een vastgestelde datum dan ook geven om je op te focussen, maar laat ons slechts zeggen dat deze dag inderdaad snel naderbij komt. En daarmee, komt aldus veel in een versnelling terecht, zoals wij net gezegd hebben.

Laat ons deze brief beginnen door jullie allemaal te bedanken voor de volharding welke jullie deze laatste paar dagen hebben laten zien. Veel schijnt er in beroering te zijn nu, en het kan inderdaad zeer moeilijk zijn om het evenwicht te behouden in al dit heen en weer deinen. Want de energieën wervelen nu in het rond, en terwijl zij dat doen, zal veel dat tot dusverre verborgen was gebleven naar het oppervlak komen. Sommigen mogen gezien worden als een ergernis/ongemak, terwijl andere dingen gezien zullen worden voor de ware schatten die zij werkelijk zijn.

Gegroet geliefden, wij zijn de Wezens van het sterrensysteem constellatie van ORION. Wij komen om via ons kanaal te communiceren en onze stem toe te voegen aan het GEHEEL in deze tijd van de belangrijke overgang op en binnenin de planeet Aarde. Het Universum zal nu beginnen op ALLEN te reageren aangezien ALLEN reageren op het Universum en wij sturen deze boodschap uit om energetisch contact met jullie allemaal te maken, terwijl wij ons nu voorbereiden om individueel contact met onze kinderen in hun menselijke vorm te maken.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees