Lichtwerkers

LichtwerkerAls je bezig bent met liefdevol je licht te laten schijnen naar jezelf en je omgeving dan ben je lichtwerker. Je helpt jezelf en je medemens en bereikt de hoogste trilling van liefde.

Dierbaren, Jullie DNA breidt zich uit, Jullie cellen zijn aan het veranderen en jullie fysieke lichaam past zich aan het nieuwe wezen dat jullie aan het creëren zijn aan. Maar misschien zijn er stukjes welke je niet gekend of begrepen hebt. Terwijl jullie cellen herformuleren, mag jullie voorkomen verschuiven en zullen jullie aangetrokken worden tot andere mensen, voeding, woonomgevingen en levensomstandigheden. Jullie hopen op een meer jeugdiger aanblik en aldus zal het zijn. Diegenen van jullie die binnenin de Nieuwe Aarde willen leven/wonen zullen misschien (jullie keuze) jullie natuurlijke aardse leven verlengen.

Wanneer we in theorie kunnen omschrijven hoe ascensie zich momenteel voltrekt, uitgaande van de theorie van de (Shumann)resonantie en (DNA)koolstofatomen, weten we dan ook hoe ons lichaam daar op reageert? Beperkt ascensie zich tot fysieke symptomen, of is het ook van invloed op onze mentale en emotionele gesteldheid? Zo ja, hoe weet je wanneer welke veranderingen (klachten en de ernst daarvan) horen bij de energie van het moment? Sterker nog: hoe weten we wat ons nog te wachten staat en hoe kunnen we daar op anticiperen? En wanneer wordt het tijd om toch weer de tien-ritten-kaart voor de medische draaimolen op te duikelen?

Ascentie is de gebeurtenis om je op te focussen, het is een belangrijk onderdeel van jullie ontwakingsproces, en jullie zijn er heel dicht bij.  Ja, jullie blijven dat horen van tal van channels, maar het is waar, en jullie brengen het tot stand door jullie collectieve intentie, dus sta niet toe dat teleurstelling over de schijnbare maar onwerkelijke vertragingen je zicht vertroebelen, maar versterk in plaats daarvan jullie intentie en verlangen voor haar komst, en laat het gebeuren, zoals jullie inderdaad aan het doen zijn. 

Zoals jullie zo onderhand goed weten, is het tijdperk van de creativiteit begonnen, en daarmee, zal een gehele nieuwe set aan taken voor jullie allemaal beschikbaar gemaakt worden. Wij weten dat dit voor velen van jullie ontmoedigend zal klinken, maar wij herinneren jullie er weer aan dat jullie veel voormalige kennis in deze gebieden hebben. En als zodanig, zullen jullie niet fout gaan met de volgende stap op jullie reis. Want jullie zijn allemaal goed getraind dierbaren, en denk eraan, jullie werden uitgekozen om deze taken die er nu voor jullie liggen uit te voeren, en als zodanig, hebben wij misschien meer vertrouwen in jullie dan dat jullie dat zelf op het moment hebben.

Dierbare geliefde kinderen van de zon de maan en de sterren, dierbare geliefde sterrenzaden, sterrenmensen, maanmensen en zonnegoden, wij komen vandaag naar jullie toe om het belang te benadrukken van de reis welke jullie allemaal, onze dierbare geliefde Lichtwerkers, voor jullie zelf gekozen hebben in dit moment in de geschiedenis. Een geschiedenis die zich ontvouwt en veranderd met iedere slag van de maan, met iedere slag van de zon, met iedere slag van jullie harten. Wij zijn hier om jullie gerust te stellen en om jullie te informeren dat alles in het universum goed is, dat alles zich ontvouwd zoals het zou moeten.

Wij van de Arcturiaanse groep wensen allen naar deze boodschap te verwelkomen. Wij komen om te onderwijzen en te informeren, nooit om te prediken of jullie in/naar het begrip van iets te duwen dat jullie nu nog niet kunnen accepteren. De belangrijkste focus van deze boodschappen is om jullie te helpen begrijpen dat jullie de leiding hebben over jezelf … niemand anders, en om jullie te helpen herinneren en om de macht op te eisen welke jullie als spirituele wezens altijd vastgehouden hebben, maar vergeten zijn. Allen zijn in en van het Goddelijke, en daarom is alles waar je naar gestreefd en gezocht hebt al binnenin jou.

Zoals wij al verklaard hebben, staat veel op het punt om nu te versnellen, terwijl deze voortdurende binnenkomende veranderingen van transformerende energie door wat voor barrières dan ook heen zullen branden die nog steeds intact zijn na deze lange periode van onophoudelijk beuken. Met andere woorden, zal het wederom in een grote golf komen, helemaal gereed om wat voor weerstand dan ook te smoren dat nog steeds hier en daar zichtbaar is. Dit zou een beetje aan de zware kant kunnen klinken, maar nogmaals, laat ons jullie er slechts aan herinneren dat dit het licht zal zijn, en als zodanig, is de kracht die het binnenin zich draagt eenvoudig de kracht van verandering.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees