Het nieuwe jaar 2014 is aangekomen, met zich meebrengend een overvloed aan zegeningen voor de gehele mensheid terwijl jullie steeds dichter bij het moment komen van jullie ontwaken binnen de Realiteit.  Laat jullie twijfels hierover los en welke jullie ook over God mogen hebben, zelfs over de vraag of Hij echt bestaat of niet, want die brengen je alleen maar van je stuk.  Diep van binnen weet je dat je voor altijd in Zijn liefdevolle omhelzing wordt gehouden, en zeer binnenkort zult ontwaken.  Focus op de waarheid daarvan, de Realiteit daarvan, en sta Zijn Liefde toe door je heen te stromen naar de gehele mensheid, je verheffend en inspirerend terwijl Het dat doet. 

 

We zijn allemaal Eén.  Er is geen afscheiding.  God is Alles wat er is.  Hij is Zijn schepping en derhalve zijn we allemaal, ieder van ons zonder uitzondering, eeuwig deel van of aspecten van God.

Jullie, de mensheid, zijn deze eeuwige waarheid uit het oog verloren, terwijl jullie je verbonden met de illusie en verkozen een denkbeeldige en onwerkelijke afscheiding van jullie eeuwig liefhebbende Bron te ervaren.  Nou, het is tijd voor jullie om te stoppen met die onwerkelijke en zeer ontmoedigende ervaring.  Jullie zijn geschapen om als Eén te leven met de Bron, God, onze hemelse Vader, Liefde in actie, en totdat jullie terugkeren naar die staat kunnen jullie nooit echt gelukkig zijn.  Binnen de illusie voelen jullie je altijd gedreven iets beters te zoeken, iets meer, en iedere keer dat jullie iets vinden, verliest het zeer snel diens aantrekkingskracht, diens charme.  Wat jullie echt zoeken, maar nauwelijks herkennen, is een terugkeer naar de Realiteit, alleen kunnen jullie je Het niet herinneren, en derhalve nemen jullie genoegen met uiterst onbevredigende substituten, die alleen toe kunnen voegen aan jullie ongelukkigheid, aangezien ze jullie voortdurend teleurstellen, volkomen falend de enorme leemte in jullie harten te vullen die alleen Gods Liefde kan bevredigen.

Het is altijd voor jullie aanwezig, wachtend op jullie je Ervoor te openen, maar wantrouwen en ongeloof zijn endemisch voor jullie geworden, want jullie zijn zo vaak gekwetst en hebben zoveel geleden.  Afgescheiden te worden van de Bron betekend lijden, want jullie natuurlijke staat is om er Eén mee te zijn, en ook al is de afscheiding onwerkelijk – als het echt was zou je onmiddellijk ophouden te bestaan –de pijn die het bij jullie veroorzaakt is intens.  Jullie verlangen ernaar te behoren bij, Eén te zijn met, en jullie zoeken naar geliefden en vrienden, maar zonder succes, want de enige echte bevrediging is om Eén te zijn met je Bron.  Wanneer jullie je opnieuw openen voor die Liefde, jezelf volledig Ervoor openen, stopt alle lijden, en dat is jullie ontwaken. 

Voorwaarts gaan naar die staat toe, beëindigt alle oordeel en geeft de intentie alleen het Licht, het Christusbewustzijn in anderen te zien.  Wanneer jullie dat doen worden jullie een liefdevolle aanwezigheid en het energieveld om je heen zal gloeien, en het verwarmd al diegenen met wie je op welke manier ook in contact komt.  Vervolgens resoneren ze met die warmte en hun eigen energievelden lichten op van vreugde.  Er zijn maar weinigen onder jullie die niet op zijn minst enige ervaring met de warmte van andermans liefde hadden, en dus weet je hoe verheffend en inspirerend dat kan zijn.

Zoals jullie keer op keer verteld is, ‘Liefde is het antwoord, altijd’.  Het helpt niet om te wachten op anderen om zich eerst liefdevol te gaan gedragen, het werkt gewoon niet op die manier, want dat is liefde achterhouden tot je het ontvangt, en dus blijft je energieveld koud en onuitnodigend voor anderen.  Als je een oprechte liefdevolle aanwezigheid aanbiedt, voelen anderen dat, ontspannen zich erin, en dan reageren ze op dezelfde manier.  De truc is om altijd liefdevol te zijn, zelfs als je koude voelt, afwijzing, of aanval.  Als je automatisch je eigen verdedigingen optrekt in een dergelijke situatie, is er geen vooruitgang mogelijk, zoals heel duidelijk gedemonstreerd wordt als mislukte pogingen over de gehele wereld worden ondernomen om conflicten door vrede te vervangen, ondertussen onneembare verdedigingen handhavend.

Liefdevolle openheid werkt, maar slechts weinigen hebben de moed om het te proberen.  Degenen die dat hebben worden hooglijk geprezen en vereerd, maar worden bijna altijd verondersteld bijzondere mensen te zijn te werk gaand in buitengewone omstandigheden, die daarbuiten weinig of geen invloed hebben.  Dit is absoluut niet het geval, dus leer van hen die laten zien dat Liefde werkt, volg hun voorbeeld en put moed uit de resultaten die je bereikt, in eerste instantie waarschijnlijk vrij klein, maar verrassend genoeg om je aan te moedigen door te gaan.

Liefde begint bij jezelf.  Zo simpel is het.  Maar bijna al jullie culturen hebben je geleerd om voorzichtig te zijn, om liefde achter te houden totdat het veilig kan worden aangeboden aan iemand die het zal eren en beantwoorden.  Dat veroorzaakt juist een impasse, een onneembare barrière die vijandigheid en wantrouwen demonstreert.  Liefde biedt zich aan zonder barrières of verdedigingen van welke aard dan ook, en blijft dit doen, zelfs als zij blokkerende barrières en verdedigingen ontmoet, hen aldus oplossend, of ze tenminste omzeilend en toestaand dat het vertrouwen groeit.

Maak het in dit nieuwe jaar 2014 je besluit en intentie om alleen liefde aan te bieden, ongeacht eventuele barrières of verdedigingen die je kunt tegenkomen, en help de mensheid te ontwaken, zoals altijd jullie intentie is geweest vanaf het moment dat jullie als mens incarneerden.  Jullie hebben onbeperkte steun en aanmoediging van allen in de spirituele rijken, dat jullie succes zal verzekeren. 

Met heel veel liefde, Saul.

 

Bron: Denk met je hart

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees