Het leven is eeuwig, jullie leven, en derhalve zijn jullie eeuwige wezens.  Er bestaat in werkelijkheid geen dood.  Ja, natuurlijk leggen jullie jullie illusoire lichamen neer als jullie de droom-omgeving verlaten en van jullie ‘reizen’ naar huis terug keren, maar dat is een glorieus ontwaken in de schittering van de Realiteit.  Jullie toekomstige menselijke ontwaken of hemelvaart is anders, want het zal een massa-ontwaken zijn waarin jullie je lichaam behouden die vervolgens wordt hersteld naar volledige vitaliteit en perfectie, met een daarbij passende leeftijd of fysieke verschijning en vaardigheden overeenkomend met jullie wensen.

 

In ‘Een Cursus in Wonderen’ sprak ik over het verhuizen uit de nachtmerrie naar een gelukkige droom, en dat is wat er gaat gebeuren.  Zeer velen van jullie zijn zeer ontevreden geweest met jullie aardse levens, en om te verhuizen naar een ‘Gelukkige Droom’ is de volgende stap op jullie reis terug naar de Realiteit.  Jullie kunnen niet volledig verhuizen naar de Realiteit zolang jullie vasthouden aan enige energieën, houdingen, of overtuigingen die niet in volledige afstemming zijn met onze Bron, God, onze hemelse Vader, de Liefde.

De Gelukkige Droom is een staat waarin alles wat je je maar kunt wensen er voor jullie is.  Er is geen noodzaak voor of mogelijkheid van concurreren of vechten om je ‘verdiende loon’ te krijgen, en aan al jullie behoeftes en wensen wordt tegemoet gekomen zonder in het minst anderen te ontrieven of ‘af te zetten’ (short changing, letterlijk: te weinig wisselgeld terug te geven).  Het is een omgeving waarin je kunt leren om te ontspannen, je angsten en zorgen los te laten, en beseffen dat je geen behoefte hebt aan die negatieve aspecten van jezelf.  Jullie zullen daar in vreugde leven, gelukkig je oneindige creatieve vermogens ontwikkelend en zo iedereen plezier bezorgend.

Het is heel moeilijk voor jullie om te denken aan een wereld waarin er geen conflict is, geen wantrouwen, geen teleurstelling, alleen harmonieuze samenwerking voor het welzijn van allen – een ‘goed’ waarmee iedereen zich kan identificeren, ongeacht ras, huidskleur, cultuur, of geloofsovertuiging.  Vanuit die vreugdevolle staat, wanneer je er klaar voor bent, kun je helemaal terug naar Huis gaan, om je bij ons in de spirituele rijken te voegen.  Maar de staat van het in de Gelukkige Droom zijn is erg rustgevend, ontspannend, zelfs betoverend, en velen van jullie zullen geen haast hebben om verder te gaan.  En dat is helemaal goed.  God wil alleen jullie volledige geluk, en jullie ziend in de Gelukkige Droom jezelf vermakend geeft Hem ook enorme vreugde. 

Dit klinkt voor sommigen van jullie misschien als een wijziging van plan, maar ik verzeker jullie dat dat niet het geval is.  Om in woorden de nieuwe omgeving te beschrijven waarin jullie op het punt staan binnen te worden geleid, is onmogelijk.  Er is een zeer groot verschil tussen de Gelukkige Droom en de Realiteit, maar vanuit jullie menselijke perspectief of gezichtspunt is het bijna onmogelijk voor jullie onderscheid tussen hen te maken, louter vanwege de beperkingen van perspectief die jullie menselijkheid jullie oplegt.  Derhalve zal de Gelukkige Droom, voor jullie allemaal, een hemelse ervaring zijn.

Jullie zullen geen zorgen, geen angst, geen gebrek hebben, in feite zal alles wat je je maar zou kunnen voorstellen dat je nodig zou kunnen hebben om je gelukkig te maken, direct tot je beschikking staan.  Maar natuurlijk, vanwege jullie gevarieerde en harde ervaringen in de illusie, zal het enige tijd voor jullie vergen om je aan te passen aan een staat van volledig vertrouwen in je veiligheid en zekerheid.  Jullie hebben allemaal, in meerdere of mindere mate, verlating ervaren en de intense pijn die dat veroorzaakt, en dus zal het tijd voor jullie vergen om al het ingesleten wantrouwen los te laten, dat jullie influistert dat dat opnieuw zou kunnen gebeuren.  Ik verzeker jullie dat dat niet zo is, in feite kan het dat niet, maar jullie hebben tijd nodig om te accepteren dat dit waar is, dat verlating, lijden, of verraad je nooit, ooit, nog kan overkomen.   

Gedurende vele Aarde-levens binnen de illusie, hebben jullie verlating en verraad ervaren, redding uit de verlating en het verraad, en daarna verdere verlatenheid en verraad, en dus is het moeilijk voor jullie al die ingesleten pijn en het wantrouwen los te laten die deze ervaringen jullie brachten.  Velen van jullie hebben geholpen met in de steek gelaten kinderen – ja, er zijn nu nog veel, veel te veel van hen op Aarde, ondanks de enorme vooruitgang die jullie collectief heeft gemaakt in het de Liefde binnen gaan – of huisdieren, en dus zijn jullie je ervan bewust hoe lang het kan duren om hun vertrouwen te herstellen, en hoe gemakkelijk het weer kan worden vernietigd.

Nou, in de staat die de Gelukkige Droom is, kan die afbraak van herbouwd vertrouwen en geloof niet terugkeren.  Dat vertrouwen en geloof, dat vertrouwen dat jullie eindelijk echt veilig zijn, kan alleen maar sterker worden, het kan nooit meer worden verzwakt of vernietigd.  Echter, ieder van jullie zal blijvend vertrouwen ontwikkelen in het tempo dat het beste bij je past.  Niemand zal proberen om je te haasten, het tempo van de ontwikkeling die je kiest zal volledig geëerd worden, altijd. 

Jullie worden allemaal intens geëerd voor wat jullie tijdens jullie vele en gevarieerde Aarde-levens hebben meegemaakt, en voor de spirituele vooruitgang die jullie hebben geboekt, ondanks alle obstakels, omleidingen en algemene afleidingen, die zo vaak de aandacht hebben afgeleid van de uit te voeren taak – Ontwaken!  De Liefde die jullie allemaal omringt is nu diens onvermijdelijke en onweerstaanbare weg aan het banen om ieders menselijke hart binnen te gaan, en de effecten daarvan worden steeds moeilijker te negeren of te ontkennen.  Het is een lange moeilijke weg geweest, maar het einde is in zicht.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

 

Bron: Denk met je hart

 

{fcomment id=2964}

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees