De praktische toepassing van kennis is altijd via wijsheid geweest. Met voldoende focus en aandacht worden jullie antwoorden altijd geopenbaard dierbaren wanneer jullie concentratie volledig onverdeeld is, gekoppeld aan eindeloos geduld. Hoe het zal zijn dat je leert wat er nodig is, wat het is dat er bedoeld wordt dat je bereikt, hoe jij je zult verbinden, zelfs om te mediteren zal altijd beantwoord worden wanneer je de tijd neemt om je volledig te focussen op deze gebieden door binnenin naar jouw antwoorden te zoeken.

 

Wijsheid Gevonden in Stilte


Begrijp dierbaren dat ALLES zonder enige twijfel afgeleidt is vanuit Eenheid en dat ALLES terugleidt naar Eenheid. Daarom; is kennis van Eenheid een essentieel onderdeel van jullie Wijsheid en de Eenheid is de ware aard en definitie van een Alles-Omvattende uitkomst. Het beste deel dierbaren is dat jullie Zelf erbij inbegrepen moeten zijn - NOOIT buitensluitend. Als wij over geconcentreerde focus spreken, en als jij jouw aandacht toepast op zelfs meer van jouw Zelf voor een tijdsduur die lang genoeg is, zal je beloond worden terwijl je steeds meer van jouw eigen innerlijke geheimen zult ontdekken, welke deuren zullen openen om zelfs meer van jouw Gehele Zelf te ontdekken. En wanneer jij je Gehele Zelf kent, ken je God ook aangezien Hij altijd een deel van jou is.


Wanneer je in traditiegetrouwe termen denkt dan denk je lineair, doch wanneer je denkt binnen een gelijkluidende manier demonstreert dit wijsheid omdat gelijkluidend denken vervaardigd wordt vanuit Wijsheid en deze manier van denken gebeurd niet altijd tijdens traditiegetrouw lineair stijl denken. Lineair gestileerd denken wordt gemakkelijk begrepen wanneer het gesproken wordt in termen van het genezen: voordat een arts anderen kan genezen, moeten zij in staat zijn om zichzelf eerst te genezen voordat zij verder kunnen gaan om anderen in nood te genezen. En deze omschrijving wordt gemakkelijk toegepast in alle gebieden van jullie reis. Velen onderwijzen in bepaalde gebieden wanneer zijzelf die fase van hun reis nog niet voltooid hebben. Een ieder van jullie is zowel de leraar als de leerling en jullie worden altijd aangemoedigd om diegenen die je kunt helpen te helpen binnen de gebieden die jij je eigen hebt gemaakt om met voorzichtigheid die gebieden binnen te gaan die jij je nog niet eigen gemaakt hebt; laat jouw hart jou iedere keer gidsen omdat via jouw hart, God jou iedere keer zal dirigeren naar de beste koers van actie - dus luister nauwkeurig dierbaren omdat wanneer Hij spreekt het zeer zachtjes is.


Alle informatie waar jullie mee worden overspoeld heeft allemaal waarde maar toch zonder praktische toepassing dient het weinig doel. Wijsheid wordt verkregen vanuit de kennis die je door dagelijkse toepassing ontdekt. Binnenin een ieder van jullie dierbaren is een onmiskenbare kracht dat jullie voorziet met het vermogen om wat het is dat je probeert te begrijpen te bevatten en te verwerken. Voor sommige lieve zielen, gaat hun vermogen om te begrijpen als een getijde op en neer, doch met anderen verhoogd het niveau van begrip gestaag terwijl zij leren om hun verborgen angsten los te laten en voorwaarts te gaan in het volledige vertrouwen, geloof en met Liefde dat God altijd bij hen is - waar zij geen herinneringen nodig zijn omdat zij een Innerlijk Weten hebben dat Gods Liefde hun weg zal verlichten.
 
Wanneer je bewust de focus om te begrijpen toepast kom je ertoe te beseffen dat wanneer je een specifiek onderwerp of discussie begrijpt je ook de kennis begrijpt van de onvermijdelijke uitkomst en diens bewerkstelliging. Wanneer je begrijpt dierbaren, vertel jij jouw gehele zelf dat je volledig begrijpt, je knikt niet alleen maar met je hoofd in overeenstemming maar jouw hart en ziel bewegen ook in overeenkomstig met deze voltooide kennis. Dit is hoe iemand diens Zelf in meesterschap brengt met een bepaald karakter of een bepaalde vaardigheid, en begrijpen zij niet alleen wat er nodig is, zij begrijpen de volledigheid van het volledige beeld al precies wetend wat het omvat, wat het proces van begrijpen en bevatten voltooid. Het vermogen om alles volledig te voltooien is vanuit het volledige proces de gehele weg van het begin tot het einde gedacht te hebben.


Wanneer je WEET dierbaren dat de kennis die jullie tot dusverre hebben verzameld incompleet is, stappen jullie over de drempel van wijsheid heen. Jullie worden meer waarnemend. Wanneer je door diverse processen heengaat om de voltooiing van deze kennis na te volgen pas je de handeling van wijsheid toe en kan je dit zien. Wanneer jullie WETEN dat de kennis die jullie verzameld en gezocht hebben compleet is, wat ook de toepassing van deze kennis bevat, belichaam je praktisch de wijsheid.


Wanneer je wijsheid praktisch toepast, illustreer je een begrip dat alle kwesties wijsheidskwesties zijn en wanneer wijsheid toegepast wordt op één kwestie leer je niet slechts de kwestie op te lossen. Denk eraan dierbaren dat problemen en kwesties naar jullie toekomen, en de gezegendheid van de onderwijzende wijsheid die vereist is om deze kwesties op te lossen. Wanneer jullie alle tegengestelde concepten laten vallen, het Ego in balans brengen en ervoor kiezen om altijd te leven via jullie liefde-gevulde hart, zal je ontdekken dat er echt geen probleem of kwestie op te lossen is.


Wij nemen velen onder jullie waar die duidelijk verschrompeld zijn en wat wij zien is dat deze lieve oude zielen, hoewel zij veel van zichzelf geven, zelden ook maar iets meer bekend maken dan wat een bepaalde omstandigheid of situatie van hen vereist. Zij weten precies wanneer zij tussenbeide moeten komen en begrijpen snel het temperament van diegenen rondom hen heen en die hun verschrompelde vermogens zochten. Zij hebben geen enkele speciale training ontvangen anders dan de begeleiding van hun hart wat een duidelijke demonstratie is van God die hun pad en reis begeleidt. Zij hebben door vallen en opstaan geleerd, door hun eigen ervaringen en door het oplossen van wat voor kwesties dan ook op het pad, door contemplatie en geduldig begrip.


Na verloop van tijd dierbaren na slechts gekeken en scherp geluisterd te hebben zullen jullie in staat zijn om andere dierbare zielen hun intenties en mogelijke motivaties te onderscheiden. Maar toch moedigen wij een ieder van jullie aan om altijd een open geest te houden want, zoals jullie weten, staan diegenen rondom jullie heen erom bekend om je te verrassen wanneer je een bepaalde reactie "verwacht". Het wordt begrepen dierbaren dat jullie gedachten en intenties die vanuit het hart stammen ALTIJD door jullie mond afgeleverd worden als je probeert om deze oprechte woorden te versluieren, zij hebben er altijd een handje van om naar buiten te komen. Stilte kan één van de grootste geschenken zijn voor diegenen die een verschrompelde staat bereikt hebben. Hun stilte kan boekdelen spreken. Wij vragen jullie dierbaren om iemand op te zoeken waarvan je weet dat zij wijs zijn en zonder te vragen, vraag om hun hulp. De reactie van stilte die je kunt ontvangen heeft jou net zoveel te leren als de woorden welke hij of zij mogelijk zou kunnen verklappen. Denk eraan dierbaren, wanneer je raad bij een ander zoekt, zij voorzien je alleen met wat "zij" voelen of denken dat je zou moeten doen. Zij zijn niet verantwoordelijk voor de keuzes die jij maakt. Kijk diep binnenin voordat je de wijsheid van anderen opzoekt en denk eraan zij helpen alleen maar, jij bent degene die de leiding heeft wat het maken van keuzes betreft.


Wanneer je de wijsheid van de kennis die je geleerd hebt toepast, zal het meebrengen van geloof als een medewerkend ingrediënt jouw ervaring alleen voordeel opleveren. Zonder geloof in jouw inspanningen zullen zij niet floreren op de manier zoals jij dat voor hen wenst. Wanneer je naar jouw volledige reis kijkt, niet alleen het spirituele aspect dat je zult ontdekken, is het Geloof niet iets dat je hebt maar het is iets waar je een deel van uitmaakt. Wanneer Geloof erbij betrokken is, heb je een ingeboren besef en een afstemming aangaande de aanwezigheid van God in jouw dagelijkse ervaringen en uitdagingen.


Net zoals ieder gebied van een relatie, vereist Geloof oefening. Het vereist tijd, geduld en aandacht. Door de toepassing van Geloof, zal je leren te zien, horen, voelen en je voortdurend te herinneren wat het is waar je op mikt, om door de verbinding die je met God hebt, die ook jouw partner in het leven is, te bereiken. Als je meer comfortabel wordt met het toepassen van Geloof aangaande al jouw dagelijkse routines, dan zal jouw vertrouwen in de relatie die je met God hebt ook meer levensvatbaar worden. Zelfs wanneer je in het midden van een twijfelachtig moment zit, zal jouw Geloof jou erdoorheen helpen. Vertrouw op jouw Geloof.  


Jouw echte uitdaging tot de kracht van jouw geloof is niet de twijfel maar in het weerstaan van God. Als jullie hart hard is dierbaren is het niet open tot de heiligheid van Zijn genezende Liefde en Licht. Via jouw prachtige hart, komt God met open armen naar jou toe en begeleidt jou naar het diepere Zelf van jouw totale persoon. Het wordt begrepen dat kwesties zullen komen om jouw geloof te testen, maar herinner je dat ALLES voorbij zal gaan en dat het belangrijk is om kracht te vinden in de wetenschap dat er een Grote Macht/Kracht binnenin jou is en dat deze Heilige Krachtige Bron jou nooit verlaten heeft - dat zal Hij nooit doen.
En zo zij het…

Geascendeerde Meester, El Morya via Julie Miller

 

Bron : Denk met je hart

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees