Zoals wij al verklaard hebben, staat veel op het punt om nu te versnellen, terwijl deze voortdurende binnenkomende veranderingen van transformerende energie door wat voor barrières dan ook heen zullen branden die nog steeds intact zijn na deze lange periode van onophoudelijk beuken. Met andere woorden, zal het wederom in een grote golf komen, helemaal gereed om wat voor weerstand dan ook te smoren dat nog steeds hier en daar zichtbaar is. Dit zou een beetje aan de zware kant kunnen klinken, maar nogmaals, laat ons jullie er slechts aan herinneren dat dit het licht zal zijn, en als zodanig, is de kracht die het binnenin zich draagt eenvoudig de kracht van verandering.

 

 

En verandering ten beste, mogen wij eraan toevoegen. Dus zelfs als sommigen van jullie dit mogelijk voelen als een werkelijke aanval, zullen al diegenen die nog steeds afgestemd zijn op het handhaven van de status-quo het inderdaad als meer dan dat aanvoelen. Want wat dit alles zal doen, is jullie bevrijden van ieder verstard begrip van wat geweest is en jullie kijk op de dingen veranderen naar wat zal zijn. Wij spreken zoals gewoonlijk in parabellen, maar geloof ons alsjeblieft wanneer wij zeggen dat iedere zo-genoemde "negatieve impact" van dit alles er alleen maar toe zal dienen om iedere belemmering voor het licht te verwijderen. Met andere woorden, herinner je wat wij jullie onlangs vertelden, dat het concept van chaos, ongeacht hoe zwaar ingeworteld het ook in jullie zit, dat dit deze keer een negatieve bijklank zou kunnen hebben, en wij adviseren jullie allemaal om wat voor chaos dan ook die kan volgen met open armen te omhelzen.

Want dit gaat allemaal over het creëren van het NIEUWE, en om dat nochtans te doen, moet al het oude volledig ontmanteld worden. Dus zelfs als je gewaarwordt dat jouw eigen persoonlijke leven schijnbaar uiteen aan het vallen is bij de zomen, weet dat dit niet is om ervoor te zorgen dat JIJ uiteen valt, dit is eenvoudig aan de orde om jou in staat te stellen jezelf opnieuw te verbinden op een manier die niet alleen jou zal onderhouden, maar deze gehele wereld. En dat geldt voor iedereen, het doet er niet toe wie of waar, groot of klein, macro of micro. Chaos is niet wat gelabeld werd zoals door jullie zo-genoemde wereldleiders. Zij zullen het vergelijken met een volledige afwijzing van alles dat hen gedurende eeuwen omhoog heeft gehouden, en met recht. Want deze keer zal wat voor chaos dan ook er inderdaad toe dienen om de verrotte fundering te ondermijnen waar zij hun gehele bestaan op gebouwd hebben. Maar jullie zullen weten dat dit ook de wedergeboorte van het NIEUWE zal signaleren, de wederopbouw van dat oude paradijs dat gewoon was JULLIE te zijn, en dat gewoon was deze planeet te zijn. Want dit is alleen om de belemmeringen voor deze hernieuwing te verwijderen, en zelfs als dit gelijk staat aan de volledige uitroeiing van ideeën welke velen van jullie broeders voor heilig gehouden hebben, weten jullie dat wat zij daarvoor in de plaats krijgen, meer heilig is dan alles dat zij verzonnen zouden kunnen hebben met hun oude en geremde geesten/gedachten.

Want deze keer, zal chaos dienen om jullie vrij te stellen, niet jullie gevangen te nemen, zoals zovele van jullie leiders schijnen te denken. Dus wij zeggen weer, blijft afgestemd op de kanalen die zullen dienen om het goede nieuws uit te zenden dat overvloedig zal zijn, en blijf weg van diegenen die zullen proberen om angst en negativiteit te verwekken. Want zij zullen inderdaad velen zijn, vergis je daar niet in, maar hoe meer jullie in staat zijn je af stemmen op het kanaal van de waarheid die jullie allemaal binnenin kunnen horen, hoe meer jullie in staat zullen zijn om wat voor storm dan ook te doorstaan die mag komen en ook jullie bestaan dreigt om te gooien in/naar schijnbare chaos. Want herinner je, wat het ook is dat komen mag, komt in opdracht van het licht, en het is hier om het licht te dienen, en daardoor, om jullie en deze verbazingwekkende, veerkrachtige planeet te dienen waar jullie allemaal op leven. Want iets moet vallen om te waarheid naar boven te laten komen, dus raak niet angstig wanneer jij jezelf van tijd tot tijd op je knieën gewaarwordt. Want jullie zullen niet omlaag gebracht worden, dierbaren, ongeacht hoe hard de wind rondom jullie oren heen zal blazen, aan jullie zal eenvoudig gevraagd worden om het houvast aan het oude los te laten en omhoog te treden en in/naar het nieuwe, maar voor een korte periode aan tijd, zou dit jullie meer dan een klein beetje wiebelig kunnen maken. Dus vrees niet, aangezien jullie goed beschermd zijn, en inderdaad, verzorgd op wat voor manier dan ook, en als jij jezelf gewaarwordt te blijven steken, herinner je eenvoudig om om hulp te vragen bij het behouden van jouw evenwicht.

Want wij zullen daar te allen tijde aan jouw zijde zijn, en zelfs als jij jezelf gewaarwordt als verstrikt binnenin een donkere gang, zijn er een meervoud aan deuren die erop wachten om op ieder moment opengegooid te worden, jullie allemaal de vrijheid binnen leidend. Wederom spreken wij in parabellen, maar laat ons deze brief nochtans beëindigen door te zeggen dat jullie allemaal nauw begeleid worden door deze volgende fase, en als jij je op wat voor tijdstip dan ook alleen of uit balans voelt, vraag eenvoudig om hulp, en hulp zal arriveren op ontelbare manieren zelfs voordat je jouw pleidooien verwoord hebt. Dus wederom zeggen wij, weet dat alles goed is en jullie zijn precies waar jullie bedoeld zijn te zijn. En als een plotselinge drang om te verhuizen naar boven mag komen, zoals altijd, volg jouw innerlijke begeleiding en weet dat de stem die je binnenin hoort veel, veel meer betrouwbaar is dan wat voor schreeuw van paniek dan ook dat jouw oren van wat voor externe bron dan ook zou kunnen bereiken.

The Constant Companions

 

Bron: Denk met je Hart

{fcomment id=2636}

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees