Deze volle maan wordt de Eimaan genoemd en heeft als thema ‘zorg en bescherming’. De naam van deze maan heeft te maken met de prille vruchtbaarheid die deels nog ligt besloten in een beschermlaag. Alles staat in het teken van de terugkeer van het leven in de natuur, maar het groen is nog kwetsbaar en kan extra zorg en aandacht nodig hebben als er toch nog koude nachten komen. De natuur laat zien dat het een goede tijd is om langzaam naar buiten te treden met nieuwe plannen en doelen. Alles begint met een droom of (ziels)verlangen. Je innerlijke vermogens groeien en kunnen zich manifesteren in de buitenwereld. Het is een magische tijd waarin je dankbaar mag zijn voor alles wat groeit – zowel buiten jezelf als in jezelf.

 

De Maan staat in Weegschaal, wat vriendelijk, fijngevoelig en diplomatiek maakt, verbindende communicatie bevordert en een grote behoefte aan harmonie met de omgeving geeft. De Zon schijnt licht op de Maan vanuit het sterrenbeeld Ram en dat geeft vuurkracht en ik-gerichtheid. Deze combinatie vraagt van je dat je alert bent op de balans tussen jouw persoonlijke behoeften en die van de omgeving.

Op 15 april is er sprake van een totale maansverduistering: Zon, Aarde en Maan staan precies op één lijn, waardoor de Maan in de schaduw van de Aarde komt te staan en tijdelijk geen zonlicht ontvangt. De totale maansverduistering vindt plaats in de ochtend en is dus niet zichtbaar op ons deel van de Aarde. Dit wil niet zeggen dat we er niets van merken, want Maansverduisteringen werken via het onbewuste en ze kunnen een golf van gevoelens en emoties teweegbrengen. Voel wat er in je omgaat tussen 7:45 en 9:45 uur. Wat wordt getriggerd of komt er omhoog uit je binnenwereld? Laat het er zijn, probeer het te begrijpen. Het kan zijn dat er emotionele gebeurtenissen uit het verleden omhoog komen. Kijk ernaar vanuit een hoger perspectief, neem mee wat goed voelt in je hart en laat achter wat niet goed (meer) voelt.

De vier grootste asteroïden zijn direct betrokken bij deze maansverduistering en leggen de nadruk op relationele behoeften. Omdat ook de Noordknoop hier nauw bij betrokken is, kan het gaan over karmische relaties en banden die beroering veroorzaken. Ceres staat direct naast de Maan en geeft een diep verlangen om emoties uit te wisselen met anderen. Dit kan voedend zijn voor de omgeving, maar geeft het jou ook voldoening? De kans bestaat dat je jezelf opoffert, doet wat je ‘hoort’ te doen, terwijl je het verlangen van diepe uitwisseling met een geliefde afhoudt, wat weer kan leiden tot neerslachtigheid. Ook Vesta staat vlak naast de Maan en dit geeft een sterk verlangen om voor anderen te zorgen (vooral op familiair vlak). Het geeft een vrije en open houding ten opzichte van seks, maar aan de andere kant kan er frustratie zijn op dit vlak als je je niet met je hele ziel verbonden voelt met de ander. Luister naar je innerlijk, want Ceres en Vesta geven je genoeg spirituele voeding de komende tijd. Ga bijvoorbeeld op een ‘vision quest’: neem tijd om je spirituele kant de ruimte te geven en om jouw levensdoelen in het hier en nu te begrijpen.
Juno staat tegenover de Maan en wekt het verlangen naar onafhankelijkheid en vrijheid in relaties, terwijl relaties ook worden gezien als fundament voor een vervuld leven. Dit kan de komende maanden een conflict opleveren tussen je eigen emotionele behoeften en die van je partner. Pallas Athena geeft moed, zorgt ervoor dat je je artistiek kunt uiten.

Het spanningsveld tussen Uranus en Pluto neemt weer toe, tot het op 22 april een hoogtepunt bereikt. Op die datum vormen Uranus en Pluto een groot vierkant met Jupiter en Mars. De onrust en oplopende spanning in de wereld zijn al te voelen, en wellicht ervaar je die ook in je persoonlijke leven. Je kunt tegen zaken aanlopen die geen stand meer houden, of oude machtsstructuren buiten jezelf tegenkomen die je beperken. Er heerst rebellie, er is behoefte aan actie, expansie en transformatie (goedschiks of kwaadschiks). Dit is een intense tijd waarin de onderste steen boven zal komen (zowel mondiaal als in je eigen leven). Het Uranus-Pluto-vierkant zal nog twee keer op scherp staan: in december 2014 en in maart 2015.

 

Luister goed naar de fluisterstem van je ziel en het verlangen van je hart. Zorg voor en bescherm je zielenwensen, want daaruit zal een nieuw pad ontstaan. Je kunt grotendeels zelf bepalen hoe jouw pad eruit zal zien, wat er op of langs groeit, waarheen het leidt en met wie je het pad beloopt. Bezieling is het sleutelwoord, de graadmeter om te voelen of je het pad van je ziel bewandelt of afdwaalt…

 

“Als een ei van buitenaf gebroken wordt, eindigt leven.
Als een ei van binnenuit gebroken wordt, begint leven.
Grootse dingen beginnen altijd van binnenuit.”
(Jim Kwik)

 

Lees ook:

 

Bron: Finding Voices Radio

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees