Door alle rijken/rassen is aan mij gevraagd om over het Overgangsproces te schrijven en om, op het menselijk bewust wakende geestesniveau, te helpen verder het proces en de fysieke symptomen uit te leggen die naar boven komen binnenin het menselijke voertuig. Door dit proces heengegaan zijnde in de verscheidene stadia's kan ik volledig relateren tot waarom de noodzaak om de beide processen te beschrijven en uit te leggen zo belangrijk is. Bij tijden tijdens dit proces, want het proces begint en gaat verder maar op een lager niveau dan wanneer het eerst ontvouwd, mag het AANVOELEN alsof je volledig gek geworden bent. Laat het me in detail verder uitleggen.

 


Wanneer je eerst arriveert op de planeet Aarde in jouw menselijke vorm, wordt je geboren in een werkelijkheid die een serie regels LIJKT te hebben waar alle mensen zich aan houden. Deze regels zijn vaak onuitgesproken maar zij zijn er als een frequentie. Dit helpt jou om je in jouw menselijke vorm met betrekking tot het leven aan te passen op deze planeet. Je wordt ook geboren in het menselijke ras met een 'verleden'; dit is een frequentie overtrek welke jou helpt om jouw menselijke leven te begrijpen en in een context te plaatsen. Zonder dit alles zou je niet in staat zijn om te functioneren in de wakende werkelijkheid en niet om kunnen gaan met anderen in de menselijke vorm. Het verschil frequentie-gewijs van waar je vandaan komt (dat is de energie waar je in WAARHEID in bestaat) is te groot. Dit is het beginpunt voor de menselijke levenservaring.


Het proces van Ascentie is om de frequenties te ontbinden die opgelegd werden en dus WAARHEID aantonen, maar sinds deze frequenties op het cellulaire niveau zo laag en zo ingebed zijn binnenin het menselijke voertuig is het niet mogelijk om in één snelle beweging over te gaan. Het frequentieniveau is te verschillend om aan te kunnen met het menselijk bewust wakende geestesniveau. Het Ascentieproces is bedoeld om voltooid te worden MET het menselijke voertuig intact, velen proberen om verre daaraan voorbij te gaan maar zij zullen altijd in/naar het menselijke voertuig getrokken worden en DIENS behoeften hiervoor worden gedaan in combinatie met jouw menselijke vorm. Voorafgaand aan deze dimensionale tijdlijn zou jij jouw menselijke voertuig verlaten hebben en in de energetische vorm overgegaan zijn, met andere woorden zou je het portaal van de "dood" gebruikt hebben om de lagere dimensionale tijdlijn te verlaten waarin Moeder Aarde gewend was te zitten.

Zij is nu woonachting in een nieuwe dimensionale ruimte, een volledig ondersteunende ruimte die doorgaat toe te nemen en uit te breiden in diens frequentie, aldus op natuurlijke wijze de lagere dimensionale frequenties met haar uitbreiding ontbindend. Frequenties kunnen alleen naast elkaar binnen bepaalde parameters bestaan, begin deze te bewegen en de lagere frequenties kunnen niet bestaan. Op papier kan dit zeer rechttoe rechtaan schijnen te zijn maar de menselijke levenservaring is verwant aan een ui, het is frequentie bovenop frequentie overdekt en het Overgangsproces streeft ernaar om een laag weg te halen en het te ontbinden. Dit gehele proces wordt door jouw ZIEL begeleidt en ik zou je willen vragen om dit volledig te verankeren.


Ik kan mijn ervaring zo goed als ik kan in menselijke woorden omschrijven, want bij tijden waren het de menselijke woorden die voor mij verdwenen waren. Gezien hebbende dat anderen precies hetzelfde ervaren hebben liet mij zien dat dit het Overgangsproces in actie is. De behoefte om je veilig en zeker te VOELEN is bij tijden overheersend terwijl de Overgang in voortgang is, en als je niet de geVOELens van veiligheid en VERTROUWEN verankert dan kan je beginnen te twijfelen aan jouw geestelijke gezondheid en anderen toestaan om tussenbeide te komen wat het proces meer ingewikkeld en veel meer uitdagend met betrekking tot jouw menselijke vorm maakt.


Het eerste symptoom dat ik kan beschrijven is er één van het niet in staat zijn om WAT DAN OOK met elkaar in verband te brengen (te relateren) en ik bedoel hiermee ALLES. Ik was gezegend om een lieve vriendin te hebben die bij me bleef toen ik het eerste niveau van de Overgang betrad, het universum stuurde mij op dat moment de energetische ondersteuning die ik nodig was. In staat zijnde om de woorden die gezegd werden te begrijpen maar niet in staat zijnde om de woorden in verband te brengen met WAT DAN OOK rondom mij heen was uitdagend. Dit rimpelde zich toen uit naar alle niveaus van mijn menselijke levenservaring. Niet in staat zijnde om te begrijpen waarom de wereld werkte zoals het deed, niet in staat zijnde om een zin samen te stellen en woorden daarin te gebruiken die mijn gevoelens van complete onthechting konden omschrijven van alles rondom mij heen. Het was als het landen op een vreemdsoortige bodem of op een andere planeet. Wat dit alles uitdagend maakt is dat diegenen rondom jou heen geen enkele manier zullen hebben om goed om te kunnen gaan met hoe JIJ je voelt of hoe jij jouw leven op dat moment ervaart.


Emoties zullen er dan binnenin jou naar boven komen, velen van hen waar jij je waarschijnlijk niet bewust van bent. Tranen werden in onbeperkte hoeveelheden vergoten, en hoe meer ik probeerde te rationaliseren over wat er met me gebeurde of dat ik er wijs uit probeerde te worden hoe slechter het werd. Ik was NIET IN STAAT in een logisch zinsverband te denken en dit zette  mij tot actie aan op het menselijk bewust wakende niveau, want het leven op de planeet Aarde wordt geleerd in een context en wordt geleerd op een lineaire manier. Haal dat weg en het menselijke logische verstand PROBEERT om chaos te onderwijzen maar chaos komt helemaal niet naar binnen spoelen. Wat naar binnen spoelt is een verbinding dat voorbij gaat aan alles dat ooit met ALLES gevoeld werd. De bekwaamheid te onderscheiden wat anderen denken en voelen, verhoogt. De bekwaamheid om de bomen, het gras, de planten, de natuur te VOELEN verhoogt. De bekwaamheid om jouw gidsen te HOREN verhoogt. De bekwaamheid om jouw weg voorwaarts in jouw leven te VOELEN verhoogt helemaal.


Nu dat ik een paar keer door dit Overgangsproces heengegaan ben herken ik onmiddellijk de symptomen wanneer zij proberen om binnenin mij naar boven te komen. De gevoelens van intense emotie (gewoonlijk tranen), het niet in staat zijn om te begrijpen wat er rondom mij heen gaande is (ik moest uit winkels vandaan gaan omdat ik niet in staat was het proces te begrijpen van het selecteren van artikelen, bijvoorbeeld), de behoefte om rustig en stil te zijn. Geluiden en frequenties die net voorbij het bereik van het menselijke gehoor zijn beginnen op niveaus te wisselwerken die oncomfortabel zijn. Wanneer dit alles zich begint te ontvouwen ga ik liggen en vraag om begeleiding. Gewoonlijk ben ik verhoogde hoeveelheden aan slaap nodig.


Terwijl ik door dit proces heenging is mijn vermogen om voedsel te eten verminderd naar een graad dat ik een zeer gelimiteerd dieet eet. Ik ben nu niet meer in staat om WAT VOOR vleesproducten DAN OOK te eten, en wat voor voorbewerkt voedsel dan ook (terzijde van de zeer ongewone dingen). De toename van natuurlijk vruchtensap, natuurlijke vruchten (biologisch) is intens. Ik moest door het proces heengaan van het uiteen halen van de lering welke ernaar streeft te leren dat wij MOETEN eten om dit alles zich te laten ontvouwen. Maaltijden of voedingsmiddelen proberen te eten omdat het zinvol was of dat het logisch scheen te zijn resulteerde in uiteenlopende symptomen die hoogst onplezierig waren. Het eten van wat dan ook anders dan kleine mondvolle porties van voedsel resulteerde in een gevoel van misselijkheid welke moeilijk te verschuiven is.


Ik wil niet dat dit schrijven (blog) het Overgangsproces vreselijk doet laten klinken omdat het Overgangsproces een geschenk als niets anders is. De gevoelens van volledige vreedzaamheid en verbinding met ALLES is intens. Het vermogen om door de "matrix" heen te kijken en door de "illusie" heen te kijken verhoogd voortdurend. Het vermogen om te begrijpen zonder het te hoeven rationaliseren of "na te denken" over het leven staat het leven toe op manieren te stromen wat het normaal niet kan doen in de oude 3d aardse werkelijkheid. Ik hoef niet langer meer te proberen uit te werken of mensen nu tegen me liegen of oneerlijk tegen me zijn, de bekwaamheid om WAARHEID te onderscheiden is er gewoon, het maakt het leven zoveel gemakkelijker.


Dit is ook niet om te zeggen dat ik "gearriveerd" ben, aangezien Ascentie een proces is welke doorgaand is voor ALLEN, het maakt dit pad nochtans veel gemakkelijker om te bewandelen als de lagen van de lagere dimensionale frequenties beginnen op te lossen en van mij afgespoeld worden. Het belangrijkste deel van mijn Overgang was om eindelijk in staat te zijn om te zien hoe ik mezelf indamde in mijn werk en mijn leven. Velen van jullie kunnen mogelijk relateren met betrekking tot "zelfsabotage", dit is een overdekking, een frequentie welke opzettelijk geïmplanteerd werd binnenin het menselijke bewustzijn. Het is de "angst" van wat anderen zullen denken en het werd gecreëerd op de Pleiaden in een lagere dimensionale tijdlijn. Ik ben nu in staat geweest om deze frequentie te ontbinden en ben in staat om wie IK BEN en waarom IK hier BEN te verankeren aan nieuwe niveaus van mijn Wezen.


Voor diegenen van jullie die hier zijn om MET het menselijke ras te werken en om hen te begeleiden en te ondersteunen, zou ik jullie willen begeleiden om je meer bewust bewust te worden van hoe jullie reageren op emoties. Op de Pleiaden worden emoties op natuurlijke wijze verwerkt, maar het verschil tussen de hogere dimensionale werkelijkheid in het Pleiadische sterrensysteem en de Aarde is groot. Velen van jullie vervallen mogelijk naar deze frequentie en zijn jullie je er volledig onbewust van. JULLIE ZIJN NIET HIER OM DE EMOTIES en de GEVOELENS VAN DIEGENEN RONDOM JULLIE HEEN TE VERWERKEN. Toen ik dit eenmaal ontbonden had en het geschenk naar mij teruggekeerd was om me volledig bewust te zijn van, maar niet volledig verbonden te zijn met mijn gevoelens, veranderde alles.


Dit is niet om te zeggen dat ik geen emotie voel, dat doe ik en het werd verhoogd, wat er naar mij terugkeerde is de bekwaamheid om te onderscheiden dat mijn emoties NIET MIJ zijn, zij stromen door mij heen, ik ervaar hen maar zij zijn niet MIJ. Dit heeft een gigantisch verschil op alle niveaus van mijn menselijke levenservaring gemaakt en heeft mij nu in staat gesteld om zelfs meer van mijn werk met de wereld te delen.Voor diegenen van jullie die sociale netwerk platforms gebruiken, jullie kunnen mij nu op facebook en google+ vinden. Ik waardeer jullie allemaal en stuur veel liefde naar jullie die mijn werk ondersteunen. De tijd is NU voor dit werk om zich te verdiepen en uit te breiden en om steeds meer mensen te bereiken dwars over en binnenin de planeet Aarde.

Ik vraag jullie ALLEMAAL om in deze tijd LIEFDE en MEDEDOGEN VOOR ALLEN te hebben omdat nu steeds meer mensen met de Overgangsperiode in WAARHEID zullen beginnen. Wees aardig voor jullie zelf, wees koesterend voor jullie zelf en alsjeblieft laat jezelf begeleid/gegidst worden door hoe jij je VOELT. JOUW ZIEL begeleid te allen tijde tijdens dit proces, je werd op de planeet geboren WETENDE dat je in staat was om door dit proces heen te gaan en geboren te worden in/naar een nieuwe wereld en een nieuwe manier van Zijn/Bestaan. Laat niemand jullie ook maar iets anders vertellen.Ik zal nu mijn dienstverlening welke ik aan de wereld aanbied uitbreiden en ik zou jullie willen begeleiden om de websites regelmatig te bezoeken voor updates, want de wereld begint nu in de externe wakende werkelijkheid, wat het MENSELIJKE LEVEN genoemd wordt, te verschuiven en te bewegen. ALLEN ZIJN ÉÉN want ALLES IS GEWOON en JULLIE ZIJN.Kx

 

Bron: Denk met je hart

 

{fcomment id=2484}

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees