Misschien hebben jullie niet van ons gehoord? Aartsengelachtige wezens zijn niet beperkt tot de lijsten die op GAIA gecreëerd werden. Breid jullie bewustzijn uit om de REST van het Universum te omvatten, dierbaren! Wij zijn de Hogere Zelven van velen van de vrijwilliger-sterrenzaden die momenteel op GAIA geïncarneerd zijn … onze schrijfster stond op het punt om "Incarcerated" (Opgesloten) te schrijven en wij zouden het niet meer eens met haar kunnen zijn. Want jullie werden opgesloten, geconditioneerd, onder druk gezet en hervormd in/naar iets of iemand waar de WERKELIJKE essentie van jullie in de hogere gebieden van het bestaan helemaal geen gelijkenis mee vertoont.

 


Wij zullen er geen doekjes om winden. Zelfs diegenen die lang de spirituele leringen of tradities volgden hebben beperkingen aangaande hun begrippen van wat er werkelijk in het Universum bestaat, binnenin hun eigen wezenlijkheid en binnenin dat van "anderen".Wat is een boom? Is het een vorm van leven dat gecreëerd werd voor de mens om het om te hakken en er brandhout van te maken of is het iets meer? Hebben jullie ooit in overweging genomen dat een boom LEVEND en bewust is?

Wat is een kristal? Diegenen die "ingewijd" zijn, die de kwaliteiten van kristallen verkennen zijn zich behoorlijk bewust dat deze "stenen" een graad van bewustzijn hebben. Kristallen kunnen gebruikt worden om informatie op te slaan. Zelfs op jullie wereld, in de tijd van de grote hoge beschavingen, van Atlantis en Lemuria, kristallen werden gebruikt om hele steden van energie te voorzien, om schepen door de lucht en over het water van energie te voorzien. Kristallen werden gebruikt om energie te focussen, voor genezing en om te vernietigen. Het misbruik van kristallen maakte deel uit van de ondergang van Atlantis. Wij zullen GEEN herhaling van dat desastreuze einde toestaan zich ooit weer voor te doen.

Jullie planeet is een levend wezen. Iedere vorm van bestaan erop heeft een vorm van bewustzijn. Daar zijn sommige verhalen dat diegenen die de energieën misbruiken en anderen vernietigen als grond/aarde terug zullen komen, als een insect, als een steen of een grassprietje en langzaam, langzaam, door de langdradige eeuwen van de wereld heen, terug de ladder van reïncarnatie opklimmen totdat, wederom, zij de eer toegestaan worden om als een menselijk wezen te incarneren.

Diegenen van jullie die drinken en jullie lichaam misbruiken … zijn jullie je er niet bewust van dat jullie cellen en de delen binnenin deze cellen zich bewust zijn van iedere gedachte en ieder gevoel van jou? Jullie lichaam reageert op het niveau van jullie bewustzijn. En het houdt zich gehoorzaam aan alle gedachten die ooit gecreëerd en verenigd werden met een emotie om een gedachtevorm te creëren, en slaan hen op binnenin jullie fysieke structuur. Dit is het waarom, ten dele, dat velen van jullie nu lijden aan vreemde ziekten, aan kwalen en pijnen ontleent vanuit onbekende bronnen; sommige van deze miscreaties werden gedurende vele levens opgeslagen in jullie "Ka" (etherisch) lichaam. En alleen nu, terwijl de grote aanval van Kosmische stralen inslaan op jullie planeet en jullie individuele lichamen, kunnen deze gedachtevormen in vrijheid gesteld worden - als jullie het proces toestaan om voorwaarts te gaan.

Sta op, dierbaren, vanuit jullie zelf gecreëerde bedden van luiheid en ben wie jullie bedoeld waren om te zijn, zonen en dochters van Vader/Moeder God. Ben het Licht en de Liefde dat jullie binnenin jullie spirituele lichaam dragen. Laat het voort stralen door jullie Hogere Hart en in/naar de wereld rondom jullie heen. Veranker het Licht zodat jullie planeet en jullie zelf op mogen staan en de glorie mogen ervaren dat jullie al in de hogere gebieden van het bestaan zijn.

Wij zijn hier. Wij zijn tussen jullie in. Sommigen van ons hebben in/naar de fysieke vorm ziel extensies voort gestuurd, die, als zij tot het besef ontwaken, handelen als onze Boodschappers en afgezanten. Velen van deze "vrijwilligers" zijn nog steeds in het proces van het accepteren van hun rollen; aangezien zij incarneerden, werden zij gedwongen om geconditioneerd te worden door familie en mentoren gedurende de vroegste delen van hun levens. Zelfs sommigen van jullie die deze woorden lezen, mogen zo iemand zijn, een vrijwilliger of afgezant vanuit een andere wereld of zelfs een ander Universum.

Ben geduldig met jezelf. Ben zachtaardig met jezelf, maar boven alles, sta toe. Jullie levens zijn aan het veranderen. Jullie kunnen niet terugkeren in/naar een staat van onwetendheid tenzij je kiest alles te vergeten dat jij je aldus herinnerd hebt … en om dat aldus nu te doen zal je gedurende een zeer lange tijd in de duisternis verloren raken. Deze woorden zijn niet bedoeld om jullie angst aan te jagen maar om jullie tot actie aan te zetten. Sta de uitbreiding van jouw bewustzijn toe om te gebeuren. Sta jezelf toe om meer te worden van wat je al in andere werelden en dimensies bent. Sta jezelf toe in/naar jouw volledige potentieel te groeien.

Wij herinneren jullie eraan dat WIJ volledig toegewijd zijn aan de ascentie van GAIA en elke en iedere van Haar bewoners, inclusief JULLIE/JIJ!

Wij hebben ons toegewijd aan het bevrijden van GAIA uit de houvast van de duisternis vandaan gedurende een zeer lange tijd, duizenden van jullie aardse jaren. En nochtans zijn velen van ons in dezelfde levensspannen als dat wij waren toen wij vertrokken op onze eerste missie. Iets dergelijks is het verschil dat bestaat in de "tijd" zoals dat in de hogere gebieden ervaren wordt. Toen jullie planeet in frequentie omlaag ging, deed jullie levensverwachting dat aldus ook … in zoverre, voor iedereen behalve diegenen die vanuit een grote toewijding aan hun spirituele levens, alle obstakels overwonnen en het Serpent vuur (Kundalini) binnenin meester werden, hun bewustzijn open stelden voor de uitgebreidheid van het Universum binnenin. Plaats en tijd hebben geen grenzen voor zulke als dezen.

Wij zijn Meester van Licht en Liefde, de tweeling pilaren van de Schepping. Als zodanig, hebben wij extreem lange levens en kunnen het moment van ons overgaan kiezen, om slechts in/naar een ander lichaam te stappen met het volledige bewustzijn en doorgaand met onze missie. Dit kan ook jullie bestemming zijn en zal het zijn wanneer jullie eenmaal jullie bewustzijn toestaan om uit te breiden voorbij de grenzen van jullie menselijke conditionering.

De ascentie van de planeet en van iedere van deze geïncarneerde zielen die eraan deelnemen, vindt plaats, stap na stap, om jullie fysieke lichamen toe te staan zich te accommoderen en aan te passen aan de veranderingen in frequentie. Met iedere stap, is er aanpassing en aldus bereik je een plateau, blijft daar voor een poosje en begint dan weer te stijgen. En, natuurlijk, je kunt ook vallen als je gestegen bent, hoewel het vallen meer steil in daadkracht is en het veel lineaire tijd neem om te herkrijgen wat verloren raakte.

Wij vertellen jullie dit zodat jullie alert zullen blijven en jullie aura gebied zullen beschermen van binnendringing en aanvallen door diegenen die NIET wensen te zien dat jullie of de planeet ascenderen voorbij het frequentie niveau waar zij daar een aanwezigheid kunnen handhaven. Sommigen van jullie verbeelden zich dat jullie jezelf in/naar de hogere gebieden kunnen denken door de gehele tijd positief te denken, maar dat is een onverstandige inspanning. De integratie van de duistere en lichte helften van jullie zelf is noodzakelijk. Herinner je, jullie hebben lang bestaan en speelden in de gebieden van de dualiteit. Binnenin de dualiteit, hebben jullie vele rollen uitgespeeld, sommigen duister en sommigen licht. Jullie ALLEMAAL hebben veel om los te laten, veel om te balanceren, en veel om te vergeven.

Herinner je dit wanneer jij je vinger wijst naar anderen en hen beschuldigd voor alles dat er verkeerd gaat in de wereld. Herinner je Jezus toen hij de aanklagers van de publieke vrouw beval, "Dan als je zonder zonde bent, werp de eerste steen…" Niemand wierp die dag een steen want zij wisten, in hun hart van harten, dat NIEMAND van hen zonder zonde was.

Aangezien "zonde" een trigger woord in jullie wereld in, specifiek in de Gechristende delen van de Westerse wereld, herinneren wij jullie er ook aan dat degene waar jullie met je vinger naar wijzen een deel van jullie is. Jullie ALLEMAAL bestaan binnenin het menselijke collectief, zelfs diegenen die op deze planeet incarneerden voor het enkele doel van het verlenen van jullie ziellicht aan de planeet en diens bewoners dus "gered" zouden kunnen worden … zodat zij zouden kunnen ascenderen in/naar een hogere frequentie en toegestaan worden om het fysieke leven te leven zoals het geleefd ZOU MOETEN worden, niet zoals zij gedwongen werden om het gedurende millennia te leven.

Op dezelfde wijze, zijn diegenen die instemden om een 'duistere' rol te spelen ertoe gekomen om de dualiteit te ervaren en te handelen als een aansporing of een irritatie voor diegenen die zouden ontkennen dat zij alles zijn behalve wat zij iedere ochtend in de spiegel zien. Geef je licht niet weg aan dezen door hen aan te vallen, maar bekijk hun acties met mededogen; want eens mogen jullie ook zo een rol gespeeld hebben.

Zoek het Licht binnenin; zoek de Liefde binnenin en al het andere zal naar jullie toekomen, dierbaren. Jullie zijn degenen die zich moeten herenigen met de Christus die als een bruidegom (of bruid) op jullie wacht binnenin jullie eigen hartcentrum. Dit bestaat alleen als een speciale dispensatie welke toegestaan is aan deze planeet wat verschuldigd is aan het tussenbeide komen van Sanat Kumara uit jullie naam … in die zin dat het uit naam is van diegenen die aldus lang geleden op de planeet leefden. Dit grote wezen van Licht, stapte naar voren en verzocht dat hem toegestaan zou worden om naar GAIA te gaan en Haar te helpen zich wederom in frequentie te verheffen. Jullie planeet stond op het punt om vernietigd te worden … en Hij redde Haar. Aldus, was de dienst van de Christus gecreëerd. De "Christus" of de gezalfde is tussen de mens en diens Hogere Zelf in en is ALLEEN nodig omdat de mens naar zo een lage frequentie verzonken was dat om de verbinding met het Hogere Zelf te behouden, een tussenliggende stap nodig was. Wanneer jullie het klaarspelen om voldoende van jullie hogere essentie te integreren om je te herverbinden met jullie Hogere Zelf, is het tussenliggende stadium van de ziel of Christus niet langer nodig en zijn jullie herenigd met jullie Monade.

Grote yogi's en spirituele meesters vanuit culturen over de gehele planeet heen hebben het niveau bereikt van het worden van een "gezalfde" of een Christus … er zijn andere namen die hetzelfde niveau van spirituele verworvenheid betekenen die hier niet gedeeld hoeven te worden. Om een Christus of een gezalfde te zijn betekent niet dat je een Christelijk bent … je kunt van iedere religie zijn, ieder geslacht, iedere cultuur of ieder ras, overal op de wereldbol … en daaraan voorbij. Het concept van de Christus is er niet één welke alleen ingedamd is binnenin deze wereld, want meer dan één wereld daalden af in/naar de duisternis door de koers van de huidige cyclus van het Universum. En deze werelden worden nu opnieuw verlicht, de één na de ander, door de inspanningen van de vrijwilligers zoals jullie.

Voor velen van jullie, is jullie verblijf op deze planeet een test en een oefenterrein. Velen van jullie zullen doorgaan naar andere missies en werelden, daar brengend wat jullie hier geleerd hebben als een fundering voor jullie acties in deze andere plaatsen. Wij kunnen de kracht van Liefde en Licht bewijzen, maar het vergt ook INSPANNING aan de zijde van het individu om voorwaarts te gaan naar waar zij in/naar hun fysieke wezen de werkelijke essentie van hun hogere zelven kunnen brengen. Dit is wat er zich voor sommige mensen voordoet; wij hopen dat anderen zullen ontwaken en aan het werk zullen gaan zodat het proces versneld kan worden.

Wij verwelkomen de mogelijkheid om jullie deze boodschap vandaag te brengen via onze schrijfster, die bij ons welbekend is aangezien zij FAMILIE is in de volledige betekenis van het woord.

Zegeningen naar allen; dat wij op een dag schouder aan schouder mogen staan op de heilige gronden van jullie prachtige planeet, de zege van het Licht en de zege van elk en iedereen van Haar bewoners en levensvormen vierend.

Namasté.

 

Bron: Denk met je hart

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees