Dierbare en geliefde wezens van het Licht op de Aarde. Veel liefde en respect wordt voortgestuurd door mijn wezen naar jullie van de liefdevolle zielen van het universum van de Schepper, jullie zielvrienden en familie. Jullie worden aldus formidabel ondersteund in jullie huidige levens en wij wensen voor jullie om te weten dat wij jullie begeleiden om door te gaan om in jullie goddelijke doel te stappen van de ontvouwing op de Aarde. Jullie herinneren je misschien dat doel niet maar wij zullen met de diepste liefde tegen jullie zeggen dat jullie nu wandelen en bestaan als jullie goddelijke doel, in dit waarachtige moment.

Saint Germain

De acceptatie dat jullie nu bestaan als jullie doel en dat jullie doel jullie bestaan is zal een grote rijkdom van inzichten toestaan om toegankelijk te zijn vanuit jullie ziel. Vaak door tevredenheid in plaats van te streven zijn wij in staat om toegang te krijgen tot de diepste kennis van de ziel. Sta jezelf alsjeblieft toe om je volledig open te stellen om de liefde te ontvangen welke stroomt vanuit jouw familie met behulp van het universum van de schepper, wij wensen jullie opnieuw op te laden, van brandstof te voorzien en te inspireren met het stralendste licht en snelle trillingen zodat jullie in herinnering van de Schepper op de Aarde mogen bestaan.

In een tijd op de Aarde waar verwarring aanzienlijk is wens ik enige overzichtelijkheid en inzichten van de Schepper naar voren te brengen. Jullie zijn je ervan bewust dat jullie op de Aarde en in al jullie energetische lichamen door een belangrijke verschuiving heengegaan zijn sinds 2012, dit is iets waar jullie je met ieder moment van jullie werkelijkheid aan aanpassen. Kleine aanpassingen staan grotere verschuivingen in bewustzijn en energetische trilling toe zich met relatief gemak voor te doen. Zelfs terwijl deze verschuivingen binnenin jullie wezen plaatsvinden, een grotere toegang tot een grotere uitbreiding en realisatie van hogere niveaus van bewustzijn/besef voortbrengend, mogen jullie voorbij jezelf kijken en je afvragen wanneer de signalen van verandering in jullie werkelijkheid tot bloei zullen komen.

Het is mijn wens om met jullie te spreken en enige verlichting aan te bieden betreffende hoe wij de wereld kunnen veranderen. Jullie zullen opmerken dat ik kies te suggereren dat wij als een verenigd collectief - sprekende van allen op de Aarde en de innerlijke gebieden - de werkelijkheid van de Aarde kunnen veranderen. Jullie alleen kunnen de wereld niet veranderen, het is iets dat bereikt moet worden als een eenheid en in eenheid met alles dat de Schepper is. De trillingen van liefde vanuit het universum van de Schepper stromen door mijn wezen heen naar jullie toe. Wij wensen voor jullie om te weten dat jullie als één met ons verbonden en verenigd zijn, daarom kunnen wij door jullie en als een verenigde groep vele overgangen op de Aarde helpen en ondersteunen. Het is waardevol wanneer velen van jullie op de Aarde met gelijkgestemde geesten samenkomen met een intentie van het maken van een verschil op de Aarde, maar wij begrijpen dat om vele redenen dit niet altijd mogelijk kan zijn. Weet alsjeblieft dat je een goddelijke rol kunt spelen bij het brengen van verandering naar de Aarde en wij hier zijn om jullie te ondersteunen, als een groep in eenheid met jullie handelend om krachtige ontwakingen voort te brengen van de Schepper in/naar het bewustzijn van velen en dat van de Aarde. 

Met het besef dat jullie niet alleen zijn en jullie een verschuiving op de Aarde kunnen ondersteunen, ofwel alleen of in een groep, openen jullie jezelf voor een grote bron van kracht/macht en een hoger perspectief. Dit zal jullie ondersteunen bij het realiseren van jullie innerlijke macht/kracht en doel op de Aarde.

Het eerste perspectief is om alles dat zich op de Aarde voordoet te observeren en om erover na te denken ofwel verandering noodzakelijk is. Met deze oefening denk je feitelijk na over jouw geloof in de Schepper. Velen van jullie zullen verklaren dat je niet gelukkig bent met de manieren van jouw wereld en de wereld om je heen. Je kunt lijden zien, pijn, oordeel, beperking  en negativiteit in de wereld en je afvragen hoe de wereld in/naar een meer liefdevolle ruimte kan veranderen. Wanneer een ander persoon schade of lijden ervaart, kan het moeilijk zijn om zelfs te herkennen dat de trilling van de Schepper op de Aarde bestaat. Het eerste perspectief om te adopteren en te erkennen binnenin jouw wezen is dat alles rondom en binnenin jou de Schepper al is. De Goddelijke Wil van de Schepper is bezig zich te ontvouwen en verweeft zich door iedere omstandigheid en werkelijkheid van de wereld heen.

Het kan een enorm vertrouwen vergen om deze verklaring te accepteren, maar wanneer je erkend dat de Schepper binnenin iedere ziel op de Aarde is, ondertussen begrijpend dat er een reden voor alle ervaringen op de Aarde is, dan begin je voorbij het pijn en lijden te kijken en erken je de aanwezigheid van de schepper in de meest chaotische ervaringen. Met dit perspectief begin je de harmonie welke binnenin de chaos aanwezig is te herkennen, het herstel/de genezing en de terugkeer naar de Schepper, hetgeen gevonden kan worden in pijnlijke situaties alsook het zelfmeesterschap dat gevonden wordt in uitdagingen ofwel je hen ervaart of hen observeert. Er is een reden voor alles dat zich rondom jou heen voordoet, door het vertrouwen/geloof vast te houden dat de Schepper eeuwig binnenin alle aspecten van jullie werkelijkheid aanwezig is moedigt jou aan om je tevreden te voelen, je zult jouw emoties of gedachten niet langer negatief, oordelend of angstig voelen reageren, in plaats daarvan her/erken je de waarheid van de Schepper. Jullie onthechten je al van het drama van het leven beseffend dat vreedzaamheid in iedere situatie aanwezig is.

Aldus is alles zoveel gemakkelijker om ermee om te gaan en om er doorheen te werken, een innerlijke kracht begint zich op te bouwen, wat jou voortdurend terugtrekt naar liefde en vreedzaamheid. Met dit perspectief ben je in staat om veranderingen in de wereld te ondersteunen omdat je accepterend bent van de wereld en diens mensen, je leert om van de wereld te houden in plaats van deze te be/veroordelen en negatief te bekrachtigen door jouw gehechtheid aan het drama.

Het tweede perspectief doe zich bijna automatisch voor omdat je begint het wonder en de schoonheid, de vriendelijkheid en de gelukzaligheid van de wereld op te merken. Je hebt je van het drama en het reageren op de externe wereld teruggetrokken, aldus zwelt er een tevredenheid en liefde van binnenuit op, jou aanmoedigend om de wonderen van de wereld te zien. Je trekt in jouw wereld en aandacht voor de buitenwereld hetzelfde aan dat zich binnenin jouw wezen vormt. Dit kan zich alleen opbouwen, en wordt schitterender totdat je wonderen en synchroniciteiten in jouw werkelijk begint te herkennen.

Het is in deze tijden dat je weet dat je een besef van de Schepper binnenin jouw wezen opbouwt, welke in/naar jouw werkelijkheid geprojecteerd wordt. Hoewel dit jouw werkelijkheid tot voordeel strekt en ervaringen van vreugde en liefde toestaat mag jij je afvragen hoe het de wereld kan ondersteunen. Een perspectief van liefde vasthouden en het projecteren in/naar jouw werkelijkheid, specifiek door dankbaar en tevreden te zijn, en naar de schoonheid van de Schepper in jouw werkelijkheid te zoeken zal voor vele negatieve houdingen en projecties die je gecreëerd hebt toestaan om zich te ontbinden, jouw zienswijze zal op één punt positief besmettelijk worden en de lichtheid en uitbreiding van jouw energie zal anderen ondersteunen en inspireren zonder dat je dit beseft. Jouw energie en jouw verbinding met ons op de innerlijke gebieden zal met enorme vrijheid in/naar de wereld stromen en handelen als een katalysator van ontwaking. Aldus zal jouw trilling en de manier waarop je met de wereld omgaat een vergemakkelijking voor verandering zijn.

Je mag veranderingen en verschuivingen binnenin jouw eigen wezen en diegenen rondom jou heen opmerken, maar vaak zijn het de situaties en omstandigheden die op afstand van jou zijn die een gevoel aanmoedigen van teleurstelling in de wereld. Met de twee eerdere perspectieven mag je bij jezelf gewaarworden dat jij je sterker, bekrachtigd, mededogend, liefdevol en begrijpend voelt. Vaak zijn vele chaotische of negatieve situaties in de wereld energieën van het verleden die op doorreis zijn om losgelaten te worden, sommige loslatingen kunnen een manifestatie veroorzaken welke velen toestaat om de loslating te herkennen, ondersteunende genezende/herstellende trillingen aanmoedigend om uitgestuurd en verankerd te worden om de voltooiing van de cyclus van de energie te helpen. Je mag geloven dat het triest is dat velen eenvoudig lijden voor een energie om losgelaten te worden, maar de betrokken mensen mogen verbonden zijn aan de energie of hebben het zelfs gecreëerd in een ander leven en dus voltooien zij ook een cyclus welke vrijheid en begrip zal creëren. Wij keren weer terug naar het eerste perspectief waar er een noodzaak is te begrijpen dat er een goddelijk doel voor alles is, het gebruik van acceptatie staat jou toe om dit begrip te adopteren.

Het derde perspectief is om te her/erkennen dat het jouw doel is samen met anderen om de Schepper uit te nodigen om in actie in jouw werkelijk en de omstandigheden van de wereld te zijn. De schepper is altijd aanwezig maar soms moeten wij de Schepper vragen om in actie te zijn wat symboliseert dat wij onszelf openstellen om als een instrument voor het Schepperslicht, goddelijke genezing en invloeden te handelen om harmonie en verlichting te creëren. Wij nodigen de Schepper uit om vollediger en bewust in ieder persoon en iedere situatie te verankeren ondertussen vragend dat wij van dienst mogen zijn door de Schepper toe te staan via onze acties, gedachten, emoties en bewustzijn te handelen om de genezing/het herstel, de verschuivingen en het grotere Licht van de Schepper voort te brengen.  

Je mag wensen te zeggen, "Laat de Schepper volledig, absoluut en op de juiste manier in mijn werkelijkheid in actie zijn, harmonie, goddelijke genezing en fijnafstemming met de Schepper brengend voor de externe ervaring."

Of om de wereld te ondersteunen mag je wensen te zeggen, "Laat de Schepper volledig, absoluut en op de juiste manier in actie zijn door mij en alle betrokkenen in deze situatie heen (je mag de situatie benoemen als je dat wenst), om te resulteren in de externe ervaring van harmonie, goddelijke genezing en fijnafstemming met de Schepper, binnenin allen en binnenin het bewustzijn van de Aarde."

"Laat de Schepper in actie zijn om liefde, genezing, waarheid en gelukzaligheid voort te brengen."

Denk eraan dat jij jezelf niet opoffert als een voorbeeld van de Schepper maar dat je de Schepper toestaat om door jou heen te werken, met het oog erop dat dit zich voor kan doen, is er een noodzaak om je bewust te zijn van en jouw goddelijke intuïtie te volgen. Er zijn vele manieren waarop je genezing/herstel naar de Aarde kunt brengen, help het Tijdperk van Liefde op de Aarde te creëren of zelfs de wereld te veranderen waarin je bestaat, maar als we werkervaring met elkaar zouden delen zouden zij niet zo krachtig zijn als het vasthouden van de intentie en de Schepper te vragen in actie te zijn met het oog op het voortbrengen van genezing, liefde, verlichting, gelukzaligheid en harmonie.

Herinner je, dat iedere keer dat jij je op het licht focust en de Schepper door jouw wezen heen binnenbrengt, op wat voor manier het ook is dat je dat kiest te doen, ondersteun je een stijging in bewustzijn en trilling binnenin de frequentie van de Aarde en allen die aanwezig zijn.

Laat de Schepper Nu in actie zijn,

Meester Saint Germain

 

Bron: Denk met je hart

{fcomment id=2914}

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees