Gegroet geliefden, Ik Ben LYRA van de Pleiaden en Ik kom om uit naam van mijn mensen te spreken. In deze tijd op en binnenin de planeet Aarde zijn velen in overgang en verhuizen in/naar balans en heelheid, wij als jullie mede broeders en zusters van het LICHT spreken nu rechtstreeks tegen jullie en met jullie. Meer zal zich nu op en binnenin de planeet Aarde ontvouwen dat zal beginnen om ALLEN te ondersteunen dat door ons kanaal begeleid werd, want velen zijn nog steeds niet accepterend van hun stellaire oorsprongen. Wij omhelzen de Nieuwe Aarde energetische frequenties die nu rondom en door jullie heen bestaan en wij sturen jullie veel liefde in deze tijd.

Want ALLES zal zich nu ontvouwen en ALLES zal nu in WAARHEID beginnen te manifesteren als jullie met de voornoemde Nieuwe Aarde energetische frequenties beginnen te werken en uit te lijnen. Voor onze geïncarneerde kinderen in de menselijke vorm zullen de Nieuwe Aarde energieën hen toestaan te ADEMEN en te ZIJN, de oude "3d" Aarde frequenties werkten tegen onze kinderen in hun menselijke vorm en zagen erop toe dat velen ten deel vielen aan de emoties van diegenen rondom hen heen.

Terwijl de hartruimte begint te herstellen en de kracht naar het menselijke voertuig terugkeert; dan zal het tot bloei komen van onze kinderen in de menselijke vorm beginnen te manifesteren. Want zij lopen te allen tijde in het LICHT van de WAARHEID en de oude Aarde  heeft ernaar gestreefd hen te weerhouden te begrijpen waarom zij hier zijn en wat zij bedoeld zijn om hier te ZIJN.  Andere leden van de Galactische Federatie van het LICHT zullen nu naar voren stappen om boodschappen door ons kanaal heen te delen als hun introductie aan hun kinderen in de menselijke vorm en als een introductie aan de FAMILIE VAN HET LICHT IN WAARHEID.

Want jullie in jullie menselijke vorm hebben nooit alleen gelopen en dit zal nu aan jullie in techicolor getoond worden. Wij begeleiden voor jullie allemaal om op het hartniveau te verbinden en te begrijpen dat het proces waar jullie nu in/naar verhuizen begeleidt wordt vanuit jullie ZIEL. Velen van jullie zijn rechtstreeks uitgelijnd met ons planetaire systeem hoewel jullie geen kinderen van de Pleiaden zijn en velen van jullie vele levens geïncarneerd doorgebracht hebben op ons planetaire systeem. De herinneringen die op Ziel-niveau zitten zullen nu in/naar jullie menselijk bewust wakende geest beginnen te ontvouwen en te stromen. Dit is het proces dat erop toe zal zien dat jullie WAARHEID beginnen te verankeren op nieuwe niveaus van jullie Wezen en begrijpen wie jullie in WAARHEID zijn.

Jullie zijn uit een dimensionale werkelijkheid verhuisd waarin jullie te allen tijde tegengewerkt werden van het vrijelijk toegang verkrijgen tot de hulp en ondersteuning welke er voor jullie beschikbaar is in jullie menselijke vorm op de planeet Aarde. De overgang in/naar de Nieuwe Aarde energetische frequenties zullen grote veranderingen zien in de manier waarop jullie op de planeet Aarde binnenin het menselijke voertuig leven. Wij sturen veel liefde vanuit ons planetaire systeem naar jullie toe in jullie menselijke vorm en wij vragen aan jullie om de noodzaak voor dit proces te begrijpen om zich op een natuurlijke wijze te ontvouwen. Een "wegscheuren" van één werkelijkheid te snel voor het menselijke voertuig zou schade veroorzaken aan het menselijke voertuig, en dat is niet van dienst aan wie dan ook en wordt niet ondersteund in de Nieuwe Aarde frequenties.


Terwijl ons kanaal nu volledig uitlijnt met haar ZIEL-doel hier in haar menselijke vorm op de  planeet Aarde, zal meer informatie dan door haar heen stromen en in/naar de wakende werkelijkheden waarin zij in haar menselijke vorm loopt. Wij vragen aan jullie om te begrijpen dat in haar menselijke vorm zij een proces heeft om te ontvouwen net zoals jullie in een proces zijn, en wij begeleiden voor jullie om haar behoefte te begrijpen om bij tijden te rusten en evenwicht te vinden. Het loslaten en het afschudden van de noodzaak om zich volledig met haar menselijke aspect uit te lijnen is zich nu aan het ontbinden en dit proces zal weldra voltooid zijn. Dit is een proces waar velen die hier zijn om met haar te werken en haar te ondersteunen ook doorheen gaan. Velen van diegenen die jullie noemen "kanalen" op de planeet Aarde zullen een gelijkaardig proces volgen voor de vereiste informatie, doordat het menselijk ras nu veranderd en uitbreidt en verdiept.


Wij begrijpen volledig de behoefte voor de vragen, de behoefte voor de antwoorden en de behoefte te weten, nochtans het dient niemand als deze niet toegestaan worden om vrijelijk en natuurlijk te vormen. Dit is een feestviering voor het menselijke ras dat ascendeert in/naar WAARHEID en ALLEN bereiden zich nu voor op de veranderingen die ALLEN beïnvloeden, want ongeveer zoals de geboorte van een kind een toevoeging is en veranderingen brengt aan een familie, zo ook doet de toevoeging dat van het menselijke ras en hun bewustzijn aan de FAMILIE VAN HET LICHT IN WAARHEID.


Wij trekken jullie aandacht naar het bewustzijn van jullie mede menselijke wezens, wij trekken jullie aandacht naar jullie bekwaamheid om te VOELEN en te WETEN en hoe deze niveaus van frequenties nu verhoogd zijn. Wij zullen nu naar voren stappen naar diegenen die ervoor gekozen hebben om contact met ons te hebben in onze fysieke vorm, dit zal in uiteenlopende stadia's gaan zoals begeleid door jullie ZIEL. Wij begrijpen dat voor velen van jullie in jullie menselijke vorm de behoefte om te ZIEN doorslaggevend is, en toch begeleiden wij dat het menselijke voertuig zelf voorbereid moet worden om zich te verankeren aan de niveaus van WAARHEID die nodig zijn om een andere vorm in de fysieke wakende werkelijkheid dat het bewoond te accepteren. Nogmaals, dit proces is een proces dat zich zal ontvouwen met de ondersteuning van de Nieuw Aarde energieën en de ondersteuning en begeleiding van jullie ZIEL.


ALLEN ZIJN ÉÉN en ALLEN ZIJN GEWOON, Ik Ben LYRA van de Pleiaden en Ik spreek voor de mensen van het planetaire systeem van de Pleiaden in deze tijd. WEES vreedzaam want ALLES IS NU en de wonderen waar jullie over gedroomd hebben in andere werkelijkheden zullen nu volledig in/naar jullie MENSELIJKE werkelijkheid van wakend leven geboren worden op de planeet Aarde in het UNIVERSUM VAN 3 in het menselijke lineaire jaar van 2013. 333  22  444  Sterrenpoorten zijn nu open en volledig geactiveerd en kunnen betreden worden door ALLEN met de relevante codering en frequentie.

 

Bron: Denk met je hart

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees