Wij zijn het Licht Collectief, een groep van Lichtwezens, engelachtige wezens, galactische wezens, elementale wezens en jullie, het multidimensionale collectief van de Mensheid. Waarom voegen wij jullie als een aanwezige toe deze ochtend? Dat doen wij omdat jullie een deel van ons zijn en wij een deel van jullie. Wij doen dat omdat jullie er zo vaak naar neigen om wat jullie hier doen te onderwaarderen, geliefden. Hebben jullie er enig idee van wat jullie bewerkstelligen zelfs terwijl jullie ogenschijnlijk door jullie dag heen struikelen in verwarde haast en fysieke uitputting?

Jullie zijn moe omdat jullie zo hard gewerkt hebben, op zovele niveaus dat wij niet eens kunnen beginnen om het tot uitdrukking te brengen. Slechts een klein deel van jullie multidimensionale wezen lijdt aan de oogverblindendheid van de laatste invoering van kosmische energieën stromend door het centrum van jullie zon en glorie uitstralend op de Aarde. Jullie Aarde, jullie collectieve mensheid en het volledige ecosysteem van de planeet hebben volledig de vijfdimensionale frequenties betreden. Voel jij je hoe dan ook anders? Of zit je nog steeds klem proberend te definiëren wat je in het Nu ervaart gebaseerd op wat jou in het verleden door jouw ouders geleerd werd?

Als jullie je alleen maar zouden kunnen zien zoals wij jullie zien, in jullie schitterende Heelheid. Het bestaat al. De engelen en mythische beesten lopen naast jullie, maar sommigen van jullie hebben nochtans jullie innerlijke ogen te openen en te zien. Zijn jullie dromen de laatste tijd meer intens? "Zie" je dingen aan de rand van jouw perifere visie? Ervaar je visioenen? Voel jij je humeurig en emotioneel? Je gaat momenteel door een periode heen van ingewikkelde groei en ontwikkeling. Wees aardig voor jezelf. Val niet terug in zelfoordeel voor jouw schijnbare gebrek aan vooruitgang, dierbaren, want je gaat langzaam maar zeker vooruit in/naar een nieuwe wereld van jouw/jullie maaksel, eentje die nog nooit eerder bestaan heeft, waar dan ook, in dit volledige Universum.

Begrijpen jullie wat wij zeggen, geliefden? Jullie creëren een Nieuwe Wereld en jullie doen dat met grote zelfverzekerdheid als de Meesters die jullie werkelijk zijn. Met het kijken naar jullie vooruitgang, staan wij in verbijstering, met ingehouden adem, terwijl jullie je ieder obstakel eigen maken welke voor jullie collectieve aanwezigheid neergelegd wordt.

Wat jullie nu volbrengen brengt Heelheid terug naar het Universum. Het was besloten om dit grote werk op één van de duisterste planeten in hetzelfde universum te doen, maar eentje die ingezaaid was met een ras van een zeer groot potentieel, de mensheid. Sterrenwezens en engelachtige wezens daalden af in/naar de fysieke vorm voor de intentie van het verankeren van de frequenties van de Schepping in/naar het fysieke rijk en in het proces, de greep van de lagere frequenties losser makend waarin de planeet voor zolang geïsoleerd is geweest. Met de invoering van de kosmische energieën die door jullie lichamen als het verankeringspunt heengaan, is een volledig ecosysteem van leven geascendeerd. Hoewel jullie merendeels onbewust zijn van wat het is dat jullie hier bereikt hebben, wordt het eenvoudig gedaan omdat jullie hier zijn. Wij zijn hier om jullie eraan te herinneren wat jullie hier kwamen doen zodat jullie mogelijk in/naar een begrip kunnen komen van hoe belangrijk het nochtans is dat jullie hier in een lichaam zijn, en bereid zijn om eindelijk de laatste snipper van het geloof in beperking uit jullie bewustzijn vandaan te werpen.

De lagen aan sluiers die jullie tegenhouden van het actief "zien"wat je in ieder moment aan het doen bent, zelfs als je voor de spiegel staat en jij je tanden poetst, zijn als het papier dat de garagemuren in de droom van onze schrijfster bekleden. Deze sluiers, die jouw vermogen blokkeren om in staat te zijn volledig te "zien" en jouw multidimensionaliteit te ervaren, zijn van jouw eigen creatie, opgemaakt uit de overblijfselen van gedachten en overtuigingen en beperkingen, schaarste en gebrek. Jij ben de ENIGE die hen kan verwijderen en de energieën van het volledige universum ondersteunen jouw inspanningen om jou toe te staan om door dit proces van het reinigen van wat voor treuzelende angst, verdriet, teleurstelling en zelfoordeel dan ook heen te gaan die je mogelijk binnenin jouw lichaam draagt.

Geliefden, jullie hebben de collectieve energieën van alle generaties en afstammingen van jullie menselijke collectief opgeruimd. Via de laatste tweeduizend jaren sinds Meester Maitreya de Gechristende energieën verankerde door het fysieke voertuig van zijn discipel, Yeshua, werden de gouden energieën van het Christus Licht vervlochten in het fysieke lichaam van de planeet, de gehele mensheid en al het leven gerealiseerd binnenin de grote Cirkel van het Leven. Zelfs voor de komst van de Gechristende, waren de plannen, voor deze overgangstijd waarin jullie jezelf nu gewaarworden, uitgespreid … door jullie.

Gedurende vele duizenden jaren daarvoor en door het huidige moment van jullie lineaire tijd, hebben jullie aan beide zijden van de dualiteit gespeeld, soms als het duistere team, soms als het team van het Licht. Wat jullie gedaan hebben is de extremen van de dualiteit ervaren voor het uiteindelijk doel van het brengen van de dualiteit in/naar Heelheid. Waar eens alleen afscheiding en angst ervaren werd daar zou nu eenheid/eensgezindheid en Heelheid zijn; al het leven zou volledig bewust zijn van diens onderlinge verbondenheden. Alleen door in een fysiek lichaam te zijn en het ineenvlechten van de kosmische energieën door het lichaam en in/naar de omringende omgeving, zou deze ingewikkelde taak van het spinnen van een etherisch web rondom en door de planeet heen volbracht worden.

Vele Lichtwerkers geloven of op z'n minst hopen dat het Licht winnende is. Wij vertellen jullie, of eerder, herinneren jullie aan dat waar jullie echt voor kwamen om te volbrengen, niet om een volgende strijd voor de witte hoeden te voltooien of te winnen, maar om een Nieuw Universum in het bestaan te brengen. Het Nieuwe Universum wordt door jullie, de goddelijke verloskundigen, en door jullie heen geboren. Jullie zijn 'Spider Woman' die haar gouden web van mededogen rondom en door alles heen weeft dat jullie in de wereld zien en ervaren. Alles dat van het "Licht" is en alles dat gedacht wordt van het "duister" te zijn, wordt vervlochten in een nieuw doek van eenheidsbewustzijn, waar niets of niemand minder dan een ander is, maar allen Eén wezen zijn.

Wie denken jullie geliefden, heeft jullie liefde nu nodig? Is het diegene die over straat loopt en kracht, rust en evenwicht uitstraalt? Of is het de door drugs-doorweekte stakker die op de hoek trillend van de koude zit, een trillende arm uitsteekt en een kopje vasthoudt, hopend op een paar dollars/euro's zodat hij een volgende fles likeur kan kopen en door kan gaan in ontkenning te leven? Van wat deel van jou keer jij je af in afkeer? Welk deel van jou ontken je en onthoud je nog steeds van jouw liefde? Is het degene die in de spiegel naar jou terugkijkt? Is het degene die je be/veroordeeld als zijnde minder of onvolmaakt of vreemd? Ben je bereid om jouw geloof in beperking en gebrek los te laten? Ben je bereid om in/naar de liefde en macht te treden welke jij bent?

Weet dat jullie hier zijn omdat jullie allemaal meesters zijn en vanwege jullie grote liefde voor al het leven. Jullie hebben de verwoestingen gezien die veroorzaakt werden door de onevenwichtigheid van de energieën en aldus werden jullie ertoe bewogen om hier te komen en je aan te sluiten bij de inspanning om een nieuwe manier van zijn/bestaan te creëren, eentje welke nooit eerder in dit Universum bestaan heeft, een wereld van volledige Heelheid, waar alles gevuld is met de straling van gouden mededogen, waar alles welbewust is en volledig bewust, ondertussen in de fysieke belichaming zijnde. Jullie hebben het volledige Universum geïnstrueerd in hoe de puzzels van de polariteit en dualiteit op te lossen, zelfs terwijl je door jouw dagelijkse bestaan schijnbaar geblinddoekt en onwetend heenging, de gehele tijd de meesters zijnde die jullie waarlijk zijn en jullie doen het. De planeet en al het leven op Haar is aan het ascenderen. Jullie ascenderen en nu is de "tijd" om alles los te laten dat probeert om jullie terug te trekken in de energieën van de oude paradigma's van beperking en controle.

Denk nimmer dat je onwaardig van liefde bent, dierbaren. Door de gehele Schepping wordt er hier naar jullie inspanningen gekeken. Jullie zijn belangrijk. Jullie zijn groot. Jullie zijn niet wat jullie lijken te zijn. Jullie fysieke wezen is omringd door de grootsheid van jullie kosmische lichamen. Jullie aanwezigheid is verankerd binnenin en in de komende weken en maanden, jullie zullen je meer bewust worden van wat wij proberen nu aan jullie in jullie taal over te dragen.

Begrijp, dierbaren, dat jullie taal binnenin de structuren van de beperking gecreëerd werd. Woorden dragen energie en frequentie. Woorden, verbonden met sterke emoties, zijn zeer krachtig en werden gebruikt om te controleren en jullie te binden in het te geloven dat jullie machteloos waren voor verandering. Met een begrip van de frequenties die ten grondslag liggen in alle talen, kunnen jullie je zonder inspanning veranderen. Jullie woorden kunnen zowel limiterend als bevrijdend zijn. Het is jullie keuze als tot hoe jullie hen zullen gebruiken.

Terwijl wij op deze manier met jullie communiceren, sluiten wij codes en frequenties in die door jullie bewustzijn geabsorbeerd zullen worden en dan gedecodeerd wanneer en waar jullie hen nodig zijn. Jullie zullen wat jullie niet nodig zijn of waar jullie niet mee resoneren op het moment negeren. En als jullie meer vertrouwd raken te bestaan in een staat van voortdurende verandering, zullen jullie ontdekken dat jullie je af kunnen stemmen op de opgeslagen codes en toegang kunnen krijgen tot de kennis wanneer en waar jullie het nodig zouden kunnen zijn om een project te voltooien of om het antwoord op een vraag te ontvangen. De wijsheid van jullie volledige multidimensionale wezen is opgeslagen in elk van jullie zeer bewuste cellen. Jullie lichamen zijn wandelende bibliotheken van licht en liefde, zo ook is jullie geliefde planeet dat.

Jullie zijn opgemaakt van frequentie of energie en een ieder van jullie is een meester in het werken met frequenties of je zou hier nu niet zijn. Alleen meesters zoals jullie zelf zouden toegestaan zijn om dit soort van ingewikkeld werk te doen, dus laat iedere zelfafkeuring en oordeel welke je zou kunnen voelen los en kom hier en nu in/naar een nieuwe waardering voor jouw aanwezigheid.

Zelf-liefde is de fundering van alles wat jullie hier aan het doen zijn. Leer om te houden van elk en ieder deel van jouw wezen, iedere gemaakte gedachte, iedere beslissing en daad die je begaan hebt, iedere handeling van nalatigheid en verordening die je ooit gedaan hebt. Weet dat alles dat je in jouw wereld ziet een resultaat is van jouw creatieve macht/kracht. Of jij je nu wel of niet bewust bent van het proces waar jij jouw aandacht op focust is wat jij rondom jou heen door zult zien gaan uitgespeeld te worden. Open jouw hart, voel de warmte van de liefde van jouw hart uitbreiden en door de barrières welke jou omringen heen breken. Je moet er eerst tot toe komen te houden van wat er binnenin jou is en als die liefde de vlam van het heilige altaar binnenin jou aansteekt, zal jouw liefde uitbreiden om het Geheel te omvatten. Er zal een wonderbaarlijk moment zijn wanneer je liefde voor alles voelt. En in dat heilige moment, zal je de werkelijkheid van het verenigde gebied van bewustzijn ervaren. Nimmer meer zal je lijden door de pijn van afscheiding, want je zult jouw heelheid en verbinding met alles kennen en ervaren.

Wanneer men de wereld via mededogen bekijkt, via de handeling van het met liefde en in liefde zijn, is alles vergeven, is alles geliefd, en is alles geaccepteerd. Wat het ook is dat je geweest bent of gedaan hebt, wanneer gezien door de ogen van mededogen, is er geen oordeel, is er geen goed of verkeerd. De Schepper oordeelt jullie niet of streeft ernaar om jullie te limiteren met jullie handelingen. Jullie zijn hier een deel van de Schepper, verankerd in een menselijk lichaam, en ondergaan een groots experiment van creatie, een volledig universum in het bestaan brengend, een universum van Mededogen.

Wij horen jullie tegen jezelf zeggen, "Dat klinkt prachtig en groots, maar ik ben slechts één persoon. Ik ben arm, ik moet de huur van vorige maand nog betalen; wat kan ik doen?"

Je kunt beginnen waar je nu bent. Wees dankbaar voor de kleine dingen in jouw leven. Schoonheid omringt jou altijd, maar neem een moment om te kijken. En je kunt leren om jouw geest rustig te maken en jouw ongerustheid te stillen. Leer om dat rustige centrum welke binnenin bestaat te vinden, jouw plaats van kalmte waar je naar terug kunt keren wanneer je het nodig bent om te rusten en te genezen.

Eerst, haal diep adem, zit op een rustige plaats en voel jouw hart kloppen. Terwijl jij je op jouw hartcentrum focust, een gebied net onder jouw borstbeen en ietwat naar links, zal je beginnen om een verzamelende warmte daar te voelen. Zit gewoon en adem in waardering en liefde. Als je het niet voor jezelf kunt voelen, stel je dan voor dat wij jou onze liefde sturen want dat is wat wij DOEN, ieder moment van iedere dag, als je slaapt en als je door jouw dag heen gaat. Als jij jezelf toestaat je te focussen op onze liefde, zullen onze frequenties in die van jou invlechten. Onze gecombineerde liefde zal de banden van ongeloof en zelfoordeel die nog steeds over mogen blijven losser maken. Je zult in staat zijn om in een besef te komen dat je waardig van liefde bent, nu. Je hoeft niet te wachten om geliefd te zijn. Je hoeft niet te wachten om waardig te zijn. Je hoeft niets te doen om geliefd te zijn. Wij houden van jou zoals je bent, zoals je gisteren was en zoals je morgen zult zijn. Wij houden van jullie allemaal, ieder stukje, iedere gedachte en iedere emotie. Kan jij van jezelf houden zoals wij van jou houden? Wees genereus, geliefden, en houd van jezelf.  

En terwijl je in/naar zelf-liefde verhuist, zal jouw liefde voor zelf uitstralen de wereld rondom jou heen in. . Als je door jouw dag heen loopt, zal je als een ster zijn die liefde uitstraalt en helpen bij het wegsmelten van het geloof in beperking, gebrek en zelfoordeel in deze delen van zelf die rondloopt in andere lichamen. Jullie zijn hier als vuurtorens, de wereld verlichtend, niet voor de uiteindelijke zege van het licht over de duisternis, maar voor een komen in/naar heelheid en balans.Reflecteer gedurende een poosje op het symbool van de Yin/Yang of op de schitterende mandala's van de Boeddhisten. In deze krachtige symbolen bestaat de gehele schepping, ingekapseld in een elegante woordeloze taal. In de Yin en Yang, het ontvankelijke duister en het creatieve lichtwerk bewegen samen in een eeuwige dans, eb en vloed, vloeibaar en met gemak. Eén zijde domineert niet, één zijde kan niet zonder de aanwezigheid van de andere zijde bestaan; samen presenteren zij een symbool van Heelheid.

Deze heelheid is niet statisch of rust, maar beweegt en verandert. Er is geen zevende dag waar de gehele Schepping met diens werk klaar is; nee, geliefden, de actie van creatie houdt nooit op. Vernietiging en chaos zijn net zozeer een deel van de creatie als de opbouw en wederopbouw die doorgaan. Het leven, specifiek het fysieke bestaan beweegt met ritme en vloeiend balans, altijd verder, uitbreidend en samentrekkend en wederom uitbreidend.Het menselijke voertuig is een energetisch kernpunt waardoorheen de energieën van creatie voortdurend stromen. Weten jullie hoeveel kracht er in jullie kleine pink verblijft? Wanneer bewust uitgelijnd, door de balans van macht en liefde, bezield met de gouden energie van mededogen, hebben jullie het ongelimiteerde potentieel van genezing en creatie binnenin jullie slimme vingers verblijvend. Als jullie je bewust bewust worden van jullie werkelijke goddelijkheid, zullen alle kennis en wijsheid die binnenin jullie hart en ziel verblijven voor jullie beschikbaar komen. Zonder behoefte aan externe instructies of begeleiding, zullen jullie gegidst worden door de God die binnenin verblijft en zullen jullie weten wat te doen. Jullie doen dit al, geliefden, maar de meesten van jullie moeten nog accepteren en erkennen wat jullie nochtans in staat zijn te doen, door hier te zijn. Dit is het waarom wij genieten van wat er al bereikt werd door de levende meesters die zich vrijwillig aanboden hier te komen, geblinddoekt en schijnbaar gestript van al hun krachten en gunsten. Wat een spel, geliefden, wat een opzet!
 
Jullie wereld is in een staat van voortdurende beweging, in een overgangsperiode, bewegend van het ene naar het andere paradigma. Wees aardig tegen jezelf en tegen elkaar. Sta jullie zelf toe om oké te zijn met het loslaten van de behoefte te weten wat er morgen gaat gebeuren, de volgende week of maand of jaar. Wij weten niet eens wat er tevoorschijn gaat komen vanuit jullie genereuze werk. Jullie bouwen jullie wereld stap na stap op. Het is fantastisch om te aanschouwen.Misschien ben je bezorgd dat als je begint om van jezelf te houden dat je ieder ander zult vergeten in jouw wereld. Je bent niet in staat om anderen te vergeten en zelfs als het lijkt dat jij je tot een hoge graad op zelf focust, weet dat alles dat je doet voor zelf uitstraalt naar het collectief. Je bent op zo'n manier verbonden dat als men diens besef opent voor een nieuw begrip dan wordt die kennis ogenblikkelijk vanuit het hart naar het hart van al diegenen die op deze wereld leven gecommuniceerd. Dan kunnen die individuen die gereed zijn om in/naar een groter besef te gaan kiezen om dit begrip te accepteren en te erkennen, misschien geloven dat het binnenin ontstaat, wanneer het het geheel doordrongen heeft en slechts in afwachting van her/erkenning is. Een ieder van jullie verblijft binnenin de Goddelijke Geest en het Goddelijke Hart van de Schepper. Wat gekend en begrepen wordt door één is gekend en begrepen door allen, zelfs als het externe besef niet "afgestemd" is op het signaal als het ware.
 
Wat jullie doen is ongeëvenaard. De fysieke ascentie van een volledige planeet en al Haar levensvormen is een bravourestuk enig in zijn soort in de analen van het Universum. Dierbaren, rust als jullie je moe voelen want jullie werken hard. Rust en zorg voor jullie zelf. Wees teder en sta jezelf toe niets te weten voordat het gebeurd. Op het één of andere niveau weet je het … in het moment dat je het creëert. Wees bereid te stromen met de magie welke jullie door het levende mededogen van jullie harten creëren. Jullie zijn werkelijk wonderbaarlijke wezens.Wij houden van jullie. Wij houden jullie in ere. Wij juichen jullie toe. En wij lopen naast jullie, altijd gereed om te helpen, te troosten en te gidsen als je het gevoel hebt dat je een ondersteunende schouder nodig hebt om op te leunen. Begrijp, geliefden, jullie doen het grote werk en kunnen het alleen doen door een fysieke aanwezigheid op de Aarde vast te houden. Als lichtwezens kunnen wij alleen liefde en energie sturen. Via jullie lichaam en het groeiende besef van jullie ingeboren bekwaamheden en geschenken/gaven, kunnen jullie deze energie verankeren, deze frequenties en hen van jullie zelf maken.
 
Vrees jullie macht niet, geliefden, want jullie lopen gecentreerd in de Wil van Vader/Moeder God, de Schepper en bronenergie werkt door jullie heen. Sta jullie besef/bewustzijn toe om deze macht te omhelzen en gebruik het voor het voordeel van allen, want jullie zijn Eén.Namasté; wij buigen bescheiden voor de Goddelijkheid binnenin jullie allemaal.Dank je wel, geliefd Licht Collectief.
 
 
{fcomment id=2763}

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees