Velen van jullie in deze tijd wandelen tussen werelden in. Het benodigde onderscheidingsvermogen door ALLE aspecten van dit JULLIE menselijke levenservaring heen zal nu snel beginnen uit te breiden en toe te nemen. Want als je op een menselijk wakend bewust geestesniveau de kracht/macht van het LICHT begint te verankeren dat JULLIE in WAARHEID ZIJN en beginnen om jullie externe wakende werkelijkheid te creëren dan zal het gebruik van het onderscheidingsvermogen belangrijk worden. Ik zou wederom willen onderstrepen dat IEDER menselijk voertuig op en binnenin deze planeet een andere en volledige unieke menselijke levenservaring heeft.

Deze unieke ervaring mag overlappend schijnen te zijn met andere ervaringen maar kunnen nimmer hetzelfde zijn wat verschuldigd is aan de verschillen in de structuur van voornoemde menselijke voertuigen. Als je begint om op de Nieuwe Aarde in WAARHEID te lopen en begint te verankeren dat JIJ de droom KUNT dromen en de droom van binnenuit KUNT creëren dan zal de behoefte om in staat te zijn dit te verankeren en om jouw focus te behouden immermeer belangrijk worden. Om mee te beginnen zal de Nieuwe Aarde volledig jouw creaties "ondersteunen", het kan zijn dat je in een soort van "veilige" ruimte geplaatst wordt terwijl je de kleinere creaties van jouw dromen ervaart, maar als je opbouwt om dat te verankeren en te creëren waar JIJ hiervoor naartoe gekomen bent om geboren te laten worden, zal de behoefte om jouw focus te behouden groeien. Dit is verschuldigd aan de behoefte van JOUW ZIEL om JOU op een menselijk bewust wakend geestesniveau te laten zien hoe machtig JIJ in WAARHEID nochtans bent.

Ik zou de analogie aan willen bieden van het beginnen te lopen als een kind. Wanneer je eenmaal begonnen bent en in staat bent om rond te struikelen dan zal er als het ware steeds minder "hulp" aan jou aangeboden worden door de volwassenen rondom jou heen. Om mee te beginnen, de volwassenen mogen naar je uitreiken en hun handen net buiten jouw bereik houden maar dichtbij genoeg om je op te vangen als je struikelt. Als je KRACHT VERKRIJGT en jouw spieren opbouwt als het ware, zullen de volwassenen rondom jou heen meer vertrouwen krijgen in jouw vermogen om te lopen en als zij dat doen, DOE JIJ DAT OOK. Ik gebruik deze analogie opzettelijk want velen op dit moment vragen het universum om hen omhoog te houden wanneer het universum en JULLIE ZIEL kunnen zien dat JULLIE zonder hulp kunnen lopen. De rookgordijnen van de oude Aarde die proberen jullie te leren dat als je struikelt je niet alleen zult vallen, maar dat je ook zult moet blijven zitten waar je neerviel omdat er geen hulp beschikbaar is.

Aan kracht winnen maakt deel uit van het proces en te ALLEN tijde begeleidt JOUW ZIEL jou bij dit proces, velen van jullie mogen op snelheid door dit beginnen-te-lopen-proces heengaan, maar dan tot een plotselinge stop komen wanneer zij zich realiseren dat zij dan zonder hulp lopen. Dit is een residu frequentie van de oude 3d Aarde welke opzettelijk binnenin de cellulaire structuur van het menselijke voertuig geplaatst werd en het vereist om ontbonden te worden. Het is een beetje alsof de geest plotseling "bijgekomen" is met JOUW menselijke voertuig en probeert om de remmen te gebruiken. De Nieuwe Aarde ondersteund alleen de WAARHEID en dus mag je weer geplaatst worden in een soort van "veilige ruimte" terwijl je werkt aan het toestaan van het menselijke logische verstand om te beginnen om te refereren en "op te slaan" dat je nu in staat bent om op een ander niveau te werken in een menselijke bewust wakende staat op deze planeet.

Om hierover teveel na te denken mag jou terug omlaag in frequentie plonzen en mag een soort van "crisis van ZELF" zien beginnen te ontvouwen. Aangezien deze crisis geen WAARHEID is wordt het niet ondersteund en zal beginnen te ontbinden. Wanneer dit gebeurd is het belangrijk da jij ZELF opnieuw van binnenuit herbalanceert en begrijpt dat net zoals toen je voor het eerst begon te lopen als een peuter er tijden kunnen zijn wanneer het lopen niet zo "recht toe recht aan" is als je aannam dat het zou zijn. Het zal het niet opheffen, nochtans zal jouw feitelijke bekwaamheid om te lopen alleen voortdurend VERSTERKEN terwijl je in de Nieuwe Aarde energetische frequenties werkt.

Diegenen rondom jou heen die op een andere frequentie zijn mogelijk niet in staat te begrijpen hoe jij beweegt, het is verwant aan een zaal vol met kinderen van allemaal verschillende leeftijden, sommigen zijn gebiologeerd door het loopproces, sommigen zijn voorbij het loopproces en zullen beginnen te rennen en anderen zullen weinig interesse in dit alles hebben. Net zoals een zaal vol met kinderen, zullen ALLEN uiteindelijk in balans komen en zullen ALLEN in staat zijn op het één of andere punt te lopen. Het is belangrijk dat als je in jouw "ouderlijke" modus gaat (in deze analogie ben je zowel de ouder als het kind in dezelfde NU tijd) dat jij niet ongerust raakt dat het kind nooit zal lopen en dat het belangrijk is dat je het ene kind niet met het andere kind gaat vergelijken. Elk kind is op een ander ontwikkelingsstadium en een ieder werkt op diens eigen frequentie-niveau en ZIEL doel. ALLEN zijn NIET op hetzelfde pad of hebben dezelfde ZIEL missie en de leringen van de oude 3d Aarde mogen proberen om henzelf op dit punt opnieuw te verankeren.

Ik zie velen die aannemen dat als zij zijn wat genoemd wordt een "Lichtwerker" dat zij dan op een bepaald niveau zouden moeten zijn. In WAARHEID is ieder geïncarneerd Wezen op deze planeet een "Lichtwerker" aangezien iedereen hier is om zich te herinneren wie zij in WAARHEID zijn. De ontelbare variabelen verbergen dit in het open zicht. Labels dammen in door hun werkelijke aard en het is een residu van de oude 3d Aarde paradigma's om jouw menselijke logische verstand te categoriseren en jouw menselijke levenservaring te labelen. Inderdaad, als je verder in deze uitbreiding gaat zal het steeds meer uitdagend worden om te proberen wat dan ook dat je ervaart te definiëren.

De energieën van de VOLLE MAAN zullen nu dat wat aan jullie energetische handtekening trekt onderstrepen en zoals ik in een eerdere blog duidelijk verklaarde, de KEUZE om dit wel of niet onomstreden door te laten gaan is zuiver JOUW keuze, ALLES is JOUW keuze, dit was iets dat de oude 3d Aarde verwaarloosde om jullie te vertellen of zelfs aan jullie te laten zien. KEUZE is persoonlijk, het is niet afhankelijk van WAT VOOR 'externe' invloed DAN OOK want het externe is louter een reflectie van dat wat van binnenuit verankert en gaande is.

 

Bron: Denk met je hart

{fcomment id=2752}

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees