Gegroet geliefden, wij zijn de Aartsengeloi van de ELOHIM en wij komen in WAARHEID om ALLEN te begeleiden en te ondersteunen in deze tijd van belangrijke overgang zowel voor het menselijke ras als voor Moeder Aarde. Dat wat altijd begeleid werd zal zich nu snel dwars over en binnenin de planeet Aarde manifesteren want de frequenties van de oude paradigma's worden in WAARHEID op geen enkel niveau meer ondersteund door de Nieuwe Aarde.

 

 

Voor de persoonlijke overgang vragen wij aan jullie om ADEM TE HALEN en om te VERTROUWEN, je stevig vasthouden aan dat wat probeert om uit jouw menselijke levenservaring te ontbinden is als het bewegen tegen de STROMING van de Universele energieën in. Zo lang werd jullie geleerd dat jullie alles dat jullie levenservaring binnenkomt en verlaat moeten "controleren", dat velen van jullie niet de behoefte om je in controle te VOELEN LOS KUNNEN LATEN. Geliefden, volledig in de hartruimte gaan en de LIEFDE VOELEN welke IS zal de geVOELens van vreedzaamheid toestaan over jullie heen te spoelen, de lagere dimensionale frequenties uit jullie energiesysteem vandaan spoelend en jullie ruimte toestaand om ADEM TE HALEN.

Wij vragen aan jullie om MET de STROMING mee te gaan en meer aandachtig te worden op het wakende bewuste niveau van alles dat "klem" lijkt te zitten, want "klem" is slechts een spiegel welke door de oude Aarde gebruikt werd om jullie energetische handtekening te verlagen. ALLES is te ALLEN tijde in een continue eb en vloed zoals de oceanen van de planeet Aarde. Dat wat waargenomen wordt als "falen" kan geen falen zijn want in WAARHEID geliefden kunnen jullie niet falen in deze jullie menselijke levenservaring. Er zijn ontelbare verschillende opties die voor jullie openstaan in ieder enkelvoudig MOMENT, velen houden zich vast aan de oude leringen van de oude Aarde paradigma's welke verklaren "de maatschappij heeft een regel", er zijn geen regels geliefden en jullie zijn hier om de vreugde hiervan op alle niveaus van jullie Wezen in WAARHEID te ervaren.

VREEDZAAMHEID, LIEFDE, VREUGDE en geluk kunnen niet volledig in jullie leven manifesteren als je definities op deze geVOELens plaatst, zij zijn bedoelt om ervaren te worden, niet om over nagedacht en naar gerefereerd te worden, begrijpen jullie onze begeleiding geliefden? Zien jullie hoe de oude Aarde paradigma's jullie geleerd hebben om jullie weg door iets heen te denken welke feitelijk een ervaring is? Zoals het lezen van de woorden op een bladzijde in een boek, je kunt over een gouden orb nadenken of je kunt over een prachtige regenboog nadenken, de energie van de gouden orb of de prachtige regenboog kunnen alleen volledig verankerd worden als je hen ERVAART.

Velen houden zich nu vast aan de oude paradigma's gelovende dat alles ten koste van alles "behouden" moet worden, en wij begeleiden voor jullie om naar deze lering te kijken en het toe te staan te ontbinden. ALLES is niet zoals het toeschijnt te zijn op deze planeet en het menselijke ras wordt in/naar hogere staten van bewustzijn bewogen om hen voor te bereiden op de schoonheid dat op het punt staat ontsluierd te worden, de schoonheid welke voor velen van jullie nu duidelijk gezien en verankerd wordt. Begrijpen jullie onze begeleiding geliefden?

Welke definitie dan ook die je op een ervaring wilt plaatsen zal beginnen de ervaring in te dammen, de oude Aarde lering met het oog op het jezelf "toestaan" om gelukkig te zijn en dat je daarvoor een lijst van doelstellingen in jouw menselijke levenservaring af moest strepen. Geliefden, er zijn zovele miljoenen aan werkelijkheden die voor ALLEN geopend zijn dat dit niet zou kunnen zijn. Hoe kunnen 7 miljard menselijke voertuigen ook maar iets hebben zoals dezelfde ervaring en dezelfde lijst van regels voor "geluk". Wij vragen aan jullie om hierover te mediteren en jullie hart toe te staan de WAARHEID te tonen. Dat wat jouw hart doet zingen IS jouw geluk, het verder definiëren zal jou mogelijk terugvoeren in/naar de frequenties van de oude Aarde. Wie zit in oordeel van dit jouw menselijke leven? Want ALLEN ZIJN ÉÉN en niemand staat boven de ander. Wij vragen aan jullie om dit volledig te verankeren en ALLES toe te staan om TE STROMEN.

Wij sturen onze coderingen van 444 en 22 nogmaals naar diegenen die de portaalopzichters van Moeder Aarde zijn, Wij plaatsen de gouden ankh in de hartruimte van onze kinderen die een menselijke vorm genomen hebben en wij sturen veel LIEFDE aan ALLEN op en binnenin de planeet Aarde in deze tijd. Door naar elkaar uit te reiken en door de LIEFDE welke IS te verankeren creëren jullie de STROMING van de LIEFDE welke IS in het menselijk bewust wakende geestesniveau. Dit verandert nu de werkelijkheid van de "meerderheid" op de planeet Aarde en wij begeleiden dat dit iets is dat velen er uit vandaan filteren. Waarneming is een gereedschap van de oude Aarde geliefden, VOEL de WAARHEID en ervaar jullie geluk, dat is de sleutel voor de transformatie van ALLEN in jullie menselijke levenservaring.

Terwijl jullie door het OVERANGSproces in/naar de Nieuwe Aarde heen gaan zullen jullie niet langer een menselijke levensERVARING hebben, jullie zullen verhuizen in/naar een menselijke levensREIS. De trilling en frequentie van beide zouden niet met elkaar verward moeten worden. Toen je binnenkwam in jouw menselijke vorm op de planeet Aarde incarneerde je om jouw menselijke leven te ERVAREN en alles dat er uitgespeeld zou worden in de dimensionale werkelijkheden waarin jouw ZIEL incarneerde om te leren en te groeien. De oude Aarde wist dit en de indamming en onderdrukking welke gewikkeld zaten om zowel de planeet Aarde als het menselijke ras voorkwam deze groei. Wat er gebeurde was dat je incarneerde in/naar een menselijke vorm en dan verder ging met rond te gaan in de "karmische" cirkels van de indamming, niet in staat zijnde om te groeien en om uit te breiden dat verschuldigd was aan de zware energetische frequenties die er op jullie menselijke vorm en jullie menselijk dimensionale tijdlijnen geplaatst werden.

Deze dimensionale frequenties werden verder ingedamd door de universele planetaire frequenties die er op de planeet en het menselijke ras geplaatst werden door de lagere dimensionale Wezens van vele planeten. Weldra verkreeg de planeet Aarde een reputatie voor bijna ondoordringbaar te zijn. Vandaar de incarnatie van vele Wezens van dwars over het universum heen IN/NAAR de menselijke vorm om het menselijke ras uit de indamming en onderdrukking vandaan te bewegen. Dit is het proces dat jullie in jullie menselijke vorm "ascentie" noemen. Dit is in menselijke termen het universum welke jullie terug verhuisd in/naar de ontwikkeling waar jullie op een natuurlijke wijze doorheen gewerkt zouden hebben als de indamming niet toegepast was geweest. De intensiteit van de eerste delen van jullie "ascentie" is het opnieuw uitlijnen dat aan de gang is. Wanneer dit eenmaal voltooid is, dan wordt ascentie zoals ademhalen voor ALLEN in het universum is.  

Wij vragen aan jullie om allen te koesteren en zachtaardig tegen hen te zijn, specifiek ZELF gedurende de volgende 24-48 lineaire uren als Moeder Aarde wederom terug in balans en harmonie komt. Veranker volledig in Moeder Aarde want zij heeft geschenken voor jullie geliefden, er werd jullie geleerd om jullie Moeder te beschermen door de verantwoordelijkheid van haar pijn op jullie te nemen, dit is geen WAARHEID. Zij is nu in staat om ADEM TE HALEN en te ZIJN, vrij gesteld uit haar indamming door de Nieuwe Aarde frequenties en haar nieuwe dimensionale ruimte binnenin het UNIVERSUM VAN 3. Nu schenkt zij deze vrijheid in WAARHEID aan haar kinderen. Zij zal jullie helpen te voeden/koesteren in dit jullie menselijke vorm en zij zal jullie menselijke voertuig revitaliseren en versterken.

De fysieke geboorte van het GOUDEN TIJDPERK VAN DE MENSHEID is bijna op jullie geliefden, dit zal erop toezien dat jullie dromen jullie wakende werkelijkheid worden en dit zal erop toezien dat de ketenen geplaatst rondom de hartruimte ontbinden en vervangen worden met het GOUDEN STRALENDE LICHT VAN LIEFDE in WAARHEID. Allen verzamelen zich nu voor deze gedenkwaardige gelegenheid en velen zijn nu in staat om zowel hun universele familie in WAARHEID te zien en te horen. De communicatie zal nu uitbreiden en zich verdiepen terwijl de energieën nu verhogen. Werk MET de maanenergieën geliefden, want de verhogende frequenties stromen snel om jullie werkelijke Wezen te REINIGEN. LAAT LOS en VERTROUW op het proces want te allen tijd wordt dit proces door jullie ZIEL overzien.

Er is nu een groter plaatje dat zich aan het vormen is voor ALLEN in het UNIVERSUM VAN 3, terwijl jullie door de volgende 24/48 uur in jullie lineaire menselijke context heengaan, zullen velen in staat zijn om dit grotere plaatje in WAARHEID te zien, op te merken en te verankeren.

Wij sturen jullie het oneindigheidssymbool en vragen om het stevig in de hartruimte te verankeren, sta de energieën van het UNIVERSUM VAN 3 toe om door jullie heen en terug naar buiten in/naar de wakende werkelijkheid te stromen waarin jullie geïncarneerd zijn en ermee en erdoorheen wisselwerken.

Wij zijn de Aartsengeloi van de ELOHIM en wij lopen altijd bij jullie. WEES VREEDZAAM geliefden, want de geboorte nadert in WAARHEID. 

 

Bron: Denk met je hart

 

{fcomment id=2505}

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees