Gegroet, collega Licht Wezens, en aanbieders van Vreedzaamheid en Liefde. Ik groet jullie allemaal op deze dag met zoveel liefde in mijn hart en met zoveel dankbaarheid voor jullie niet-aflatende dienstverlening aan de gehele mensheid. Jullie doen het fantastisch ondanks alle waarschijnlijkheden, ondanks alle obstakels, ondanks alle verstoringen. Jullie blijven ondanks alles doorgaan, en dat is waarom jullie voor deze taak uitgekozen werden, en dat is de reden dat jullie het met jullie gehele harten en lichtheid in jullie wezen accepteerden,

 

 

want jullie wisten dat jullie zouden slagen met het brengen van onaangetast en Goddelijk Licht naar de Wereld met deze missie, terwijl jullie jullie onaangetaste Goddelijke Zelven in overleg met de Schepper wederom zouden begroeten. En ik begroet jullie met open armen en een open hart om jullie open armen en open harten te evenaren welke jullie naar de gehele mensheid en naar al jullie Galactische broeders uitbreiden, want jullie versmelten iedere dag met hun energie. Jullie verheffen jezelf om hen te begroeten en staan hen toe om jullie levens en jullie wereld te betreden.

Jullie kondigen de dag aan wanneer jullie allemaal met hen in gemeenschap zullen leven en ook in gemeenschap met alle Licht Wezens in het Hemelse Rijk, want zien jullie, jullie zijn bezig in die mate verlicht te worden, zodat er weldra geen verschil in jullie trilling en energieën zal zijn. En zo zij het, dierbaren. Ik verzoek jullie om deze waarheid te onderkennen. Ik verzoek jullie te weten dat jullie diep binnenin alles hebben dat het neemt om verder tot bloei te komen in de volledige Goddelijke Wezens die jullie altijd voorbestemd waren om te zijn. Jullie zijn daar op vele niveaus. Jullie moeten eenvoudig meer opruiming toestaan en meer liefde om jullie harten binnen te komen.

En jullie zullen de kans hebben, dierbaren. Want de energieën worden voorbereid om jullie meer van dergelijke kansen aan te bieden en verhogen zich dag-na-dag en minuut-na-minuut. Jullie kunnen de taak aan. Jullie zijn in jullie fysieke lichamen klaargemaakt voor veel meer Licht en Liefde om binnen te komen en om gebruikt te worden voor het verspreiden van Liefde en Vreedzaamheid aan de gehele mensheid. Jullie doen het fantastisch. En het zal zijn, dat jullie spoedig terug zullen kijken en jullie vooruitgang zullen zien en de verwondering zullen voelen met betrekking tot de veranderingen binnenin jullie hart en ziel als jullie tot bloei komen in het Goddelijke sjabloon dat jullie binnenin jullie dragen. Het sjabloon waartoe jullie voorbestemd zijn om deze volledig te verwerkelijken.


En van hier af aan zal de weg verlicht worden met gratie/genade en doel en liefde en overvloed. En jullie zullen het allemaal hebben met slechts de erkenning en acceptatie hiervan. Duw de sluier welke nog steeds treuzelt terzijde, opgemaakt uit treuzelende angsten en onjuiste geloven en teleurstellingen van onvervulde dromen, en loop naar buiten in/naar de opruiming om te zien dat jullie dromen er voor jullie zijn om te verwezenlijken. Jullie moeten het alleen toestaan om zo te zijn, dierbaren.


Zet terzijde de twijfels en de zenuwachtige angst. Zet terzijde de oude concepten van gebrek. Zet terzijde de treuzelende angsten dat jullie wereld niet zal zijn wat jullie willen dat het zal zijn. Laat dat alles los, dierbaren. En laat het gebeuren … Laat het gebeuren zodat al jullie dromen vervuld worden, dat alle dromen van anderen vervuld worden. Laat het gebeuren zodat allen in vreedzaamheid leven. Wijd jullie zelf van nu af aan aan het leven, het ademen, en het zien van Vreedzaamheid en Liefde en Overvloed overal waar jullie kijken. Gooi het iedere dag vol in jullie hart en jullie zullen beginnen de manifestatie hiervan te zien. Leef binnenin jullie hart van dromen en overvloed en liefde en vreedzaamheid en het zal zo zijn.


Omhels deze werkelijkheid, dierbaren. Jullie mentale lichaam en jullie ego willen jullie wegtrekken van het geloven, maar weersta die trekkracht. Zie jullie zelf in de hogere dimensies. Zie jullie zelf Liefde en Vreedzaamheid en Overvloed vieren voor iedereen. Zie jullie zelf en voel jullie zelf het ervaren. Laat dat de werkelijkheid binnenin jullie zijn, dat jullie iedere moment inademen en laat geen enkele andere gedachten in tegenstelling daaraan binnenkomen. Loop voorwaarts deze nieuwe nevel van Liefde binnen welke jullie binnenin jullie gebouwd hebben en deel het nu met de wereld. Handel, voel en adem alsof jouw dromen en de dromen van anderen al een gedane zaak zijn, dierbaren. De werkelijkheid zal daardoor gelijkkomen.


Dus, dit is jullie taak dierbaren. Trek jullie zelf onophoudelijk terug naar het centrum, terug naar de dromen, terug naar de liefde die jullie voor jezelf en anderen voelen, en blijf erop voortbouwen, en boven alles, geef je over aan waar het jullie ook naartoe brengt, zonder verwachtingen die het wonder kunnen beperken welke jullie goddelijke recht is om te ervaren als jullie alle stoppen en dromen en liefde eruit laten komen en vieren dat alles in jullie wereld is zoals jullie willen dat het zal zijn.


Breid uit vanuit de beperkingen die jullie voor jezelf geposeerd hebben. De regels zijn nu anders. Houd jullie gedachten alleen op wat jullie voor jullie zelf en de gehele wereld verlangen, en dwaal niet van hen af, en jullie zullen veel meer wonderen en manifestaties zien van jullie gewenste creaties voor het grotere goed van jullie en de gehele mensheid. Dierbaren, ik verlaat jullie nu met de belofte dat wat jullie als negatief in jullie wereld zien verplicht is om om te keren als jullie je er niet op focussen, en in plaats daarvan focus je op wat jouw/jullie droom voor jullie/jezelf en alles is, alsof het al aan het gebeuren is.

Laat niet wat jullie momenteel waarnemen als de werkelijkheid jullie begeleidende licht zijn. Sta jullie begeleidend licht toe om het feit te zijn dat jullie aldus vol van belofte en licht en liefde zijn, voorbestemd om te gedijen in de 5de dimensie met allen. Want jullie zijn schitterende vonken van de Schepper. Sta het toe gezien te worden, dierbaren; sta het toe om jullie waarheid en jullie bestaan voor nu en altijd te zijn. IK BEN Sananda en Ik Ben altijd aan jullie zijde en in jullie harten, jullie aanmoedigend om alles te zijn dat jullie voorbestemd waren om te zijn.

 

Bron: Denk met je hart

{fcomment id=2446}

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees