Vandaag willen wij graag jullie aandacht op het onderwerp van Liefde en Licht focussen. Het is onze bedoeling om de enorme macht welke een ieder van jullie binnenin vasthoudt verder te bespreken. Er zijn vele evenementen, situaties en omstandigheden die zich nog steeds voordoen op jullie wereld die voor velen van jullie verschrikkelijk schijnen te zijn, nochtans voelen mensen zich vaak hulpeloos om deze situaties op grote schaal te veranderen. Dit is waar wij ons op wensen te focussen met de hoop dat wij jullie mogen verlichten met betrekking tot de enorme macht die jullie binnenin vasthouden om dramatisch de wereld ten goede te beïnvloeden.

 

 

 

Wij hebben gevraagd dat onze boodschapper dit specifieke onderwerp channelt omdat zij, zoals velen van jullie, toegekeken heeft terwijl de laatste tijd aldus vele situaties onder haar aandacht gebracht werden en dat zij zich daar hulpeloos over voelt om deze te veranderen of om een dramatisch verschil te maken. Weet alsjeblieft dat noch haat noch kwaadheid de handelingen welke jullie het meest verachten op jullie wereld zal verwijderen, alleen door Liefde en Licht uit te sturen kunnen jullie werkelijk alles waar jullie niet langer getuige van willen zijn in jullie werkelijkheid uitroeien.

Het is vele keren eerder gezegd en wij zullen het nochtans nogmaals zeggen, jullie kunnen de manifestatie van dat wat je haat door ertegen te vechten niet stoppen, alleen Liefde kan het verwijderen. Sommigen van jullie denken nu, moet ik van kanker houden? Moet ik van oorlog houden? Moet ik van dierenmishandeling houden? Hierop antwoorden wij nee, jullie moeten van diens tegengestelde houden. Laat ons dit verder uitleggen. Als het kanker is dat je verwijderen wilt, houd dan van gezondheid. Je kunt kanker niet verwijderen door jouw aandacht erop te focussen. Herinner je, wat het ook is waar jij je op focust zal altijd uitbreiden. Focus jouw aandacht op gezondheid en gezondheid is wat je zult creëren. Als het oorlog is dat je wilt verwijderen, kan je oorlog niet verwijderen door ertegen te vechten; focus jouw aandacht op het creëren van vrede. Als het dierenmishandeling is dat je haat, focus dan jouw aandacht op de waarheid dat alle wezens gelijk zijn, allen zijn gevoelhebbend, allen zijn Liefde.

Welnu, sommigen van jullie zijn al bekend met dit concept, nochtans blijven nog steeds velen onwetend van diens werkelijke macht. Jullie nemen bij jezelf waar dat jullie je nog steeds afvragen hoe jullie bewuste focus op iets enige impact op de wereld kan hebben. Dit is wat wij met jullie willen delen; Het is de macht van jullie Liefde en dat zovelen van diens grootsheid onwetend zijn.

Terwijl jullie wereld letterlijk kleiner wordt vanwege de technologische vooruitgangen welke door zullen gaan te verbeteren, zullen jullie ook meer zien van dat wat toegestaan werd om op jullie wereld plaats te vinden. Velen zijn geschokt over de gruweldaden welke in de meest recente jaren naar het oppervlak gekomen zijn. Het zou gemakkelijk zijn om jullie wereld waar te nemen als zijnde dat deze veel slechter geworden is. Nochtans herinneren wij jullie eraan, dat de reden waarom jullie je nu allemaal bewust bewust van de creaties zijn, welke toegestaan werden om op jullie wereld plaats te vinden, is omdat de energie van het collectieve bewustzijn sterk genoeg aan het worden is om hen te veranderen. Wij hebben jullie vele keren verteld; je kunt niets veranderen waar je niets vanaf weet.

Wanneer je Liefde in jouw hart vasthoudt en de "daders" van deze handelingen Licht stuurt in plaats van haat voor de handelingen die zijn uitkozen om aan deel te nemen, helpen jullie hen om het Licht, welke zij verloren zijn, aan te steken. Wij suggereren zeer zeker niet dat jullie moeten houden van wat zij doen, maar eerder, stuur Liefde naar hen want zij herinneren zich niet de goddelijkheid binnenin iedereen. Wanneer een wezen de staat van bewustzijn herkregen heeft waar velen naar refereren als zijnde volledig bewust, zullen deze handelingen van geweld tegen mensen, dieren en ook de natuur ophouden te bestaan. Jullie zullen je herinneren dat wij werkelijk allen één zijn, handelend alsof wij tussen velen in afgescheiden zijn. Door Licht te sturen naar diegenen die dat het meest nodig zijn, helpen jullie de vonk van herinnering van het goddelijke wezen binnenin al het leven. De energie verschuift omdat jullie gekozen hebben vanuit Liefde te reageren in plaats van de haat en het geweld te bestendigen dat binnenin die handeling bestaat. Zien jullie?

Het is jullie keuze, je kunt kiezen om Liefde en Licht te sturen, of je kunt ervoor kiezen om haat te sturen. Wij kunnen jullie echter verzekeren, slechts één zal wat je niet langer wenst te zien uitroeien; slechts één zal de uitkomst creëren waar je getuige van wilt zijn. Het zal waarschijnlijk iets aan tijd nemen omdat jullie nog steeds binnenin de illusie van tijd en ruimte zijn waarin de lagere dichtheden een waargenomen vertraging creëren bij het manifesteren van jullie werkelijkheid. Nochtans nemen wij de "vertraging" niet waar en wij kunnen jullie verzekeren dat jullie meer goed doen dan dat jullie je in werkelijkheid in deze tijd realiseren. Terwijl jullie doorgaan te ontwaken beseffen jullie wat het sturen van haat gecreëerd heeft, en als schepperwezens beginnen jullie nu te beseffen hoe werkelijk alles uit te wissen dat gecreëerd werd en dat jullie niet langer wensen te manifesteren. Dit is zo'n grote sprong voor het collectieve bewustzijn. Diegenen van jullie die naar deze boodschappen aangetrokken worden houden het Licht vast voor diegenen die nog steeds slapende zijn; maar herinner je dit, het neemt slechts één lucifer om een volledige kamer van duisternis te verlichten.

Hoewel niemand jou kan dwingen om jouw Liefde en Licht naar buiten de wereld in te sturen, kiezen velen van jullie, vanuit jullie eigen vrije wil, hiervoor. En wij kunnen jullie verzekeren, dat jullie de wereld veranderen met jullie eenvoudige handelingen van vriendelijkheid. Herinner je, Liefde verwijdert haat, maar haat kan nooit Liefde verwijderen. Wij hopen dat jullie doorgaan jullie Licht te delen waar het ook is dat jullie naartoe mogen gaan, omdat je nooit weet hoe een impact jullie beslissing om lief te hebben werkelijk heeft op de wereld die jullie creëren.

In Liefde en Licht, wij zijn jullie Engelachtige Gidsen.

 

Bron: Denk met je hart

 

{fcomment id=2501}

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees