Terwijl Thanksgiving (Dankzegging; nationale feestdag in de USA en Canada) nadert, alsjeblieft geef dank voor alles wat goed is in jullie levens.  Er zijn echt geen personen onder jullie die niet iets hebben om dankbaar voor te zijn, dus ga naar binnen naar die rustige veilige plek waar je, als je ervoor kiest, toegang kunt verkrijgen tot jouw spirituele gidsen en mentoren en vraag hen een gebeurtenis of een aspect van je leven onder je aandacht te brengen waarvoor je eeuwig dankbaar bent. 

 

 

Zeg daarvoor dan ‘Dank je wel’.  Gewoon dank je wel zeggen is opbeurend voor jullie, ook al voel je je niet erg dankbaar, want het opent je om de Liefde die jullie omringt te ontvangen, wachtend op jullie acceptatie van Diens voortdurend aangeboden omhelzing.

Liefde is de sleutel tot spiritueel bewustzijn, want alles wat spiritueel is, alles wat bestaat, rust in de Liefde.  De Liefde is zacht, vriendelijk, compassievol, accepterend, vergevend, en toch is Het de meest krachtige energie, de meest krachtige Wil, want Het is oneindig, en niets bestaat Erbuiten.  Het kan niet vernietigd worden, verslagen, verzwakt of vermeden, want alles is Erbinnen ingesloten.  Het legt niets op en vraagt niets, maar binnen de illusie kun je doen alsof Het niet bestaat, en door dat te doen sluiten jullie vreugde en geluk in je leven buiten, ze vervangend door angst en bezorgdheid, die jullie ook ontkennen, proberen te verbergen, of je voor verschansen als hulpeloze slachtoffers van één of ander afschuwelijk monster.  Echter, de Liefde is eindeloos geduldig, Het zal wachten tot je verkiest, zoals je uiteindelijk zult doen, Het te accepteren, waarop ongebreidelde vreugde eeuwig je deel zal zijn.  Dat is, toch zeker, genoeg reden om te danken?

Omdat Liefde de Bron is van waaruit al wat bestaat stroomt, omdat Het dat is waaruit alles gemaakt is, heeft het absoluut geen zin Het te ontkennen, Het te vermijden, of je Ervoor te verbergen.  Dat doen is als een kind zijn dat zijn handen voor zijn gezicht houdt en dan gelooft dat wat het niet langer kan zien, er ook niet meer is.  De mensheid heeft collectief gekozen om haar handen voor haar gezicht te verwijderen, en opnieuw haar Moeder in adoratie naar haar te zien kijken.  Jullie hebben veel te lang het spelletje gespeeld van je voor Haar te verbergen, maar Zij is jullie nooit uit het oog verloren, Ze zal dat nooit doen, en jullie ontwaken is goddelijk verzekerd.

Het lijkt jullie vaak toe dat jullie eindeloos hebben gewacht om de oneindige vreugde te ervaren van het eeuwig in de Tegenwoordigheid van jullie liefdevolle Bron te zijn, en dat komt omdat jullie doorgaan vast te houden aan het onwerkelijke, de illusie en alle misleidingen en trucs die het jullie biedt, claimend dat ze echt zijn.  Lichamen zijn onderdeel van de illusie, zonder hen zou je het niet goed kunnen ervaren, en ze zijn onderhevig aan ziekte, pijn, lijden, veroudering, en verval.  Meestal identificeren jullie je met hen, in plaats van hen te zien als tijdelijke voertuigen die jullie in staat stellen om te ervaren wat niet echt is, en hun tekortkomingen beangstigen jullie want hun levensduur is zo kort en ze zijn zo kwetsbaar in zo'n groot en complex universum.

Het is inderdaad een grote paradox voor jullie om dat te moeten proberen te begrijpen, maar als jullie het leven accepteren zoals het zich voordoet, als jullie accepteren dat jullie in feite eeuwige spirituele wezens zijn die een tijdelijke fysieke ervaring hebben, dan zal jullie angst voor de dood verdwijnen, want jullie zullen heel duidelijk waarnemen dat er geen dood bestaat.  Er is een overgang waardoor mensen gedurende eonen zijn gepasseerd, hun defecte en beschadigde voertuigen achterlatend en terug ontwakend binnen de spirituele rijken waar zij hun eeuwig bestaan hebben.

Echter, op dit punt in jullie evolutie hebben jullie ervoor gekozen om jezelf massaal terug te trekken uit de illusie, daarbij je lichaam behoudend, en door dit te doen zullen jullie van een wereld van lijden, wantrouwen en verraad weggaan naar een omgeving van vreedzaamheid, schoonheid, en overvloed voor allen.  Jullie hebben je weg naar dit moment toe gebaand door vele crises, teleurstellingen en rampen, aangezien jullie het moeilijk hebben gehad met het concept van het loslaten van jullie angsten en terugkeren naar, en het delen van de omarming die God jullie in ieder moment aanbiedt.

Belichaamd hebben jullie jezelf omringd met schilden om jezelf te beschermen tegen de intense energie van de goddelijke Liefde, die zou leiden tot hun (de lichamen; vert.) uiteenvallen als jullie in direct contact Ermee kwamen.  Binnen jullie illusoire wereld moeten jullie jezelf beschermen door het dragen van beschermende kleding, als je van plan bent in de buurt te zijn van iets dat straling uitzendt, zoals de binnenkant van een kerncentrale, of in een ziekenhuis waar de röntgenapparatuur in gebruik is.  Op dezelfde manier, om de integriteit van jullie fysieke lichamen te behouden, dienen jullie deze ook te beschermen tegen de volledige kracht van de goddelijke Liefde.

Uiteindelijk zullen jullie gaan begrijpen dat lichamen een hinderpaal zijn voor de vereniging met de Bron, jullie liefdevolle Vader/Moeder.  Op Aarde zijn jullie je zeer bewust van jullie afscheiding van elkaar, en daar dankbaar voor, behalve af en toe wanneer jullie zo verliefd op een ander zijn dat jullie echt ‘twee in één vlees’ willen zijn.  Wanneer jullie ascenderen, zal de Liefde jullie omhullen zoals jullie Het nog nooit te voren hebben ervaren, en zachtjes en geleidelijk zullen jullie jezelf losmaken van het beschermende schild waarin jullie lichaam voorziet, terwijl jullie vertrouwen in God groeit en jullie jezelf toestaan om onstoffelijk te worden en opnieuw terug te keren naar jullie natuurlijke staat van Eenheid met jullie Bron.  En dat is nog weer een reden voor jullie om te danken.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

 

Lees ook:

 

 

 

Bron: Denk met je hart

 

{fcomment id=2864}

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees