De mensheid heeft het einde van de illusoire weg bereikt die het schijnbaar doelloos gedurende eonen heeft gevolgd, maar wat jullie wacht is niet de afgrond!  Het is alsof je jouw afslag hebt bereikt op de rijksweg/snelweg/autoweg (zo veel woorden die hetzelfde aanduiden, en toch als je echt woorden nodig hebt om de spirituele aspecten van het leven te beschrijven, heb je er zo weinig!), jullie zijn aan het einde van de files en wegwerkzaamheden gekomen en op het punt om een nieuwe en prachtige schilderachtige snelweg op te gaan. 

Een nieuwe en verbazingwekkende route leidend naar de mooiste vergezichten en landschappen, waarvan je weet dat het bestaat, want degenen die jullie voor zijn gegaan hebben jullie (gechannelde) berichten gestuurd die dat vertellen, ligt voor jullie, jullie uitnodigend verder te gaan.  Jullie zijn klaar, jullie hebben gehoopt op en gebeden voor dit moment, de kilometers tellend tot dit knooppunt, en opeens is het bij jullie, duidelijk zichtbaar en zeer verwelkomend.

Het is de weg vooruit de Nieuwe Tijd in, die jullie in feite al zijn binnengegaan, maar nu is haar schoonheid, haar perfectie in jullie bewustzijn aan het barsten, nu alles dat jullie heeft beperkt, jullie verstrikkend in je zorgen en angst, wegvalt.  Liefde, de levenskracht uit onze Bron, doet klaroengeschal opklinken die binnenin je de volkomen zekerheid doet ontwaken van je goddelijke erfenis, het besef, het weten dat God en Jij eeuwig Eén zijn.  En in dat weten is er geen ruimte voor twijfel in noch Zijn bestaan noch in Zijn onuitsprekelijke Liefde voor al het bewust voelende leven, en Zijn gehele goddelijke schepping, waarvan Jullie onafscheidelijke delen zijn met volledige vrijheid om te ontdekken, te ontwikkelen, te creëren en aldus toe te voegen aan de glorie die God is.

Zonder Jullie zou Hij incompleet zijn, en dat is onmogelijk, en dus weten jullie dat jullie onlosmakelijk verbonden zijn met Hem en dat jullie twijfels en angsten alleen maar een droom zijn geweest, soms inderdaad een angstaanjagende nachtmerrie, maar desalniettemin onwerkelijk!  Het kleine egoïstische jij dat jullie voortgaande gevoel van (je) zelf was, zal oplossen en worden gereïntegreerd in de echte Jij die God in Zijn wijsheid en Liefde voor alle eeuwigheid schiep.  Er is geen weg terug, en niet de geringste wens om dat te doen.  Heel anders dan het leven in de illusie toen twijfels over de stappen die je had genomen, activiteiten waarmee je je bezig hield, plotseling waarschuwingen bleken te zijn waarmee je wat had moeten doen, maar wat je niet deed, leidend tot situaties die je gezondheid bedreigen, je veiligheid, en zelfs je leven in gevaar brengen.  Die onwerkelijke en vaak angstaanjagende nachtmerrie is voorbij, verslagen, en het zal nooit meer terugkomen om je te achtervolgen.

Het leven is gevuld met vreugde, en jullie staan op de rand om de waarheid daarvan te ontdekken.  Jullie hebben veel te veel tijd besteed ondergedompeld en doordrenkt in de illusie te zijn, spelletjes spelend die velen van jullie eindeloze pijn en lijden hebben bezorgd.  Het is tijd om de onwerkelijkheid te laten gaan en te ontwaken.  Dat is moeilijk, want jullie hebben jezelf veel te succesvol ervan overtuigd dat het menselijk bestaan op Aarde de enige realiteit is.  Jullie identificeren je zeer sterk met jullie lichamen, en wanneer die ouder worden, verzwakken en ziek worden, vragen ze steeds meer van jullie aandacht, terwijl je wanhopig probeert om de dood te voorkomen; velen van jullie zullen alles doen om die onvermijdelijke gebeurtenis te omzeilen.  Veel van de behandelingen die de reguliere gezondheidsindustrie promoot en aanmoedigt voor mensen die ernstig ziek zijn, verstrikken een ziel feitelijk in een lichaam dat het niet langer dient.

Er is een tijd om je lichaam neer te leggen, het is heel duidelijk aangegeven op jullie levenspaden, en dat ontkennen en belichaamd blijven veroorzaakt alleen maar toegevoegd leed voor degenen wier tijd is gekomen, en voor hun geliefden, die proberen hen te helpen en te troosten.  Jullie kwamen allemaal in het lichaam, en niet voor de eerste keer, om de illusie binnen te gaan voor meer lessen die je had gekozen om te leren.  Jullie lichamen neerleggen is als op vakantie gaan, of uit de gevangenis te worden vrijgelaten, het is een moment waarin je terugkeert naar vreugde.  Natuurlijk zullen velen die je achterlaat je missen, en lijden onder de pijn van dat verlies.  Maar dat is omdat jullie hele kijk op het leven en de dood vreselijk vervormd, verward en slecht geïnformeerd is geworden.  Lees ijverig het gechannelde materiaal dat beschikbaar is over dit onderwerp, voel de liefde waarmee het wordt aangeboden, en weet opnieuw dat de dood niet iets is om te vrezen. 

Noch moet je natuurlijk proberen de dood in te haasten!  Geboorte, leven en dood zijn allemaal lessen waarvoor je de illusie binnenging om te ervaren, het zijn erg belangrijke onderdelen van jullie individuele levenspaden, zeer zorgvuldig en met grote wijsheid in detail gepland voordat je incarneerde.  Daarna verloren jullie je herinneringen!  Maar dat was ook gepland, en dus ontwikkelden jullie ego’s zich, en je overtuiging in de werkelijkheid van de illusie groeide en versterkte zich.  Jullie zijn op Aarde om Jezelf te vinden ondanks de afleidingen en de verstoringen die bijna continu je aandacht trekken.  Jullie wisten dat toen jullie de keuze maakten om te incarneren, en in de dieptes van je wezen weet je dat nu en hebt geen twijfels.

Rustig iedere dag tijd besteden je ontspannend in je eigen privé innerlijke ruimte, is essentieel voor jullie welzijn en voor jullie spirituele evolutie.  Ik heb jullie dit vele malen verteld, en ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk dat is.  En nu, in het tijdperk van onmiddellijke communicatie, onmiddellijke berichtgeving, voortdurend op radio en televisie, is het nog belangrijker.  De mensheid heeft ongelooflijke capaciteiten ontwikkeld in het zich laten afleiden van het doel van het leven, terwijl ze claimt ernaar op zoek te zijn!

Jullie weten dit, en degenen onder jullie die dit herkennen – en er zijn velen, ook al lijk je daarin vaak alleen te staan, niet in staat om iemand te vinden die interesse heeft in het spirituele leven en met wie je zinvol zou kunnen communiceren – besteed tijd aan mediteren, bidden, en het zoeken naar rechtstreekse innerlijke leiding van je Bron, of via jullie gidsen, opgestegen meesters, mystici, en engelen.  En jullie winnen daar enorm bij door dat te doen, niet alleen voor jezelf, maar voor de gehele mensheid.  Rustig zijn in je innerlijke ruimte, leiding, assistentie, en Liefde ontvangend, verspreidt die voordelen automatisch naar de gehele mensheid.

Een van de redenen dat er zovelen zijn die nu bewust een verlicht spiritueel pad volgen, is vanwege de eeuwige spirituele energieën die continu in de zielen stroomden van allen die fysiek zijn belichaamd.  Gedurende eonen waren de meesten zich niet bewust van deze energieën, waren er slechts een paar wegwijzers van grote wijsheid, die bleven terugkeren om deze vast te houden en te intensiveren, om ervoor te zorgen dat ze niet onherstelbaar verloren gingen.  En in de laatste 100 jaar of zo zijn deze energieën van Liefde en compassie opgezwollen en geïntensiveerd, leidend tot een explosie in de aantallen die, met krachtige spirituele intenties, zoeken naar de zin van het leven.  En het zijn zij die, door hun handelingen en intenties, niet alleen hun eigen houdingen en gedragingen veranderen, maar ze brengen ook soortgelijke veranderingen in het menselijk collectief tot stand. 

Het ontwaken van de mensheid uit de illusie is sinds mensenheugenis gepland, en dat ontwaken is nu buitengewoon dichtbij.  Hoewel de illusie jullie schijnbaar gedurende eonen afgescheiden heeft gehouden van jullie Bron, heeft het ook gezorgd voor de noodzakelijke leerervaringen.  Zoals met alle vormen van leren, is er een langdurig en langzaam begin wanneer alles vreemd lijkt, zonder verband, en dan beginnen langzaam de gescheiden draden samen te komen, een prachtig tapijt vormend dat verbaast en betovert, iets dat van te voren niet kon worden voorzien door het bestuderen van de afzonderlijke draden.  Die tijd is nu.  Het verbazingwekkende wandtapijt dat jullie gezamenlijk hebben gecreëerd is nu voltooid, en staat op het punt te worden onthuld voor de vreugde van allen, die liefdevol bezig zijn geweest met het in het Licht brengen!

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

 

Bron: Denk met je hart

{fcomment id=2627}

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees