De tijd van WesakWesak=Boeddha dag op dinsdag 13 mei 2014/redactie) is altijd een krachtige periode van spirituele transformatie. Dit jaar zelfs nog meer dan anders, wegens de unieke energie-cyclus van de voorbije weken, die een revolutionaire verschuiving op grote schaal op gang bracht. Wat betekent dit voor jou als goddelijke veranderingsmaker? In dit artikel zal ik de achtergrond verduidelijken van hoe de Wesak van dit jaar een cruciale katalysator kan zijn voor je volgende stappen en verlichting. Ik geef ook een korte samenvatting van de energie-evolutie die je doorgemaakt hebt de laatste weken.

 

Nieuwe aanpassingen na de overgangsperiode van de energie van april

In je verwerkingsproces van de rit op de roetsjbaan van de voorbije maand, kan je gemengde gevoelens hebben over je volgende stappen. Aan de ene kant heb je waarschijnlijke wat nieuwe inzichten over jezelf en over wat je blokkeerde. Op zijn minst heb je inzichten gekregen in de innerlijke velden en in je dromen, zelfs wanneer sommige ervan nog niet tastbaar zijn. De komende dagen zal je waarschijnlijk meer geïnspireerd zijn en een drang voelen tot actie vanuit die inzichten. Je kan je zelfs gehaast voelen om eraan te beginnen!

Tezelfdertijd kan er een stemmetje binnenin je vertellen om toch voorzichtig te zijn met handelen, omdat energetische invloeden van het groot kruis en de eclipsen tijd nodig hebben om zich te ontvouwen. Overweeg daarom goed steeds je volgende stap. Je laat best het natuurlijke aanpassingsproces zijn werk doen na een energetische overgang zoals die die we net doormaakten. Onderschat het belang niet van goddelijke timing, en van de behoefte aan balans na grote energie-verschuivingen.

Er is veel aan de gang in jou en in je energieveld, dat nieuwe kansen kan gaan beginnen aan te trekken, meer dan je je kan voorstellen! Er zijn op een diep niveau binnen in jou nog altijd subtiele verschuivingen aan de gang. Wanneer die naar boven komen en beschikbaar voor tastbare transformatie, dan kan je aangenaam verrast zijn over je nieuwe energie-levels en enthousiasme. Je zal inderdaad die uitgebreide levels op zijn plaats moeten laten komen, om lang gekoesterde doelen en je groeiend palet aan projecten te verwerkelijken.

Wesak, een jaarlijkse viering van verlichting, is jouw jaarlijkse kans om verbinding te maken met een uitgebreid level van spirituele brandstof dat beschikbaar is wanneer meesters zoals de Boeddha en Kuan Yin op meer tastbare levels contact maken met de mensheid. Het doel is meer dan het vieren van deze geascendeerde wezens, het is de versnelling van je eigen verlichtingspotentieel.

Wezens zoals de Boeddha plaatsten zichzelf niet op een voetstuk of creëerden geen religies. Hun levens waren als voorbeeld bedoeld voor ieder mens. Iedereen draagt het zaad van verlichting op DNA-level. Fasen van verlichting zullen van mens tot mens verschillen, in een proces dat zich uitstrekt over vele levens hier op Aarde. Op Wesak storten wezens zoals de Boeddha grote zegeningen uit over de mensheid, en zo helpen ze hen die klaar zijn om over te gaan naar verdere stadia op hun pad van ontwaken. Het heeft niets te maken met religie, verlichting is een spiritueel ontplooien.

Wesak-vieringen, zoals de globale meditatie met de Raad van 12 op 10 mei, zijn jouw kans om jezelf te midden van die wezens te plaatsen die al verlicht zijn, en memorabele ervaringen met ze te beleven. De Wesak van dit jaar heeft meer dan ooit een kwantum-tint. De meesters helpen de mensheid deze periode door een brug te voorzien naar de hoger-dimensionale kwantum-energieën. Die brug was er ook in andere Wesak-periodes, maar nu het ontwaken van de mensheid zich ontvouwt tot een nieuw niveau, is er een uitgebreider level van hulp beschikbaar.

Meesterschap over kwantum-energie

Dit is specifiek voor jou relevant met Wesak, omdat je bedraad bent om de dans der mensheid naar kwantum-niveau te leiden. Om te leiden moet je meesterschap verwerven over de nieuwe kwantum-werkelijkheid, dit meesterschap speelt zich af in een lang proces. Nu sta je tot aan je knieën in dat proces!

Omdat je dezelfde lineaire conditionering hebt als de rest van de mensheid, kan het soms nogal voelen als gestretcht worden. Zwart-wit-denken, dat je als kind ingelepeld werd, kan maken dat je twijfelt over je vooruitgang, omdat je gewoonweg geen lineaire markers hebt van wat er achter de schermen gebeurt. Het goede nieuws is dat je wijze hogere zelf wist wat deze tijd nu zou inhouden, en dat het je klaarmaakt voor een reeks wake-up-calls om je jouw rol van goddelijke veranderingsmaker te herinneren.

Goddelijke veranderingsmakers zijn gecodeerd op DNA-level om meesterschap te verwerven over kwantum-energieën en kwantum-perspectieven. Wat dit voor jou betekent, is dat jij een pionier bent in deze cruciale tijden, nu de mensheid het eeuwenoude lineaire denken en de conditionering verlaat. Dit is een rommelig en vaak verwarrend proces, zeker omdat kwantum-perspectieven zo ongebruikelijk zijn en zo confronterend voor een maatschappij die geworteld is in dysfunctionele status quo.

Pionier zijn

Pioniers ervaren dingen van nature eerst. Wanneer je zenuwachtig of onzeker wordt over je pioniersrol, denk dan aan de geschenken die je krijgt bij het leggen van een fundering voor een meer verlichte wereld.

Telkens je uit je comfortzone komt om een uitdaging aan te gaan die ogenschijnlijk te groot is om aan te kunnen, breid je jouw visie en je vermogen uit om de kwantum-energieën te gebruiken. Elke kleine stap helpt je vertrouwen op te bouwen om te reizen doorheen de nooit eerder in kaart gebrachte territoria. Elk klein succes helpt je doorzettingsvermogen op te bouwen.

Door deze zich ontwikkelende energieën verschuift je frequentie hoger en hoger. Elke hogere octaaf verbindt je meer tastbaar met spirit, met je goddelijke doel, en met de wijsheid van verlichte meesters, die de blauwdruk neerzetten voor jouw verlichting. En daaruit kunnen wonderen gebeuren.

Selacia

vert. Fran Tielemans

 

Bron: Nieuwetijdskind

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees