Veel mensen leven in de veronderstelling dat ze bewust leven. Ze beleven hun dagen in het hier en nu : ‘ eten, werken en slapen’.  Ze beleven en leven hun leven vanuit een bepaalde gewoonte, routine, conditionering. Wist je dat het onbewuste bewustzijn meer aanwezig is dan datgene wat jij bewust meemaakt en ervaart in elk moment? Meerdere psychiaters hebben zich gebogen over de wetenschap en de psyche van de mens. Carl Gustav Jung (1875-1961) had een grote studie gedaan naar het collectieve bewustzijn. Carl Jung zag de mens als spiritueel wezen en in de onderzoeken die hij rond 1916 deed, benoemde hij dat het collectieve bewustzijn ervoor kon zorgen dat mensen bijv. informatie en prikkels uit dat magnetisch veld kregen waardoor ze psychische klachten hadden / kregen.

 

Bert Hellinger (grondlegger van familieopstellingen) noemt het collectieve bewustzijn, groepsgeweten. Klinkt anders, maar ook hier wordt hetzelfde veld benoemd: de verbinding en het effect van de verbindingen van mensen onder elkaar.

Gedrag aanleren door middel van het collectieve bewustzijn?

Het Maharishi – effect :

Maharishi Mahesh Yogi was de grondlegger van Transcendente Meditatie. Veel mensen kennen deze techniek en er zijn wereldwijd meerdere dorpen die TM in hun dagelijkse leven toepassen.  Er is wetenschappelijk aangetoond, dat door dagelijkse groepsmeditaties te doen in die steden, criminaliteit voor 25 % afneemt en men liefdevoller is, in gedachten, woorden en daden.

The 100th monkey – effect :

Dit was een onderzoek die over apen ging. Er werd in Japan aan een aap geleerd hoe hij/zij aardappels kon schoonmaken (voor het eten, wassen in water). Dit werd binnen een korte tijd overgenomen door andere apen. Er werd zelfs benoemd dat toen de 100e aap geleerd had om de aardappels te wassen voor het eten, ditzelfde gedrag automatisch over werd genomen door grote groepen apen elders in de wereld.

Beide ‘ effecten ‘ claimen dat, door middel van groepen, grote veranderingen en bewustzijnsverschuivingen plaatsvinden.

Er zijn meerdere berichten te vinden van sceptici, ook mensen die deze effecten wel als waarheid zien.

Mijn eigen ervaring was, dat ik in Lelystad duidelijk de scheidingslijn kon voelen tussen het Sidha-dorp en de ‘ gewone ‘  wereld. Meer informatie over dit dorp vindt je hier : Sidha dorp

Net als alle bewustzijnsmomenten : Neem waarheden aan die goed voelen vanuit jouw hart, nooit omdat iemand anders dat vindt en zegt <3

Namaste

 

Bron: sattvahealingzielherkenner

 

{fcomment id=2990}

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees