Vandaag zouden wij graag jullie aandacht willen focussen op het onderwerp van geloof. Dit woord kan heel veel verschillende gevoelens oproepen, maar het geloof waar wij naar refereren is niet in een ander wezen maar in jezelf. We zouden willen zeggen dat de meeste mensen specifiek goed bedreven zijn in het hebben van geloof in het creëren van wat zij niet wensen te ervaren, hoewel een paar zich de werkelijke deugd van het geloof in hun bekwaamheid om iedere en elke wens die zij willen manifesteren zich eigen gemaakt hebben. Dit is waar velen van jullie middenin zitten om zich meester te maken.

Jullie Wereld Valt Niet Uiteen, het Valt op Diens Plaats

Zeker, het onderwerp van geloof is door velen op jullie wereld besproken, en wij hebben jullie ook een aantal boodschappen gegeven welke dit brede onderwerp omringden. Dus het is met groot plezier dat wij doorgaan uit te weiden over niet alleen het belang van het hebben van geloof in jezelf maar ook hoe je te werk mag gaan om het frequenter tot stand te brengen.  

Laat ons beginnen. Wij hebben herhaaldelijk de aard van dit jaar tot uitdrukking gebracht als zijnde een jaar welke een grote hoeveelheid aan geloof, focus en vertrouwen vereist dat alles op diens plaats zal vallen precies zoals het dat zou moeten. Deze boodschap is voor diegenen van jullie die zich specifiek verslagen voelen en begonnen zijn om te twijfelen aan hun eigen bekwaamheid om de wensen te manifesteren waar zij rechtmatig zo hard voor gewerkt hebben om te creëren. Wij zijn hier om jullie te verzekeren dat alle hoop niet verloren is, en dat de dingen zeer zelden zijn als dat zij vaak toeschijnen te zijn.

Er zijn zeer zeker sommigen die tamelijk succesvol door deze beproevende tijden heen navigeren en de synchroniciteit van alles toegestaan hebben dat opnieuw in/naar hun wezens binnenkomt terwijl zij met nieuwsgierigheid toekijken, erop wachtend om te zien hoe het Universum hun dromen en wensen zal manifesteren. Nochtans zouden wij willen zeggen dat dit niet de meerderheid in deze tijd is, in feite worden veel meer mensen deze waargenomen obstakels gewaar om behoorlijk ontmoedigend en uitputtend te zijn, terwijl zij geestdriftig zoeken naar de oplossing voor de vele "problemen" die schijnbaar onophoudelijke naar boven komen. Dit is te verwachten, aangezien wij vele keren gezegd hebben dat dit jaar zou bewijzen om behoorlijk uitdagend te zijn voor diegenen die zich genoodzaakt voelen om hun dromen te forceren om te manifesteren wanneer het schijnt alsof hun gehele wereld rondom hen heen in chaos verbrokkelt. Wij zijn hier om jullie ervan te verzekeren, dat jullie wereld niet uiteen valt, het valt op diens plaats.

Wij zijn eenvoudig hier om jullie eraan te herinneren om jullie spirits hoog te houden en door te gaan om al jullie aandacht te focussen op de uitkomst die je het meeste wenst om te manifesteren, ongeacht van hoe jullie huidige omstandigheden eruit zien. Wij beseffen dat het veel gemakkelijker is om kalm en gefocust te blijven wanneer je kunt zien hoe alles zich zal ontwikkelen, echter, jullie allemaal hebben ervoor gekozen om binnenin de lagere dimensies te spelen waar jullie niet alle oneindige parallelle werkelijkheden kunnen zien die zich op dezelfde wijze naast jullie aan het uitspelen zijn. Dit maakt deel uit van wat deze ervaring aldus uitdagend schijnt te maken, en nochtans is het ook wat deze ervaring toestaat om aldus belonend te zijn.

Velen van jullie zullen stukjes van jullie dromen en wensen beginnen te zien manifesteren en wij vragen aan jullie om deze momenten te gebruiken als een prachtige herinnering en dat de stress, de zorgen en de angst waar jullie je door geconsumeerd voelden jullie alleen maar beroofde van de vreedzaamheid die jullie in het Nu moment hadden kunnen voelen. Denk eraan, je kunt de oplossing niet in dezelfde trilling aantrekken welke het probleem aantrok. Wij willen jullie allemaal eraan herinneren, dat jullie op geen enkele manier ook maar iets "verkeerd" doen maar jullie zitten eerder middenin het je meester maken van één van de meest uitdagende lessen voor diegenen die ervoor kiezen om te resoneren binnenin de lagere dimensies. De les is in het geloof. Wanneer jij je waarlijk de bekwaamheid meester hebt gemaakt om een onwankelbaar geloof vast te houden in jouw bekwaamheid om jouw wensen te creëren, ongeacht de situatie waarin jij jezelf gewaarwordt, zal jij je succesvol "de kunst van manifestatie" meester gemaakt hebben, zoals wij er graag naar refereren. Er is niets dat je niet voor jezelf kunt manifesteren als je in staat bent om jouw geloof vast te houden en gelooft dat de uitkomst zich zal manifesteren ongeacht hoe somber de situatie mag toeschijnen te zijn.

Velen van jullie zijn zich bewust van de kracht dat het geloof heeft; nochtans zijn slechts een paar in staat om overtuigd van zichzelf hun geloof vast te houden ongeacht van hoe iets tevoorschijn zou kunnen komen. De sleutel om jouw geloof in jouw bekwaamheid vast te houden om jouw gewenste uitkomst te creëren is door je niet te voelen alsof je de situatie moet controleren. Wanneer je geloof hebt, heb je geen controle nodig, je kijkt er niet naar om te controleren, je staat het simpelweg toe. Dit is wat mensen zo uitdagend vinden omdat op het moment dat iets schijnt te zijn alsof het "verkeerd" gaat, zij de situatie willen forceren om anders te manifesteren zodat hun wens kan manifesteren, zich niet realiserend dat de situatie zich precies zo manifesteert als het zou moeten om jouw gewenste uitkomst te manifesteren. Zien jullie de ironie hiervan? Geloof hebben vereist geen behoefte om te controleren, in feite vereist het diens werkelijke tegenhanger; het vereist dat je terzijde treedt en toestaat. Velen van jullie kunnen relateren naar situaties die in jullie levens gebeurd zijn waar jullie dachten dat alles verkeerd aan het gaan was, om alleen maar te leren dat alles op diens plaats aan het vallen was. Dus wij herinneren jullie eraan om terzijde te treden, en het Universum toe te staan om via het pad van de minste weerstand te werken.

Jullie mogen op ieder tijdstip een beroep op ons doen als jullie behoefte aan onze hulp hebben en wij zullen jullie graag op iedere manier dat wij kunnen helpen.

 

Lees ook:

 

 

Bron: Denk met je hart

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees