Zoals jullie misschien al opgemerkt hebben, werken de eb en vloed van deze gloednieuwe energieën op zeer andere manieren dan voorheen, en met recht. Want jullie hebben niet alleen een gloednieuw plateau bereikt in dit doorgaande proces van herverbinding en het herinneren van de verschillende aspecten die de echte jij samenstellen, jullie hebben het ook klaargespeeld om jullie zelf weg te worstelen van de invloed van de oude en verouderde procedures en frequenties.

 

Laat het ons uitleggen. Zoals velen van jullie je er al bewust van zijn, omvat dit proces altijd veranderende sequenties van frequenties die in/naar jullie lichaam gestraald worden via verschillende middelen, en zoals wij jullie eerder verteld hebben, moet dit stapsgewijs gedaan worden, om jullie fysieke voertuig te accommoderen. Want zonder de hulp van dit zeer-verguiste fysieke voertuig, zouden jullie zelfs niet in staat zijn om hier op de eerste plaats te zijn, door deze monumentale verandering heengaand. En wanneer wij zeggen zeer-verguist, is het omdat de mensheid naar deze ingenieuze constructie van vlees neigt te kijken als niets meer dan een variatie van min of meer onintelligent weefsel, weefsel dat vatbaar is op alle soorten van manieren om uit te glijden door ten prooi te vallen aan allerhande ziektes en invloeden van buitenaf. Wel, dit zeer vaak bekritiseerde instrument is in feite veel, veel meer ingewikkeld en inderdaad intelligent dan een menselijke geest is, en als zodanig, bewonen jullie feitelijk iets dat tot nu toe jullie bekwaamheden verre voorbijgestreefd is om te communiceren en om ingewikkelde en gecompliceerde operaties te voltooien.

Want dit is niet eenvoudigweg een klomp vlees waar jullie mee belast zijn, dit is in feite een hoogst ontwikkeld biologisch voertuig dat volmaakt aangepast is aan een leven op deze planeet. Het mag toeschijnen dat dit niet zo is, omdat in de huidige conditie het niets meer lijkt te zijn dan een fragiele schelp, voorbestemd om uiteen te vallen en eerder vroeger dan later op te houden te functioneren, maar nogmaals, dat is eenvoudig omdat jullie niet in staat geweest zijn toegang te verkrijgen tot de enorme schare van intelligentie en capaciteit om te evolueren, dat dit schijnbare fragiele lichaam feitelijk binnenin zich draagt.

Maar nu, door dit lange en bij tijden monotone/uitvoerige proces van het opwaarderen van jullie en bovenal, dit fysieke voertuig van jullie, door ontelbare injecties en energetische informatie en levensonderhoud, staan jullie nu op de drempel van het werkelijk ontdekken van wat een schat het is dat er aan jullie gegeven werd. Want deze klomp vlees, zoals velen ervan houden om ernaar te kijken, is helemaal niet zoals dat. Het is in feite een hoogst ontwikkelde, hoogst gecompliceerde en allereerst, een hoogst intelligente creatie die gedurende het overblijfsel van dit korte verblijf op deze planeet bij jullie zal zijn. En, zoals wij jullie eerder verteld hebben, zal het jullie meest kostbare bondgenoot zijn, jullie constante kameraad, jullie onvermoeibare medewerker, en degene die jullie in staat zal stellen om waarachtige wonderen te bewerkstelligen terwijl jullie nog steeds op deze Aarde lopen.

Want herinner je, zonder dit lichaam, zouden jullie eenvoudig een gedachte zijn, een niet-gemanifesteerd wezen, incapabel van het uitvoeren van de monumentale veranderingen waarvoor jullie hier gekomen zijn om deze voort te dragen. Want jullie zijn niet de JIJ die jullie verondersteld zijn te zijn in dit stadium van jullie evolutie als jullie verstoken zouden zijn van die buitenste laag van jullie, dat fysieke voertuig dat op het moment tussen jullie en al het andere in staat. Maar het staat jullie niet in de weg, het is daar zodat jullie toegang kunnen verkrijgen tot alles dat op deze planeet bestaat. Want al het andere, daartoe zijn jullie zelf volledig in staat om toegang tot te krijgen, via die grote en alles-omhelzende delen van jullie, die JIJ is in al jullie andere aspecten, behalve dat fysieke, menselijke deel van jullie waar jullie momenteel in wonen.

Maar nogmaals, jullie allemaal zijn nog niet volledig herenigd met de volledige kennis van jullie echte reikwijdte, dus we begrijpen welzeker dat dit uitermate in jullie gedachten zal zijn in tijden zoals deze, maar wij willen dat jullie je herinneren dat het werkelijke feit dat jullie binnenin dit zelfde fysieke lichaam zijn, op het moment de enige definiërende factor voor ons is. Want waren jullie niet in dat lichaam ingekapseld, dan zouden jullie niet dit alles-belangrijke ertussenin zijn voor wat er achter de sluier ligt en wat er letterlijk op de grond bestaat, en als zodanig, willen wij dat jullie nota nemen van wat er op het moment binnenin jullie gaande is. Wanneer wij zeggen "ga naar binnen", refereren wij vaak naar het feit dat jullie al ieder klein stukje van kennis, en ieder enkelvoudig attribuut en bekwaamheid dat jullie ooit nodig zullen zijn om hier op deze planeet te bestaan, en overal anders in de Gehele Schepping, met jullie meedragen. Maar deze keer, wanneer wij jullie vragen om naar binnen te gaan, vragen wij aan jullie om je werkelijk en diep te verbinden met die "vleselijke container", de container die als jullie armen en benen handelt, als jullie oren en jullie ogen, jullie mond en jullie eigenlijke vermogen om iemand te ZIJN onder miljoenen aan anderen zoals jullie. Want deze fysieke manifestatie, dit wonderbaarlijke wezen is van jou, in alle betekenissen en doelstellingen, voor zolang als dat je het nodig bent. En het zal alles voor jou doen, maar je moet je er ook mee herverbinden, net zoals jij aan het doen bent met al deze andere aspecten van jezelf die op zoveel andere niveaus verblijven.

Want dit fysieke lichaam is niet jij, maar het is er VOOR jou, om gebruikt te worden vanuit het beste van diens vermogens. Dus houd ervan, praat er tegen, en luister ernaar en verbind je ermee, want het wacht inderdaad op jou om er op een zeer nieuwe manier naar uit te reiken. En net zoals jij, is het gloednieuw, want het is door de wringer heengegaan, letterlijk, zodat het alle oude en belemmerende programmeringen kwijt kan raken waaraan het voorheen blootgesteld geweest is, en zodat het wederom volledig operationeel wordt. Maar het heeft jou nodig om dit proces te voltooien, door diens waarachtige bestaan te erkennen, en door diens belangrijkheid - voor jou - te erkennen, en voor dit proces van het opnieuw uitvinden van niet alleen jezelf, maar deze gehele wereld in/naar iets dat verre voorbijgaat aan, en de oude en verouderde procedures van alles overleeft. Want net zoals jij deze oude en slecht-passende schoenen van vorig jaar ontgroeit bent, is jouw lichaam die oude en verouderde manier van het zijn van een uitermate kwetsbaar en beperkt biologisch specimen ontgroeid, want nu, staat het gereed om jou voor de volledigheid van diens potentieel te helpen, en het is inderdaad een indrukwekkend potentieel. Want nu, zijn jullie beide uit het oude vandaan en in het nieuwe gestapt, maar tot nu toe, ben je niet in staat geweest om volledig in te tappen op dat nieuwe en opwindende potentieel van dat energetische levensonderhoud dat jou aan alle zijden omringd. Want je zult alleen in staat zijn om dat te doen als je het klaarspeelt met die gloednieuwe versie van datzelfde oude lichaam van jou, het is echter nu niet oud en vermoeid, het is actief en werkt als nieuw, gereed om jou op een lange en opwindende en productieve reis mee te nemen in/naar dat gloednieuw vandaag, en alle wonderbaarlijke morgens die er op jou wachten.

Dus ga naar binnen, en kijk en luister en antwoord terug wanneer er een beroep op je gedaan wordt om dat aldus te doen. Het zal jullie beide een wereld aan goed doen, en het zal helpen een vriendschap op te bouwen en een samenwerking waar diens gelijke nog nooit eerder van gezien werd, niet op deze kusten, noch waar anders dan ook.

The Constant Companions 

 

Bron: Denk met je hart

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees