Ascentie is de gebeurtenis om je op te focussen, het is een belangrijk onderdeel van jullie ontwakingsproces, en jullie zijn er heel dicht bij.  Ja, jullie blijven dat horen van tal van channels, maar het is waar, en jullie brengen het tot stand door jullie collectieve intentie, dus sta niet toe dat teleurstelling over de schijnbare maar onwerkelijke vertragingen je zicht vertroebelen, maar versterk in plaats daarvan jullie intentie en verlangen voor haar komst, en laat het gebeuren, zoals jullie inderdaad aan het doen zijn. 

 

Als jullie de Liefde die we voor jullie hebben konden zien en voelen, zouden jullie angsten en twijfels gewoon weg vallen, dus vergeet niet te vragen om een liefdevolle knuffel wanneer je naar binnen gaat om naar ons te luisteren, ontspan je er dan in, en dan zul je dat voelen omdat je de intentie daartoe hebt.  Scepsis en twijfel blokkeren zo vaak de gewaarwording, het gevoel, het wetende bewustzijn dat jullie van onze Liefde voor jullie zouden kunnen ervaren, als jullie alleen maar je hart zouden openen om het te ontvangen en zouden baden in de kalmerende balsem waarin wij jullie hebben gehuld.

We zullen jullie blijven herinneren aan onze Liefde voor jullie, want we willen duidelijk maken, zoals we jullie zo vaak hebben gezegd, dat liefde het antwoord is op ieder probleem, in iedere situatie, Liefde is altijd het antwoord, punt.  Er is niets anders.  Liefde is alles wat er bestaat want onze goddelijke Bron is Liefde.  Het klopt, Het heeft vele vormen, maar ieder van hen is onvoorwaardelijk liefhebbend, accepterend, compassievol en helend.  Al het andere, alles dat niet van Liefde is, is illusoir, dat is de reden waarom al het andere voortdurend faalt om op te leveren waar je op hoopt en naar verlangt. 

Wees om je ware wensen en verlangens te kunnen manifesteren, liefdevol, altijd.  Jullie ware wensen en verlangens zijn liefdevol.  Die welke niet liefdevol zijn, zijn egoïstische en egocentrische dromen van oordeel, veroordeling en straf, die jullie zouden willen opleggen aan degenen met wie jullie het oneens zijn of wie jullie onacceptabel vinden, ze aldus vernietigend.  Gekke fantasieën inderdaad, die het jullie in hoge mate duidelijk zouden moeten maken dat je niet van de Liefde komt, en derhalve iets zoekt dat onwerkelijk, onhaalbaar en in elk aspect volkomen onbevredigend voor je is.

Liefde is jullie natuur, jullie ware natuur, alles wat liefdeloos is waarmee je probeert je te verbinden of voor enig doel te gebruiken, zal altijd leiden tot ontzetting en teleurstelling, want het is onwerkelijk.  Alles wat je lijkt te bereiken door liefdeloze gedachten, woorden, of activiteiten, zal veranderen in as, stof, want onecht zijnde kunnen die dingen niet blijven duren, en iedere voldoening verkregen uit hun verwerving zal van korte duur zijn.  Zij die onliefdevol leven zijn altijd op zoek naar nieuwe vreugdes, nieuwe ervaringen, nieuwe vormen van tevredenheid of geluk, puur omdat de eerder verworvene er niet in geslaagd zijn om blijvende bevrediging te bieden, faalden er in feite in te blijven duren, en zijn uitgegroeid tot ernstige teleurstellingen.  Alleen liefdevolle manieren brengen blijvende bevrediging, en als je eerlijk bent met jezelf weet je dit.

Door in elke situatie waarbij je betrokken bent liefdevol te zijn, mentaal, emotioneel of fysiek, laat je alles dat onwerkelijk is los, aldus het jezelf mogelijk makend de Bron in iedereen te zien in plaats van het beschadigde ego-aspect dat als masker werd gedragen om te verbergen wat echt is.  Jullie hebben goed werk gedaan in het jezelf ervan overtuigen dat liefdevol zijn gevaarlijk is, en dat dat doen je gevaarlijk kwetsbaar maakt. 

Maar jullie weten ook uit eigen ervaring dat wanneer je handelt of je je, liefdevol en compassievol, verbindt met je ware natuur, je instant wordt beloond door gevoelens van voldoening, tevredenheid, en zelfs vreugde.  De natuur van de Liefde is om te geven, en niet geven is zeer onnatuurlijk en leidt tot een ervaring van zinloosheid in je bestaan die je vervolgens voor jezelf moet verbergen door ontkenning of een andere vorm van uitvlucht, want dat is zo'n beangstigend vooruitzicht.

Jullie kunnen alleen gelukkig zijn als jullie je ware natuur uiten door middel van liefdevolle gedachten, woorden en daden, maar jullie ego’s blijven jullie ervan overtuigen dat het volgen van dat pad zal leiden tot verraad, want liefdevol zijn maakt je kwetsbaar voor het te worden gebruikt of misbruikt, en daaruit zal zeker armoede voortkomen in zowel relaties als materieel welzijn.  En toch, wanneer jullie je door jullie ego’s laten leiden, zul je weinig, zo dat al het geval is, voldoening vinden want je verwacht altijd te worden verraden of voor de gek te worden gehouden, en je moet daarom uiterst voorzichtig zijn in alle situaties.  Dus door het volgen van de leiding van jullie ego’s om verraad te voorkomen, merk je dat je dat bijna continu aan het verwachten of vrezen bent, en dat je voorzorgsmaatregelen neemt om te voorkomen dat je wordt gepakt of bedrogen.  Het is een vicieuze cirkel, een eindeloze lus van angstige behoedzaamheid die liefde belemmert, en het werkt gewoon niet.

Je dient Liefde te zijn, dat is wat je bent, en biedt het continu aan.  Wachten tot je Het van een ander ontvangt werkt niet, want dat is op zich onliefdevol gedrag dat altijd leidt tot teleurstelling.  Om Liefde te ontvangen, bied Het aan, niets anders werkt, ooit.  En diep binnenin jezelf weet je dit, maar de menselijke levenservaring waarmee jullie zo vaak in beslag zijn genomen, laat jullie onwerkelijkheid zien – woede, wrok, bitterheid – jullie verdedigingen tegen alles wat jullie vrezen, en die zijn echt onwerkelijk.  Jullie kunnen alleen uitkomen vanonder de zware deken van angst door liefdevol zijn – tegen anderen en jezelf – er is geen andere manier, dat is wat alle spirituele meesters jullie gedurende eonen hebben gedemonstreerd.

God, de Bron van alles wat bestaat, is het goddelijke energieveld van waaruit en waarin alles ontstaat, en dat is pure onversneden en oneindige onvoorwaardelijke Liefde.  Wanneer jullie angst (hetzij erkend of ontkend) accepteren als onderdeel van jullie leven, kiezen jullie ervoor de Liefde buiten te sluiten, wat is wat jullie zijn, jullie goddelijke en eeuwige natuur aan je geschonken door God op het moment van jullie creatie.  Angst is onwerkelijk, een verzinsel van jullie verbeelding, een aspect van de illusie die jullie enthousiast hebben omarmd omdat het spannend leek, en dat is, toch zeker, krankzinnig?

Jullie zijn allemaal een deel, een geïndividualiseerd aspect van jullie Bron, God, jullie hemelse Vader en Goddelijke Moeder, want alles is eenheid.  Maar jullie hebben toegestaan jezelf zo schatplichtig te maken aan de illusie en al haar schijnbaar mysterieuze eigenschappen, dat het lijkt alsof jullie eraan verslaafd zijn, erin gevangen zitten.  Niets kan verder van de waarheid af staan.  Jullie kozen, ieder van jullie koos ervoor, de angst en verwarring van de illusie te ervaren vanwege de lessen die je snel wilde leren, zodat je zo snel als mogelijk voort kon gaan met je spirituele evolutie.  De keerzijde van die keuzes was de schijnbaar onwrikbare realiteit die de illusie jullie lijkt voor te schotelen zodra jullie er binnenin zijn.

  Het lijkt jullie toe dat jullie zwakke, weerloze, en onbeduidende wezens zijn in een uitgestrekte en bedreigende omgeving waarin je jezelf moet beschermen tegen de elementen van extreme hitte en kou om te kunnen overleven.  En jullie worden jezelf steeds meer bewust, terwijl jullie wetenschap haar visie en haar begrip van het universum oprekt, van de ongelooflijk smalle band van de essentiële voorwaarden die nodig zijn om jullie voortdurende maar onzekere voortbestaan als mensen in deze enorme en onherbergzame omgeving.

Jullie werden geschapen in Liefde, zoals jullie heel goed weten, door jullie liefdevolle Bron Wiens Wil voor jullie eeuwige vreugde en geluk is.  Het is alleen door het ontkennen van je bewustzijn van Zijn oneindige Liefde voor jullie, dat jullie door konden gaan jezelf ervan te overtuigen dat de illusie, met alle pijn, lijden en angst waarin het jullie blijkbaar hult, echt kan zijn.  Diep van binnen weten jullie dat het onwerkelijk is, maar totdat jullie de keuze maken op ieder moment Liefde te uiten en te delen, en dat feitelijk ook doen, zullen jullie de illusie schijnbaar zeer reëel blijven vinden.   

Als mensen belichaamd op Aarde is het erg moeilijk voor jullie om dit te erkennen en het continu te leven.  Twijfels en scepsis zijn zeer krachtige aspecten van de illusie die het bij elkaar houden, en jullie angsten bevestigen, en het zijn die pijlers van de illusie die je moet loslaten.  Dat is Geloof hebben in God, en de kracht van de verschillende verleidelijke en dreigende aspecten van de illusie lossen gewoon in het gezicht ervan op.  Ga dagelijks naar binnen, drie of vier keer indien mogelijk, en herbevestig dat Geloof in Gods liefde voor jullie, zodat de illusie zich aan jullie toont voor wat het is, een onwerkelijke omgeving waarin verwarring en chaos de Realiteit voor jullie verbergen, maar slechts zo lang als jullie het verkiezen als echt te accepteren.

Jullie zijn allemaal aspecten van het Goddelijke, eeuwig veilig en liefdevol omarmd in de Tegenwoordigheid van God.  Stel je open voor het bewustzijn hiervan en laat de illusie instorten, verkruimelen, en oplossen.

Met heel veel liefde, Saul.

 

Bron: Denk met je hart

{fcomment id=2674}

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees