Vandaag is het Thanksgiving in de Verenigde Staten van Amerika, maar waar je ook bent op de planeet Aarde, er is een goede reden voor het geven van dank – jullie leven en zijn je bewust, derhalve ben je een goddelijk kind van God, eeuwig geliefd en veilig binnenin Hem, de Ene Bron waaruit alles wat bestaat voor eeuwige vreugde is geschapen.  Jullie zijn nu aan het dromen, terwijl jullie doorgaan je te verbinden met het illusoire rijk dat jullie bouwden, maar jullie zijn op het pad naar ontwaken, en wanneer jullie ontwaken zal jullie vreugde je overweldigen.  

 

 

 

Jullie ontwaken is gegarandeerd, het is onvermijdelijk, er is geen andere optie, want, als goddelijke wezens door God ter eeuwige vreugde geschapen, is jullie wil en de Zijne Eén, en Zijn Wil is dat jullie zullen ontwaken.  Jullie besloten om de afscheiding, kort, te ervaren – een staat die niet kan bestaan gewoon omdat God alles als Eén met Hem en binnenin Hem heeft geschapen, en Hij is de Realiteit, alles wat bestaat, er is geen ergens om afgescheiden te kunnen zijn – en dus was de illusie geboren, en jullie gingen er binnen en sloten jullie bewustzijn van God, en van wie je werkelijk bent, tijdelijk, af.  Het lijkt erop dat jullie gedurende eonen daarin gehuld zijn geweest, en dat is een deel van diens illusoire natuur, maar in werkelijkheid is jullie aanwezigheid daar alleen kortstondig geweest, een kort moment van intense fantasie, zoals jullie je zullen realiseren wanneer jullie ontwaken.  

God is Liefde, en omdat Hij je geschapen heeft, ben jij ook Liefde.  Liefde is onpartijdig, volkomen inclusief, accepterend en omarmend van alles wat bestaat, en afscheiding Daarvan is volstrekt onmogelijk!  Niets dat God schept is ooit afgescheiden van Hem, en Hij is de enige Schepper.  Wat jullie blijkbaar gedurende eonen hebben ervaren, een staat van bestaan afgescheiden van Hem en van elkaar, is echt een illusie, ongeacht hoe echt het jullie toelijkt terwijl jullie het ervaren – jullie hebben een term voor een moderne computerapplicatie ‘virtuele realiteit’, die lijkt op een erg verkleinde versie van de illusie die jullie voor jezelf hebben gebouwd.  Je zou misschien kunnen zeggen: ‘Wat rond gaat komt weerom’ (What goes around comes around; vrij vertaald: elke oorzaak heeft zijn gevolgen).   Het lijkt erop dat jullie een nog meer illusoire illusie wilden als een ontsnapping uit degene die jullie schijnbaar zo lang heeft omvat!

Nou, jullie zullen ontsnappen door te ontwaken in de Realiteit, niet door het bouwen van een andere illusie!  Wij in de spirituele rijken zijn hier om jullie te helpen bij dat proces, en wij zijn 24/7 voor jullie beschikbaar, dus aarzel niet om een beroep op ons te doen.  De mensheid heeft de collectieve beslissing genomen om te ontwaken, maar velen van jullie vergeten om de intentie vast te houden, en onze taak is het om jullie eraan te herinneren dat te doen wanneer jullie mediteren of bidden, of vraag ons om hulp.

Jullie collectieve vermogen om de intentie tot ontwaken vast te houden, is aan het versterken en intensiveren terwijl de Lichtdragers, wegwijzers, en sterrenzaden onder jullie steeds bekwamer worden in het delen en uitbreiden van de Liefdesvelden die ieder van jullie omringen en omhullen.  Jullie zijn allen, de gehele mensheid, gehuld in het goddelijke Liefdesveld op ieder moment van jullie eeuwige bestaan, maar als gevolg van de beslissing om afscheiding te ervaren, werd jullie bewustzijn hiervan heel onduidelijk, ongericht, ging bijna verloren.  Nu wordt dat bewustzijn hersteld, en terwijl dat gebeurd zijn jullie jullie individuele energievelden opnieuw aan het aansluiten en samen weven in een prachtige harmonieuze expressie of reflectie, in feite een exact spiegelbeeld van Gods Liefde voor jullie allemaal, en het trekt jullie samen in erkenning van jullie onafscheidelijke Eenheid.

Wat er gebeurt is absoluut prachtig, en jullie nemen hiervan overal de tekenen waar terwijl meer en meer van jullie over de gehele wereld samenkomen in gebed en meditatie, met de intentie om vrede en harmonie tussen alle volkeren te bevorderen.  Dagelijks vormen zich nieuwe groepen voor dit goddelijke doel, wat verder de kracht en de intensiteit van de Liefde verhoogt, die jullie nu gewillig en enthousiast aan iedereen aanbieden.  Het licht van de menselijke Liefde, een verlengstuk van Gods Liefde, wordt steeds helderder terwijl jullie jullie ‘spiegels’ schoonmaken door alle vlekken en vastgekoekt vuil te verwijderen dat hen dof heeft gemaakt – de onliefdevolle houdingen, wantrouwen, exclusiviteit, afwijzingen en oordelen die de mensheid zo lang hebben geteisterd – ze aldus prachtig doen glanzen, aangezien ze ook de helderheid van zijn Liefde voor jullie allemaal reflecteren.

De schijnbare eonen die jullie afgescheiden van God en van elkaar hebben doorgebracht, heeft jullie je onwaardig doen voelen, want de enige reden die je je kunt bedenken voor het afgescheiden zijn van Hem, is omdat je onwaardig bent.  Maar, natuurlijk, dat ben je niet!  Jullie werden perfect geschapen en niets kan dat ooit veranderen, en jullie beginnen nu de waarheid daarvan te begrijpen.  Net als in het bijbelse verhaal van ‘De verloren zoon’ worden jullie geliefd door jullie Vader, en er is niets wat je kunt doen om dat te veranderen, Zijn Liefde voor jullie is eeuwig.

Maak er een punt van je ten minste eenmaal dagelijks te ontspannen, en bij voorkeur vaker (3 of 4 keer zou goed zijn) in je stille innerlijke ruimte, om te communiceren met je gidsen en mentoren en hen toe te staan jullie te verzekeren van je Vaders Liefde voor jullie door jullie te omhelzen in een intense en krachtige energieknuffel.  En sta jezelf toe dat te voelen in plaats van erover te twijfelen, want dan zul je dat zeker doen.  Je bent niet alleen, je bent nooit alleen geweest, en je zult nooit alleen zijn, Eenheid met je Vader en met elkaar is voor altijd.  En jullie bewegen je nu gestaag in het bewustzijn hiervan terwijl jullie je moment van ontwaken naderen.

Met heel veel liefde, Saul.

 

Bron: Denk met je hart

{fcomment id=2870}

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees