Wij zijn hier wederom en bieden onze dankbaarheid aan en moedigen jullie ook aan om je te herinneren wie jullie zijn. Jullie zijn hier in dit tijdskader, in deze fysieke focus om de transformatie van het bewustzijn te ondersteunen. Jullie zijn de deuropening, het portaal en het anker voor het besef van de eensgezindheid van alles. Wij begrijpen zeer zeker jullie gevoelens en sensaties van afgescheidenheid waar jullie fysieke lichaam in voorziet. Wij weten dat jullie de textuur van jullie huid kunnen voelen, de spieren die pijnlijk of gespannen zouden kunnen zijn, nochtans is dit slechts één klein aspect van wie jullie werkelijk zijn.


Het is jullie focus omdat deze werkelijkheid dicht is, en als jij je teen gestoten hebt, zou het je zeer zeker een fysieke sensatie geven van pijn en ongemak. Echter, als jullie jezelf zouden kunnen observeren zoals wij dat doen, zijn jullie wervelende atomen van Licht. Jullie zijn energietrillingen, van kleuren en geluid. Jullie sprankelen en stralen.

Dus nodigen wij jullie uit om te beginnen dit aspect van jullie zelf als zuivere energie voor te stellen of te bespeuren. Erken en bezit dat je deel van het geheel uitmaakt. Als zuivere energie ben je verbonden en beweeg je met de energie van het kwantumgebied van eenheid/eensgezindheid. Dit is jullie ware essentie.

Het is belangrijk dat jij je het heldere begrip van jezelf als zuivere energie herinnert en vaststelt. En zoals het fysieke lichaam dat een bepaalde zorg voor diens welzijn en levensonderhoud nodig heeft, heeft jullie energie essentie ook zorg nodig voor diens welzijn en levensonderhoud.

Van jullie vijf energiegebieden, is de dichtste feitelijk het fysieke lichaam. Daarna het etherische energielichaam, waar vaak naar gerefereerd wordt als een Ka lichaam in de Egyptische aanwending. Het is de blauwdruk of het hologram van het fysieke lichaam. De emotionele laag is het gebied of de houder van jullie gevoelens en emotionele patronen. De mentale laag wordt gecreëerd door de trillingen van jullie gedachten en overtuigingen. En jullie hogere bewustzijn trilt en is verankert in jullie spirituele laag. Jij bent een wezen van energie, licht en trilling. Elke van deze vijf energiegebieden draagt bij aan jouw individuele en unieke kwaliteiten. Dit is jouw persoonlijke energie handtekening.

Het is zeer belangrijk dat je bewust en met duidelijke intenties elke van jouw energieniveaus van licht, elke van jouw trillingslichamen verzorgt, voedt, onderhoudt en versterkt. Er zijn vele methoden, technieken en uitoefeningen die je dagelijks bewust kunt gebruiken om jouw goddelijke blauwdruk te intensiveren, te bekrachtigen en te versterken. Voed ieder niveau, specifiek het etherische of Ka lichaam welke jouw goddelijke blauwdruk vasthoudt.  

Meditaties, geluidstrillingen, visualisaties waarin je de kosmische energie voort roept en in/naar jouw persoonlijke trillingsgebied voelt stromen zal jouw kern essentie versterken en revitaliseren. Het opruimen van dichte emoties en lage trillingsgedachten zullen ook aan jouw Lichtlichaam bijdragen. In de natuur zijn of het visualiseren van een geliefde plaats in de natuur zal aan jouw energie welzijn bijdragen. Sta de energie, het licht en de Prana, de universele levenskracht toe, te genezen, te herstellen en jou te stimuleren op alle vijf niveaus van wie jij als een wezen van lichttrillingen bent.

Wij nodigen jou ook uit om na te denken over de ongelooflijke uitgebreide energielaag en het besef van jouw multidimensionale zelf. Het is dit energiegebied dat alle andere vasthoudt en verankert. Dit gebied van besef maakt deel uit van jouw ascentie, is een deel van jouw begrip dat je werkelijke verbonden bent en stroomt met het universum. Alles is waarlijk één energiegebied; jullie hebben dit het kwantumgebied genoemd.

De gehele tijd interfacen jullie, wisselwerken, bewegen, dansen, breiden uit en trekken samen met dit kwantum gebied. Jullie energie handtekening, jullie acties, jullie gedachten en emoties beïnvloeden te allen tijde deze kwantummatrix. Er is een benaming die steeds meer in jullie besef aan het komen is en dat is kwantum verstrengeling. Deze benaming relateert naar de onafscheidelijke relatie tussen alle dingen. Wanneer energiegebieden verbonden of verstrengeld raken, gaan zij door energie en informatie te delen ongeacht de afstand dat zij uit elkaar zijn. Zij dragen bij aan resultaten en gebeurtenissen.

De kwantumwereld of het kwantumgebied waar wij vele keren over gesproken hebben bezit alle potentieel tegelijkertijd. Jullie dierbaren zijn met dit ongelooflijke potentieel verbonden, jullie Lichtlichaam, jullie multidimensionale zelf, zijn verstrengeld met deze werkelijkheid en daaraan voorbij. Met dit begrip, in samenwerkingsverband met duidelijke hartintenties en een sterke persoonlijke energie handtekening, kan jij dit kwantumgebied door de verstrengeling beïnvloeden, de verbinding met het geheel en de eenheid/eensgezindheid van alles.

Stel je het bezitten en in ere houden van de vaardigheden van een mede-schepper voor met intenties vastgehouden in het meedogende hart en samenkomend met anderen die ook dit begrip dragen. Samen als een groep, stel jullie voor hoe het kwantumgebied en alle potentiëlen beïnvloed zouden worden. Gezamenlijk zou jullie focus en intentie op levensonderhoudende werkelijkheden kunnen zijn.

Weet dat jij alleen, of samen met andere fysieke of niet-fysieke wezens, eenvoudig licht en energie kunt sturen door jouw verstrengelde verbinding met wat voor gebied dan ook op jullie planeet welke onstabiel of in conflict is. Je kunt jouw verlichte focus en toewijding op ieder aspect van jullie werkelijkheid richten. Begin dit besef voor genezing en balans voor al het leven te gebruiken.

Je zou je aan kunnen sluiten bij anderen in deze fysieke werkelijkheid alsook in een samenwerkingsverband zijn met wezens in de niet-fysieke rijken; je zou op een nieuwe uitgebreide manier kunnen interfacen met het verleden alsook met de toekomst. Begin te erkennen dat je verbonden bent met het holografische multiversum door deze verstrengeling van het kwantum energiegebied. Je zou van het ene parallelle universum naar het andere kunnen gaan. Je zou, bij wijze van spreken, een 'kwantum sprong' kunnen maken.

Wij zijn ons bewust dat wij jullie een beetje uitstrekken met deze boodschap. Echter, het is tijd dat jullie gaan bezitten wie jullie zijn. Wij beseffen dat deze fysieke werkelijkheid jullie voornaamste focus is en het meeste van jullie aandacht opeist. Dus komen wij om de dingen een beetje op te schudden en jullie in het grotere plaatje erbij te betrekken. Jullie zijn hier om wat dicht en disfunctioneel is te transformeren. Jullie zijn hier om jullie verbinding met de goddelijke bronenergie, de Alles Dat Is, en de universele levenskracht in ere te houden. Jij bent een bewaker, een verdediger, een beschermer en advocaat van het Licht en het Leven.

Versterk je eigen Lichtlichaam, want het is vanuit die plaats dat je bij zult dragen aan jouw missie en dienstverlening aan deze werkelijkheid en dit tijdskader en alle werkelijkheden en tijdskaders. Sta de energetische magnetische dynamische krachten die aangeboden worden door de hemelse wezens toe om jou ook te versterken.

Jij bent een stralende, gevoelhebbende, oneindige draaikolk van bewuste lichtenergie. Wij eren jou en je moed om een beperkte fysieke gestalte te belichamen. En wij nodigen je uit om op jouw diepste niveau van begrip te weten en te begrijpen dat jij je besef uit kunnen breiden en voort kunnen roepen wie jij in jouw meest schitterende multidimensionale aspect bent. Wij nodigen je uit om jezelf met licht te voeden, roep het voort, visualiseer dat het de kroon op je hoofd binnen komt gutsen, activeer je pijnappelklier en vul iedere cel met genezende, stimulerende trillingen vanuit het volledige kwantumgebied.

Herinner je dat je voorbij iedere maatstaf krachtig bent. Je bent hier om het goddelijke bewuste leven te verankeren, patronen onderhoudend in alles dat je aanschouwt. Begin met deze ideeën die wij aangeboden hebben te spelen, strek je in de mogelijkheden uit, sta onze woorden toe om jou te onderhouden en te bekrachtigen.

Wij zijn immer dankbaar voor deze kans om jullie ten dienste te staan en te eren terwijl jullie voortgaan en ontwaken vanuit de opgelegde trillingen van vergeetachtigheid waar deze aardse werkelijkheid jullie mee omhelsde bij jullie aankomst. Jullie worden gezien en jullie worden erkend.

 

Bron: Denk met je hart

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees