Ondanks jullie twijfels en angsten komt het moment van jullie grootse ontwaken steeds dichterbij.  Het lijkt alsof we jullie dit al jaren hebben verteld, en dat hebben we, maar het is nog steeds waar, en dus blijven we jullie eraan herinneren, het idee versterkend van het ophanden zijn ervan, want het is jullie collectieve intentie en wil dat op het punt staat om het te laten gebeuren. Jullie hebben de collectieve intentie gemaakt om te ontwaken, maar er is veel geaarzel bij jullie ten gevolge van angst over wat jullie ontwaken eigenlijk betekent, en omdat jullie gewend zijn aan de illusie en bekend met alle problemen die het jullie continu voorschotelt. 


Velen vrezen ook dat de gemakken waaraan jullie gewend zijn geraakt in de afgelopen zestig of zeventig jaar, niet meer beschikbaar zullen zijn als gevolg van energietekorten, aangezien jullie de hulpbronnen van de aarde in een onhoudbaar tempo opgebruiken.  Eén aspect van de illusie is een sterke afkeer van verandering omdat verandering vaak verwarring, pijn en lijden heeft veroorzaakt, en dus kiezen jullie ervoor voorzichtig verder te gaan, want onbesuisdheid heeft zo vaak geleid tot conflicten en oorlog, en zelfs nu maken velen van jullie zich zorgen over de mogelijkheid van een nieuwe oorlog in de Oekraïne.

Intensiveer jullie intentie en vastberadenheid om te ontwaken!  Dat doend versterkt en vergroot de afzonderlijke Liefdesvelden die zich uitstrekken rond ieder van jullie, en, zoals jullie heel goed weten, Liefde is de oplossing voor ieder probleem waarmee je te maken hebt.  Maar één van de grootste problemen is dat meestentijds jullie dat niet geloven!  En toch kun je duidelijk zien dat alles wat in strijd is met de Liefde, nooit zal slagen in het oplossen van één van jullie talrijke, en op dit moment schijnbaar onoplosbare problemen.

Vergeet niet dat jullie allen wezens van Liefde zijn.  Er zijn geen uitzonderingen!  En ja, velen  gedragen zich liefdeloos, wat te wijten is aan angst en gebrek aan vertrouwen.  Maar het handhaven van die houdingen accentueert alleen maar die angst en dat gebrek aan vertrouwen.  Al jullie gechannelde bronnen, al jullie mystici en al jullie wijze spirituele adviseurs blijven jullie vertellen dat wanneer je geconfronteerd wordt met een aanval, je jezelf niet moet verdedigen.

Omdat jullie wezens van Liefde zijn, is Liefde wat je zoekt.  Maar ingesleten angsten en zorgen als gevolg van eerdere conflicten, hebben de neiging om je aan te moedigen om elke nieuwe ontmoeting of interactie met achterdocht en zelfs vijandigheid te benaderen.  Als je die angsten los zou laten en iedere situatie met liefdevolle intentie zou benaderen, zou je versteld staan van de kalmerende werking die je op alle betrokkenen hebt, vooral wanneer er meer wordt bereikt dan je gehoopt had.

Echter, veel mensen zijn permanent in het defensief en omhullen zichzelf derhalve met energievelden van wantrouwen die met geweld dreigen, en dit wordt gevoeld door degenen met wie ze interacteren.  Wat dit aantoont is dat verdediging een vorm van aanval is, of een onverstandige reactie op een verwachte aanval, of dat het zelfs van zichzelf een preventieve aanval is gedreven door angst, die slechts de spanningen verhoogt die mensen ervaren als zij elkaar tegenkomen en willen gaan wisselwerken.  Bijna ieder van jullie heeft dit soort spanningen ervaren, ze zijn nooit comfortabel, en leiden vaak tot tranen.

Waar jullie zo vaak je aandacht op focussen, zijn persoonlijke zorgen en problemen, en door je daarop te focussen trek je ze aan, en door dat te doen verstoren jullie de liefdevolle balans die jullie individuele energievelden stabiliseert.  Dus focus je in plaats daarvan op de Liefde!  Als je dat doet zul je merken dat je leven ten goede verandert, en een aura van vrede en stabiliteit zal je omhullen, en zal worden gevoeld door anderen als zij zich verbinden met je nu liefdevolle energieveld.  Jullie energievelden zijn zeer krachtig, maar door de beperkingen die je lichaam je oplegt, kunnen slechts zeer weinigen van jullie ze daadwerkelijk voelen of zien, en dus blijven jullie onbewust van de kracht die je op ieder moment bezit en uitstraalt.  Jullie werken feitelijk in het donker! (Bedoelde woordspeling.)

Degenen die deze energievelden kunnen voelen en/of zien hebben erover gesproken, hen beschreven, over hen geschreven, en ze gebruikt voor healing, maar over het algemeen, tenzij je persoonlijk deze energieën hebt ervaren, is het erg moeilijk voor jullie te accepteren dat ze bestaan.  Jullie wetenschap heeft onlangs aanzienlijke vooruitgang geboekt op dit gebied, maar voor de meeste mensen is het een even vreemd veld (gebied) als elektronica, computertechnologie, of kernfysica.  Wat je niet kunt zien of begrijpen geeft je de neiging om het te negeren.

Dit verandert als de nieuwe generatie, in principe degenen onder de 35 jaar, hun bewustzijnsgrenzen beginnen uit te breiden en de energieën voelen waarover velen hebben gesproken en geschreven, maar die maar weinigen hebben gevoeld.  Dit groeiende bewustzijn is een van de redenen waarom zo velen nu het feit accepteren dat alles met elkaar verbonden is, niets geïsoleerd is, alleen, of totaal onbewust van het geheel.  Derhalve is iedere gedachte, woord of handeling van invloed op het geheel.

Dit nieuwe bewustzijn van de onderlinge verbondenheid van alles is zich gedurende de laatste twee of drie eeuwen langzaam aan het ontwikkelen, en is in toenemende mate merkbaar geworden in de afgelopen vijftig jaar of zo.  De groeiende kennis over ecologie, opwarming van de aarde, en de noodzaak om de planeet te respecteren, staat het toe dat het menselijke bestaan doorgaat, leidend tot het vormen van bewegingen en organisaties, die het aanmoedigen en er vervolgens op aandringen dat mensen verantwoordelijkheid nemen voor hun gedrag en keuzes in het leven.

Het is goed te zien dat jullie planeet jullie allemaal overvloedig van alles kan voorzien, wanneer jullie je met wijsheid en terughoudendheid gedragen in plaats van verder te gaan met de hebzuchtige en roofzuchtige activiteiten geboren tijdens jullie industriële revolutie, en de ongebreidelde activiteiten van de multinationale bedrijven die deze heeft voortgebracht.  Jullie technologische capaciteiten zijn, de laatste tijd, veel veel sneller gegroeid dan jullie wijsheid en inzicht.  Dat is nu aan het veranderen nu de jongeren en wijzeren onder jullie in posities van autoriteit komen, om de veranderingen die essentieel zijn voor het voortbestaan van de mensheid en het welzijn op de planeet tot stand te brengen.

De veranderingen komen nu zeer snel, en zeer weinigen van jullie blijven zich tenminste daarvan onbewust.  De collectieve keuze en beslissing om te ontwaken is gemaakt en kan niet worden teruggedraaid.  Jullie taak is het om die intentie vast te houden, om jullie steeds helderder Licht hoog te houden zodat iedereen het kan zien, en dat doe je door liefdevol te zijn in alles wat je denkt, zegt of doet.  Het betekent niet dat je moet gaan bekeren, mensen gaan vertellen dat ze fout zijn, dat ze zich beter moeten gaan gedragen, het betekent simpelweg liefde demonstreren door je woorden en gedrag, en door de gedachten die je deelt.

Het is heel eenvoudig, maar het kan een beetje beangstigend lijken als je jezelf zag als een rustig, spiritueel persoon die een rustig en misschien bijna eenzaam leven leidt.  Waarlijk, velen van jullie hebben jezelf als nogal alleen beschouwd terwijl jullie je spirituele paden hebben gevolgd, en nu moet je klaar zijn om naar voren te treden in de helderheid van het Licht, die jullie zo gestaag zo lang hebben gedragen.  Dagelijkse meditatie is een essentieel aspect van je leven, nu nog meer dan ooit, dus laat zelfs geen dag voorbij gaan zonder dat te doen.  En als je om hulp vraagt, vraag dan om een liefdesknuffel (love squeeze), en nestel je in de vrede en vreugde die het je zal brengen, wetende dat je zeer succesvol precies dat doet wat je op Aarde kwam doen.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus. 

 

Bron: Denk met je hart

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees