Dierbaren, Er zijn machtige tekenen in de hemelen welke de mensheid niet langer meer kan negeren of ontkennen. Iets groots is er aan het plaatsvinden dat niet alleen de planeet Aarde omvat maar ook de volledige kosmos. Jullie zijn de leidingen/buizen die nu een altijd grotere rol op zich nemen van het in evenwicht houden van de Aarde. Dit is een zeer belangrijke functie van jullie aanwezigheid hier op Aarde. Aard/fundeer dagelijks jullie wortelen in de Kristallijne Diamanten Kern van Moeder Aarde en als je de energieën van de Aarde omhoog voelt komen door jouw lichtkolom heen, verbind je dan in de grote Diamant in de Grote Centrale Zon.

Hilarion

Deze intentie zal de energieën van de hogere dimensies in/naar de kern van de Aarde brengen en in concentrische cirkels door en over de planeet en door een ieder van jullie heen uitspreiden. Er is geen plaats op en binnenin de Aarde dat niet aangeraakt zal zijn door deze energieën.

De transformatie in alle systemen is nu een moment na moment gebeurtenis. Niemand weet wat vervolgens zal gebeuren, want jullie planeet doorkruist het onbekende en er is niets anders te doen dan mee te gaan. Het is zowel spannend als opwindend en nogal beangstigend tegelijkertijd. Door zorgvuldig de signalen in de hemelen en diegenen op de Aarde te bekijken, kan je in geloof en vertrouwen voorwaarts blijven gaan dat alles goed en overeenkomstig is met het Goddelijke Plan voor al het leven in de kosmos. Er vinden Aarde veranderingen plaats welke behoorlijk opzienbarend in hun onverhoedsheid zijn en vele vinden plaats beneden de oceanen van jullie wereld waar jullie je niet bewust van zijn. De laatste overblijfselen van de oude programma's en geloofssystemen zijn vasthoudend dat je aandacht aan hen schenkt en het betaamt een ieder van jullie om standvastig in jullie vastberadenheid te zijn om in jullie licht en jullie waarheid te staan en de afstand te overbruggen.

Vele verbijsterende voorvallen staan op het punt te ontvouwen en het is noodzakelijk om zoveel als mogelijk is verbonden te blijven binnenin jullie Goddelijke Hartruimte. Ben flexibel met jouw verwachtingen aan het begin van iedere dag en neem dat wat komt met gelijkmoedigheid. De ongeziene rijken maken hun entree met grotere frequentie en lijnen zich uit in de nabijheid van de randen van het einde van één dimensie en aan het begin van een andere. Jullie zijn de meesters van de alchemie en kunnen nu de wereld van jullie diepste hartsverlangens creëren. Er zullen vele kansen zijn om je in Eenheid bij elkaar aan te sluiten om je op dat te focussen wat nodig is op specifieke momenten van tijd op het oppervlak van de planeet. Weet dat als jullie je verbinden met het Regenboogportaal van Licht als jullie naar deze website komen (en iedere andere site waar de boodschap gelezen wordt), jullie geactiveerd worden naar steeds hogere niveaus van bewustzijn. Het is voor iedereen een aanhoudend werk in voortgang.

Het stijgen van jullie frequentie niveau is absoluut iedere dag essentieel als je in staat wilt zijn om alles aan te kunnen dat zich op het oppervlak van jullie planeet en in jullie dagelijkse levens manifesteert. Werk samen en help elkaar als jullie je bewust worden van de behoefte om dat te doen. Liefde komt binnen en roept diens vele facetten en wonderen op. De mensen die je bedoelt bent om te ontmoeten komen als door magie tevoorschijn, projecten die in de wacht gezet waren voltooien zichzelf plotseling in volledige gratie en verbijsterend gemak! Het leven neemt de magische kwaliteit aan van synchronisatie en jullie zullen jezelf gewaarworden gevuld te zijn met enthousiasme om nieuwe projecten en taken te creëren. Jullie zullen de lat hoger leggen aangaande de standaarden die nodig zijn om deze Aarde als een Goddelijk Wezen te bewandelen, volledig jullie verwantschap met de Schepper van Alles tot uitdrukking brengend.

Jullie kunnen toegang tot grotere informatie en kennis verkrijgen vanuit het Kristallijne Raster dan dat ooit eerder mogelijk was. Je afstemmen in de grote kristallen die in en op de planeet verblijven zal helpen je uit te lijnen met de verborgen schatten die binnenin jou verborgen werden. Omhels deze geschenken met hartstocht en geniet als zij naar jullie besef komen, want het is niet alleen dat wat niet van liefde binnenin jullie is dat overdenking, loslating en heroverweging nodig heeft, maar ook de viering van dat wat komt om jullie te herinneren aan jullie pracht. Jullie beginnen nu jullie eigen grootsheid te ervaren terwijl de blokkades tot deze kennis opgetild worden in de verhoogde frequenties.

Tot volgende Week….

IK BEN Hilarion

 

Bron: Denk met je hart

{fcomment id=2894}

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees