Wij van de Arcturiaanse groep wensen allen naar deze boodschap te verwelkomen. Wij komen om te onderwijzen en te informeren, nooit om te prediken of jullie in/naar het begrip van iets te duwen dat jullie nu nog niet kunnen accepteren. De belangrijkste focus van deze boodschappen is om jullie te helpen begrijpen dat jullie de leiding hebben over jezelf … niemand anders, en om jullie te helpen herinneren en om de macht op te eisen welke jullie als spirituele wezens altijd vastgehouden hebben, maar vergeten zijn. Allen zijn in en van het Goddelijke, en daarom is alles waar je naar gestreefd en gezocht hebt al binnenin jou.

Dit is een moeilijk concept om te begrijpen als het met driedimensionale oren gehoord wordt. Het is niet dat jullie een klein doosje in jullie hart hebben dat allerlei soorten van materiële schatten vasthoudt, maar dat binnenin jou een vonk van de Goddelijkheid is. Die vonk, zijnde in en van de Bron, belichaamt automatisch ook alles binnenin het Goddelijke Bewustzijn … ieder Goddelijk Idee en ieder facet van de waarheid … jullie werkelijke leven, intelligentie, heelheid enzovoorts, alles oneindig op hun plaats gehouden door de Goddelijke Wet. De evolutie is eenvoudig het proces van het ontwaken tot de waarheid, en omdat ieders vroegere levenservaringen anders zijn, zal ieders evolutionaire reis anders zijn. Iedereen ontvouwt progressief als zij gereed zijn, altijd onder de begeleiding van het Hogere Zelf.

Door de tijden heen vergat de mens wie hij was en kwam ertoe te geloven dat hij afgescheiden was van de Bron en alle andere levende dingen wat resulteerde in levens van worsteling en lijden om te overleven. Dualiteit en afscheiding werden het bewustzijn van de wereld, altijd zichzelf volmaakt manifesterend als de paren van tegengestelden … soms goed en soms slecht … twee uiteinden van dezelfde stok. Goede verschijningsvormen zijn niet meer spiritueel dan slechte verschijningsvormen, begrijp en denk na over deze waarheid.

Daar waren altijd de weinigen die zich herinnerden wie zij waren en het aan de wereld probeerden te vertellen, maar hiervoor werden zij gekruisigd, verbrand en gemarteld omdat anderen ontdekt hadden dat door het handhaven van onwetendheid binnenin de massa's, zij grote macht en rijkdom naar zichzelf toe konden trekken … wat nog steeds vandaag de dag gebeurd. Open jullie ogen dierbaren en begin door veel dat aan jullie als een feit gevoerd wordt heen te kijken … begin het in vraag te stellen. Luister naar jullie intuïtie en niet naar de schreeuwende stemmen vanuit jullie televisies, radio's en spreekgestoeltes naar jullie toe.  

Probeer nieuwe begrippen niet aan de wereld te prediken, want je mag hen verliezen in jouw poging om aan diegenen te verbaliseren die nog niet gereed zijn of in staat zijn om te horen. Houdt eenvoudig ieder nieuw besef binnenin, het beschermend zoals een moeder haar ongeboren zuigeling vasthoudt totdat het sterk en gereed genoeg is om geboren te worden. Oefen door alles dat je ziet, hoort, proeft, aanraakt en ruikt te vertalen in/naar diens spirituele werkelijkheid. (Bijvoorbeeld: Het algemene verlangen voor een "juiste" partner is feitelijk het stoffelijke gevoel van een hunkering om volledigheid en heelheid te ervaren … vertaal en besef: "Ik ben altijd goddelijk en volmaakt van een partner voorzien en kan nooit afgescheiden worden van mijn volmaakte partner … Het Goddelijke Bewustzijn". Dit besef (niet eenvoudig de intellectuele kennis) mag dan in het externe landschap manifesteren als de volmaakte partner als die ervaring voor jou volledigheid zou representeren.)

De uitoefening van het kennen van de waarheid terwijl jij door jouw dag heen gaat zal de wereld veranderen omdat ieder nieuw besef waarheid toevoegt en fouten elimineert uit het onpersoonlijke universele wereldbewustzijn. Anderen kunnen dan beginnen toegang te verkrijgen tot het toenemende verlichte wereldbewustzijn, wat hen helpt zich te openen en aan hun eigen reis te beginnen.

Dit is wat het betekend om een Lichtwerker te zijn. Velen houden nog steeds concepten vast van wat een Lichtwerker is, gelovend dat het alleen maar refereert naar diegenen die genezen, prediken, of fantastische paragnostische lezingen doen. Nee, Lichtwerkers zijn allen die Licht naar de wereld brengen via hun ontwikkelde staat van bewustzijn. Dit wordt gereflecteerd in het Licht van jouw energiegebied … jij. Velen zullen dit voelen en worden naar jouw energie aangetrokken (of worden soms verdreven) want allen hunkeren diep binnenin naar dat wat jij vasthoudt hoewel zij niet precies weten wat het is dat jij hebt. De meesten interpreteren deze aantrekkingskracht op zeer driedimensionale manieren ( jouw kleding, jouw haar, jouw werk, jouw geld, jouw reputatie enzovoorts.) Denk eraan, houd jezelf altijd in mededogen, nooit de energie van sympathie binnengaand, want in sympathie lijn jij je uit met iemand anders diens energiegebied en mag je bij jezelf gewaarworden dat je erin getrokken wordt en uitgeput raakt.

Iedere ziel op Aarde wordt aangetrokken tot hoge resonerende energie omdat iedereen een spiritueel wezen is … allen resoneren ermee, hoewel zij vele levensspannen verwijdert mogen zijn van het te begrijpen of zelfs hierin geïnteresseerd te zijn. Een zeer onontwikkelde ziel mag dit verlangen naar vreedzaamheid en heelheid ervaren als de behoefte om een moord te begaan wat in hun denkwijze een disharmonie zou oplossen en hen de vreedzaamheid zal brengen waar zij naar verlangen. Zij begrijpen niet dat deze verlangens van een spirituele aard zijn, en dus interpreteren zij hen overeenkomstig met hun staat van bewustzijn.

Velen zijn nog steeds verward door kwesties van goed en fout. Intentie definieert de energie van iedere actie overeenkomstig aan het niveau van de tot stand gebrachte staat van bewustzijn. Dit is hoe jij jezelf voor vroegere acties vergeeft … door je te realiseren dat je deed wat jij het beste achtte overeenkomstig aan jouw staat van bewustzijn in die tijd. Je zou dezelfde actie vandaan niet ondernemen.

Tot een bepaald geloofssysteem bekeren en het proberen aan anderen op te dringen ("Mijn" manier is de enige "juiste" manier") is een activiteit van het ego. Zelfs wanneer je duidelijk kunt observeren waar iemand het punt mist, moet het begrepen worden dat de ervaring hun les en hun pad is, welke volledig anders mag zijn dan jouw pad. Dit betekend niet dat jij niet een behulpzaam "zaadje" van advies uit kunt gooien, maar dan moet je het loslaten. Niemand kan gedwongen worden in/naar een staat van bewustzijn die zij nog niet tot stand gebracht hebben, en allen hebben Gidsen, een Hoger Zelf, en een contract dat zij volgen. Gevangenissen zijn nog steeds noodzakelijk voor diegenen die schadelijk voor zichzelf en anderen zijn, maar zouden plaatsen moeten zijn van genezing en groei, en niet eenvoudig plaatsen van straf.

Iedere ziel leeft vanuit een diep verlangen naar compleetheid omdat, hoewel hij het bewust vergeten is, hij diep binnenin weet wie hij is. Dat is waarom de zoektocht naar geluk en vreedzaamheid in oneindige vormen en variëteiten manifesteert … wat het ook is dat zinvol is voor de staat van bewustzijn van een individu. Dit begrijpen zal je helpen om de wereldse onzin die je ziet en waar je over hoort te vergeven, zelfs binnenin jezelf. Herinner je dat ieder persoon zo goed als zij kunnen hun best doen met waar zij zich bevinden.

Stuur Licht naar diegenen die nu nog niet weten waarom zij doen wat zij doen, en weet dat ongeacht de verschijningsvormen, dit een spirituele wereld is van ÉÉN welke voor altijd door de Goddelijke Wet bestuurd en onderhouden wordt.

Wij zijn de Arcturiaanse Groep 10/28/13

 

Bron: Denk met je Hart

{fcomment id=2639}

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees