Dierbaren, Terwijl de zonnewende nadert en in werking treedt, wordt de mensheid hoger en hoger opgetild in hun energetische gebieden en een ieder van hen wordt meer doordringend begenadigd met de aanwezigheid van de Engelachtige rijken dan ooit tevoren. Dit stelt ieder individu in staat om de gratie/genade van de Engelachtige rijken te ontvangen welke helpt bij het openen van hun harten en zielen voor de hogere frequenties van Licht en van Liefde. Terwijl elk wezen een grotere invoering en download van de Christus energieën in diens eigen hart ontvangt, vindt er een diepgaande en subtiele uitwerking in hun dagelijkse levens plaats.

Hilarion

Dit zal beginnen zichzelf te laten zien in de expressies tussen ieder lid van de mensheid als zij met elkaar omgaan en zich met elkaar verbinden. De eigenschappen en kwaliteiten van vreedzaamheid, liefdevolle vriendelijkheid en goede wil zullen vaker tot uitdrukking worden gebracht, van de één naar de ander, terwijl de mensheid begint het grotere doel te begrijpen van vele dingen die niet eerder voor hun onderscheidingsvermogen beschikbaar waren.

Dwars over de gehele planeet heen, zal een beweging van liefdesbewustzijn opstijgen en de mensheid zal opgetild worden naar een hogere gewaarwording van diens werkelijke doel voor het hier zijn in de geschiedenis van deze planeet in deze tijd. Vele openbaringen zullen beginnen plaats te vinden in het bewustzijn van ieder individu en het zal door de spiegels van Liefde en Eenheidsbewustzijn gereflecteerd worden in de grotere expressies van het leven op de Aarde. Mensen zullen niet langer meer bang zijn of zich ingeperkt voelen om zich volledig de liefde die zij binnenin hun harten op ieder gegeven moment voelen tot uitdrukking te brengen. Alle schoonheid van de hogere kwaliteiten in iedere ziel zal naar het oppervlak in vreugde en geluk in hun externe expressie opstijgen. Ieder individu zal de inspanning maken om diens denkprocessen een andere richting te geven in/naar wegen die anderen en henzelf zegenen door hun acties, gedachten en daden. Een goede daad doorgeven (paying it forward) zal de normale expressie binnenin ieder persoon worden als zij begrijpen, dat door aan anderen te geven zij het op hun beurt aan zichzelf geven.

De wetten van het Universum zullen gezien worden om de hogere intenties van de mensheid met een grotere frequentie te vervullen en de mensen zullen het veel gemakkelijker vinden om de vervulling te ontvangen van hun diepste en dierbaarste dromen dan ooit tevoren. Het begrip dat iedere ziel verantwoordelijk is voor het goede dat er zich in hun levens manifesteert, omdat dat is wat zij uitgegeven hebben, zal een werkelijkheid worden. Deze wet was altijd van kracht maar met de dichtheid op de planeet was het een wet die veel langzamer te doorzien was. Dat alles nu snel verandert en dat de wonderen van de wereld waarin de mensheid leeft en ademhaalt, zal gezien, herkend en gewaardeerd worden. Werkelijk, dit is een zeer prachtige en wonderbaarlijke planeet in het universum! De mensheid bezit een groot potentieel in hun cellen en in hun DNA systeem en deze zullen beginnen zich vanzelfsprekend en vreugdevol te ontplooien.

Dwars over de gehele planeet heen, zullen stemmen in vreedzaamheid en harmonie spreken, een betere levenservaring voor alle zielen verordenend die kiezen om in een fysiek lichaam te incarneren, zodat zij de voltooiing kunnen brengen naar hun levensplan en doel. De energie van liefde zal met een grotere frequentie en intensiteit dan ooit tevoren manifesteren en vanwege dit, zal er een transformatie binnenin ieder persoon zijn, waarvan iets soortgelijks nooit eerder voorgesteld werd. Ieder persoon zal zich nederig voelen als deze beseft wat een grote kans er in deze incarnatie op deze planeet tijdens deze tijden aan hem/haar gegeven werd, en dit zal bijdragen tot een herleving van de hogere kwaliteiten van expressie in ieder individu binnenin de systemen die op deze planeet gewerkt hebben.

De mensheid zal in eenheid met de Aarde opstijgen als zij opgetild worden in de energieën die al het leven op de Aarde doordringen, en er zal een enorme grote inspanning zijn om alle aangedane schade aan de Aarde en Haar Koninkrijken te rectificeren bij het nastreven van rijkdom boven al het andere. Er zullen betere manieren gezocht worden om de levensbehoeften aan de gehele mensheid te verstrekken die in harmonie zullen zijn met al het leven op de Aarde. Dit zal de implementatie van nieuwe technologie vergemakkelijken/mogelijk maken welke in het verleden onderdrukt werd en dit zal het leven op jullie planeet veel eenvoudiger en gemakkelijker maken dan voorheen ervaren werd. Allen die deze nieuwe kennis ontvangen zijn diegenen die ermee ingestemd hebben om het vrijelijk te delen om de transformatie in/naar de hogere dimensies van bewustzijn sneller teweeg te brengen. Dit is een zeer opwindende ontwikkeling in het proces van de Ascentie op jullie planeet.

Tot volgende Week….

IK BEN Hilarion

 

Bron: Denk met je hart

{fcomment id=3001}

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees