In deze tijd op en binnenin de planeet Aarde ontvouwd de chaos, hetgeen de ontbinding is van de oude 3d Aarde, zich nu snel. Op ieder moment zullen jullie geconfronteerd worden met BEIDE werkelijkheden, dat wil zeggen de werkelijkheid die jullie persoonlijk creëren en de werkelijkheid die VOOR jullie GECREËERD werd, de ene bovenop de andere gelegd. Dit presenteert uiteenlopende uitdagingen voor het menselijke logische verstand, want binnenin de GECREËERDE oude 3d Aardse werkelijkheid werd het menselijke logische verstand GELEERD hoe "puzzels" op te lossen.

Het is geen toeval dat "puzzels", "kruiswoordraadsels" en ander "cryptisch" verstandelijk materiaal aangemoedigd werd. Hoe meer het menselijke logische verstand ingeroepen wordt, hoe STERKER het wordt en het uit het evenwicht vandaan beweegt dat het menselijke voertuig in WAARHEID IS.

Het menselijke logische verstand werd ontworpen om LANGSZIJ het menselijke HART te werken, het menselijke HART vormde zich eerst in de schoot, de creatie van het menselijke voertuig en de inzaaiing van de LIEFDE welke IS binnenin voornoemd HART in staat stellend. Vanaf de geboorte voorwaarts, wordt het menselijke voertuig aangemoedigd zich te ALLEN tijde te focussen op het logische verstand, vanaf het vroegste kinderspeelgoed (kleurrijk, overstimulerend en aanleiding gevend te wisselwerken op het LOGISCHE GEESTESNIVEAU met de externe werkelijkheid), naar de puzzels waar de kinderen mee gepresenteerd worden in de vorm van "onderwijzend speelgoed". ALLEN werken om het logische verstand uit balans te halen en nemen een "controlerende" functie aan, daardoor de voortzetting toestaand van de GECREËERDE externe werkelijkheid, want het werd gecreëerd om het menselijke voertuig uit evenwicht en uit de hartruimte vandaan te BLIJVEN houden.

Het is ook geen toeval dat GESCHREVEN werk en het oplossen van puzzels aan kinderen geïntroduceerd wordt in hun vroegtijdige kinderopvang peuterschool jaren, in vele plaatsen dwars over de wereld wordt er van kinderen "verwacht" in staat te zijn te schrijven met de leeftijd van 5 jaren oud. Voor de ontwikkeling van het menselijke logische verstand is dit overstimulerend en verhuist natuurlijk het menselijke voertuig UIT de hartruimte vandaan. Er wordt nooit aan de kinderen op school gevraagd hoe zij zich VOELEN, hen wordt GELEERD te vertrouwen op LOGICA om problemen op te lossen en worden door alles dat aan hen gepresenteerd wordt gedestabiliseerd, van de kleuren op de muren tot de materialen die gebruikt worden in de creatie van de school zelf.

 

Dit ALLES wordt eruit vandaan gefilterd door het menselijke ras, want voor ouders begint de "race" wanneer de kinderen naar de kinderopvang gaan en het concurrentievermogen diens hoofd optilt. Kind vergeleken met kind terwijl de gehele tijd de INDIVIDUALITEIT eruit vandaan gefilterd wordt van het voornoemde kind en ook de behoeften van ALLE niveaus van Zijn van het voornoemde kind. De focus wordt geplaatst op het logische verstand zonder referentie jegens de creativiteit of de hartruimte.  

Dus hoe relateert dit met de titel van deze post? Wel, velen van jullie gebruiken in deze tijd de "gereedschappen" die jullie GELEERD werden in de vroege jaren van jullie leven om te proberen op te lossen wat jullie logische verstand aan jullie presenteert als een "puzzel". Want welbeschouwd is de Nieuwe Aarde gewoon een meer heldere, stralende versie van het leven dat jullie al leven, ja? Dit is hoge vervorming want NIETS binnenin de oude 3d Aarde paradigma's werd in WAARHEID gecreëerd. Velen van jullie mogen al getriggerd worden door het lezen van mijn woorden en het triggeren zal het niveau van vervorming aantonen dat nu aan jullie door JULLIE ZIEL gevraagd wordt om te ontbinden. WAARHEID IS GEWOON, het heeft geen verdediging nodig.

De Creatie van jouw externe wakende werkelijkheid wordt door de HART ruimte gedaan, door ZUIVER op de LIEFDE welke IS te focussen en te allen tijde in/naar het HART te gaan, is het dan dat de rookgordijnen van de oude 3d Aarde zullen beginnen te ontbinden. Ik heb uiteenlopende, we zullen het "feedback" noemen", feedback gehad van velen die onvermurwbaar zijn dat de oude 3d Aarde er nog steeds is en dat ik me vergis over dat het ontbonden is. Ik zou wederom willen onderstrepen dat de creatie van de Nieuwe Aarde werkelijkheid een PERSOONLIJKE creatie is. ALLES dat jou vasthoudt aan de oude 3d Aarde zijn de LERINGEN die je diep binnenin jouw cellulaire structuur lopende hebt, zij zijn een frequentie welke gecreëerd werd om jullie te verblinden tot datgene wat er rondom jullie heen is. Hiermee bedoel ik dat de frequenties ontworpen zijn om jullie angst reactie te allen tijd in te roepen. Dit ziet erop toe dat jullie in/naar het logische verstand verhuizen welke GEEN referentiepunt heeft voor dat wat zich op dit moment aan het ontvouwen is dwars over en binnenin de planeet Aarde. Net zoals velen er sterk iets uit vandaan filteren dat zij niet kunnen zien en het logische verstand toestaan om te onderwijzen dat iets niet echt is totdat er fysiek bewijs van is. Je kunt ook geen zuurstof zien maar je ademt het de gehele tijd in. Je kunt de wind niet zien maar je kunt het VOELEN, en dat is wat ik bedoel met het verhuizen in/naar het HART, om jouw weg voorwaarts te VOELEN, om te VOELEN wat VOOR JOU in ieder moment de passende reactie is.  

Wanneer je met een situatie gepresenteerd wordt, zou ik jullie willen begeleiden in de situatie te VOELEN, want door alleen het te VOELEN en niet instinctief (geboren vanuit de logische, overlevingsvaardigheden, basis chakra stimulering) EROP te reageren kan je het uitwerken als het een scenario is dat gepresenteerd wordt door de oude 3d Aarde of één is van de Nieuwe Aarde. Logica heeft GEEN rol te spelen in de ontvouwing van de Nieuwe Aarde, dit staat niet in vergelijk met zuivere chaos want de natuur is bij ONTWERP, het gehele universum is bij ONTWERP, alleen maar omdat jouw menselijke logische verstand het "patroon" of de "structuur" niet kan begrijpen, betekend niet dat het niet bij ONTWERP is, het betekend dat jouw menselijke logische verstand geen referentiepunt heeft om het ONTWERP te onderscheiden. Op de oude 3d Aarde werd je GELEERD dat het leven "karmisch" is, het is bij "toeval" etc. etc, dit is hoge vervorming. Onder de oude 3d Aarde paradigma's werden de "karmische" scenario's VOOR jou GECREËERD door de fundamentele dimensionale vervormde tijdlijnen van de lagere dimensionale werkelijkheden van Sirius, Orion en de Pleiaden. (ALLE rassen/rijken bestaan in ALLE dimensionale werkelijkheden)

Op dit moment wordt jullie gevraagd je te focussen op de HART ruimte, je te focussen op de LIEFDE welke IS en om volledige in/naar GELOOF en VERTROUWEN te verhuizen. JIJ/JULLIE creëren dit ALLEMAAL om ZELF te laten zien op een menselijk niveau dat de oude 3d Aarde niet "echt" is. Het menselijke logische verstand heeft SLECHTS IMMER bestaan binnenin de oude 3d Aarde paradigma's. De HART ruimte is jouw/jullie verbinding naar buiten naar jouw ZIEL, welke bestaat VOORBIJ de GECREËERDE werkelijkheid van de oude 3d Aarde. De ENE zal je laten zien hoe in/naar de Nieuwe Aarde te verhuizen, de ander zal proberen jou te allen tijde te leren dat de oude 3d Aarde het enige is dat echt is. Dit is geen WAARHEID en wordt niet binnenin de Nieuwe Aarde ondersteund. Velen van jullie ervaren al door de cyclische aard hiervan, het scenario dat zichzelf HERHAALD en het universum dat jou vraagt om een andere manier van werken met het scenario te kiezen. Voor het menselijke logische verstand is dit frustratie, voor de HART ruimte is dit het bewijs dat een karmische vervormde frequentie in het spel is en als je in/naar de HART ruimte verhuisd zal je diens frequenties VOELEN. Her/Erken het en sta het dan toe te ontbinden. Zonder een vervormde frequentie die het bestuurd is het voor het scenario niet mogelijk om te bestaan.

Focus je op het VOELEN en het verlichten van de vervormde frequentie, niet op het toepassen van de oplossing, want het scenario ZELF is de vervorming. Er is geen noodzaak het op te lossen want het zijn de rookgordijnen die echt lijken te zijn. Dit staat toe voor wat vaak genoemd wordt WONDEREN om zich te ontvouwen, de enige 3d overdekking om uit te leggen hoe iets zo snel kan ontbinden. Het proberen te "vinden" van de oplossing zal jou in het verstand brengen en zal de frequentie VERSTERKEN dat probeert op te starten, aangezien het niet ondersteund wordt op de Nieuwe Aarde zal het proberen volledig te manifesteren maar dan stoppen en dan opnieuw van start gaan en dan stoppen, nooit volledig manifesterend en ook nooit volledig ontbindend. Het "limbo" is ontbonden wanneer je volledig in/naar het HART gaat en vraagt dat aan jou het GELOOF getoond wordt dat je gaande hebt en welke jouw visie op dit moment versluiert.

Als ALLES GEWOON IS wat is het dan dat JIJ GELOOFD dat het scenario aan jou presenteert op de manier dat je het op een menselijk niveau waarneemt? Dit helpt om de frequentie te verlichten en jou uit de REACTIE vandaan te bewegen dat door de vervormde frequentie gecreëerd wordt, deze REACTIE wordt vaak gevoeld als "paniek", "ongerustheid", "tegen iets opzien" etc. Deze zijn allemaal LAGERE TRILLINGSfrequenties die niet kunnen bestaan binnenin de Nieuwe Aarde energetische handtekening, de LIEFDE welke IS door ALLES heen te gieten zal je helpen om BALANS te vinden, want BALANS is de sleutel om van de ene naar de andere werkelijkheid te verhuizen.

 

Bron: Denk met je hart

 

{fcomment id=2977}

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees