Wij zijn nu in het stadium van het afdalen en het opnieuw versmelten met de IK BEN Aanwezigheid en terwijl de meesten van ons in dit stadium zitten, zou men vlakbij de voltooiing ervan kunnen zijn, of men zou aan het begin ervan kunnen zijn, desalniettemin, zijn wij allemaal in dit stadium van de afdaling hiervan, en het opnieuw ermee versmelten. De afdaling/de her-versmelting met de IK BEN Aanwezigheid is een prachtig proces waar jouw Werkelijke Goddelijke Blauwdruk, jouw Essentie, de JIJ die JIJ BENT, zichzelf weer aan het worden is en Eén in het Bewustzijn wordt dat je in deze belichaming op een Aards niveau bent.

 

Het is de ontmoeting met jouw Ware Zelf via het Christus Bewustzijn waarvoor je in de eerste plaats kwam om te belichamen met het oog op het laten plaatsvinden van dit stadium van afdalen/her-versmelten. Dit alles vindt plaats in jouw huidige bewustzijn in de Aardse belichaming welke jij vormt in deze tijd, omdat dat is waar de Ascentie helemaal over gaat: de her-belichaming van jouw Christus Bewustzijn en de her-versmelting met jouw waarachtige IK BEN Aanwezigheid op het Aardse - fysieke niveau.

Dit is nochtans het begin van een veel dieper en grootser bewustzijn welke je zult beginnen te worden of te belichamen, als je dat aldus kiest. Het is het startsignaal van een eenwording met Alles Dat Is via jouw eigen belichamingen en jou zelf, het collectief vormend.

In dit stadium zal je eerst deze Eenheid als een vorm of een collectief beginnen te zien en te Worden, waar dergelijke creaties als "afscheiding" en het "labelen" van geen belang meer zullen zijn. Men zal het niveau en het bewustzijn bereiken dat Alles Eén is en niet alleen dit bewustzijn zien maar het ook werkelijk worden en belichamen.

Wanneer je die staat bereikt, zal het als een bevrijding aanvoelen, als een overvloed en als een wonderbaarlijk iets, aangezien jij je niet nog langer aan wat dan ook gehecht zult voelen. Deze onthechting bevrijdt jou van alle beperkingen, alle afscheiding, al het labelen en alle grenzen. Je wordt bewustzijn wanneer jij je van de gedachten onthecht, van de creaties en van de geest. Het is wat je nu aan het worden bent, altijd in het NU zijnde aangezien dat is wat jouw bewustzijn op de eerste plaats markeert.

Besef/Bewustwording is een zeer intrigerende positie waar iemand kan ZIJN. Bewust zijn van alles zonder het bewust met het verstand/de geest te proberen te begrijpen of te analyseren. Het wordt moeilijk om besef/bewustwording te Zijn als je begint te proberen en te begrijpen en te zoeken naar, "Hoe kan ik dat doen of hoe kan ik besef/bewustwording zijn?" In een dergelijk geval is het niet langer mogelijk om besef/bewustwording te Zijn, aangezien het verstand/de geest het overneemt en besef/bewustwording alles behalve het verstand/ego is.

Velen van jullie hebben nu dat stadium bereikt waar het tijd is om je te onthechten van dingen zoals "verstandelijke acties", "geestelijke constructies" die de afscheiding en het labelen vormen. Wij zijn helemaal klaar met dit type van leven en Bestaan, het is tijd om verder te ontwikkelen in de Goddelijke Essentie hetgeen jullie allemaal zijn. Wij beginnen te zien dat 'Alles IN JOU' is, en dat er geen andere plaats is om naar antwoorden te zoeken dan binnenin jou. We zijn nu volwassen geworden en het is een zeer goede tijd om deze volwassen entiteiten te worden, niet alleen in bewustzijn maar ook in deze belichamingen.

Dankzij ieders Zelf en hun IK BEN Aanwezigheid, is dit stadium en deze uitbreiding toegestaan en worden zij geleefd. En dankzij de immens binnenkomende energieën wordt dit alles geïntensiveerd, aangezien alles dat JIJ bent en binnenin jou is, altijd versterkt zal worden op de manier zoals het al gedaan is door de binnenkomende energieën die helpen om de Jij en de Planetaire-, Zonne- en Universele Jij te verschuiven.

Terwijl je begint om in jouw bewustzijn met jouw belichaming in niveau omhoog te gaan, zou het bij tijden uitdagend kunnen worden aangezien alles altijd tot actie aangezet wordt via uiteenlopende manieren van trilling en resonantie. Alleen jij zult jouw weg erdoorheen vinden aangezien jij altijd jouw eigen Bron van Zijn en begeleiding bent die weet wat het beste voor jou is, want jij bent het! Daarom, is begeleiding van binnenuit de beste begeleiding die je kunt krijgen via meditatie en innerlijke verbinding.

Zet jouw geest/gedachten stil tijdens deze stadia's van groei en uitbreiding, van de her-versmelting en de afdaling van jouw IK BEN Aanwezigheid en sta toe, BEN en geef je eraan over. Vermaak jezelf ten volle en bovenal , HOUD met jouw gehele hart van jouw eigen wezen, en altijd volledig vertrouwen in je Zelf hebbend. Voel jouw eigen behoeftes in deze tijd, aangezien je hart en jouw IK BEN jou altijd op de juiste manier en door de juiste energieën zullen leiden die je in die tijd nodig bent.

Wij zijn helemaal klaar met deze dualiteit en polariteit ervaringen welke vertaald worden in de afscheiding en in gedachtecreaties. Laat deze voor eens en voor altijd los, want eraan vast blijven houden houdt deze dualiteit alleen maar in leven, wat zelfs meer getriggerd zal worden in jouw eigen werkelijkheid, de dingen in jouw persoonlijke levenservaring zwaar makend, terwijl alle oude wegen/manieren afbrokkelen wat het voor jou moeilijker maakt om je hieraan vast te houden: het wordt naar jou weerspiegeld.

Wij creëren dit prachtige nieuwe paradigma via ons bewustzijn en het besef/de staat welke wij zijn. Het Al is een gedachteloze en zuiver Goddelijk bewustzijn, een staat van ZIJN. Men kan kiezen om vanuit deze staat van zijn een creatie van gedachtevorm te creëren, of men kan kiezen om eenvoudigweg te ZIJN. Een ieder is uniek op diens eigen manier, een deel zijnde van het gehele Bewustzijn dat wij als de Eenheid vormen.

Wij vormen wat wij zijn en in plaats van het buiten ons gevormd te houden (wat wij op de oude manieren gedaan hebben, tot nog niet zo heel lang geleden) beginnen we nu om het binnenin ons te vormen als we beseffen dat wij een Universum op ons zelf zijn, en de behoefte voor externe reflectie en voor een spiegeleffect niet langer meer nodig is om te beginnen te beseffen dat JIJ het bent.

 

Mijn zegeningen en Liefde voor jullie allemaal, dit is een boodschap van MIJ / mijn IK BEN Aanwezigheid van Licht.

Eyah Asher Eyah

Méline Lafont

 

Bron: Denk met je hart

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees