Wie ben jij binnen in jou? Hoe heet jij binnen in jou? Hoe oud ben jij binnen in jou? Ben jij binnen in jou een man of een vrouw? Wanneer je begint diep binnen in jou te kijken, is daar dan iemand die gedefinieerd en geïdentificeerd kan worden? Denk je dat je jezelf gaat ontmoeten zoals je gewoonlijk in de uiterlijke wereld iemand ontmoet? Wanneer je naar binnen gaat, zul je daar dan iemand vinden die op je wacht? Realiseer je, terwijl je er getuige van bent, dat het gevoel ‘ik ben iemand in de buitenwereld’, vanzelf begint te verdwijnen. ‘Ik ben iemand’, ofwel het ego, kan alleen bestaan in relatie met ‘Jij bent iemand anders’.

 

Innerlijke Leegte

 

Buiten, in de wereldse dimensie, wordt ‘Ik ben iemand’ geconfronteerd met vele ‘jij bent iemand anders’. In de buitenwereld heb je je naam nodig, datgene waar je je mee identificeert, datgene wat je allemaal hebt gedaan, je gehechtheden en je macht. Maar het wordt alleen in de buitenwereld gebruikt….

Alle wereldse identificaties smelten als sneeuw voor de zon wanneer je de reis naar binnen maakt. Binnen in jou zelf heb je geen naam. Daar heb je geen ego. Is er, wanneer je in de innerlijke eindeloze leegte valt, ergens vaste grond om te landen? Zijn daar misschien dingen waar je je aan vast kunt klampen? ‘Je bent iemand anders’ is daar niet aanwezig, daarom begint ‘Ik ben iemand’ uiteen te vallen.

Dan ontstaat de angst om iets te verliezen waarvan je gewoonlijk dacht dat je daarop kon vertrouwen. Deze angst ontstaat omdat je persoonlijkheid, die door de maatschappij op je gelegd is, in deze avontuurlijke reis naar binnen begint te verdwijnen. Als je altijd van jezelf wegrende, maar niet naar jezelf toe, hoe zul je dan het verbazingwekkende gevoel van een ongedeeld wezen te zijn, leren kennen? Wanneer je jezelf alleen met je persoonlijkheid identificeert, dan begin je op het moment dat het gewaarzijn zich verdiept, wanneer het ego verdwijnt, deze angst te voelen. Als je gedurende je hele leven jezelf alleen maar geassocieerd hebt met je ego, dan laat dit verdwijnen een grote spanning ontstaan.

Wie is de werkelijke jij? Wie ben jij wanneer de associaties die jij gewoonlijk maakt met iets en iemand in de buitenwereld verdwijnen gedurende de tijd die jij hier als getuige op toeziet? Er is zeker iets dat ‘nee’ zegt tegen de ‘ik ben iemand’ in de binnenwereld. Kijk dan: wat blijft er over en wat verdwijnt er uit zichzelf. Op het moment dat het onware verdwijnt, verschijnt het ware. Het ware kan niet verdwijnen! Het leeft altijd. Het is eeuwig.

Laat me dan tegen jou zeggen: wees niet bezorgd. Het gevoel dat daar binnenin niemand is, is absoluut authentiek voor de natuur der dingen. Zie er alleen maar op toe dat jij daar toch nog bent, maar niet jouw ego, niet je persoonlijkheid. Realiseer je dat je in het diepste gewaarzijn eenvoudig bent…  In dat diepe getuige zijn, ben jij eenvoudig…

Kijk naar al deze dingen die omhoog komen: angst, spanning, vragen, twijfels… realiseer je je één simpel feit: wie kijkt naar deze ontstane angst? Wie kijkt naar het verdwijnen van het ego? Wie kijkt naar deze spanning? Wie is degene die kijkt? Wie vindt deze gelukzalige leegte binnen in je? Wie vindt dit mysterieuze niets binnen in jou?

Dat ben jij! Jij bent deze toekijker. Jij bent deze authentieke getuige. Voor de eerste maal heb je jezelf ontmoet. Verander alleen je focuspunt van de uiterlijke objecten naar de pure subjectiviteit. En deze sprong laat deze transformatie van angst naar de gelukzaligheid van het vinden van jezelf ontstaan.

En op deze reis kun je iets groters vinden dan je ego, dan je persoonlijkheid, dan je wereldse identificaties en gehechtheden. Dat is je werkelijke leven, je authentieke zijn. Binnen in je besta je in de zuiverheid van het dansende bestaan. Binnen in je besta je in volkomen stilte en ontspanning. Binnen in je ben je het zuivere bestaan. Binnen in je ben je het zuivere bewustzijn. En vanuit dat zuivere bestaan stijgt het gehele aroma van het leven omhoog. En vanuit deze stilte verrijst de prachtige melodie van het leven. Mediteer hierover…

Oleg Moskvine

 

Bron: Nieuwetijdskind

 

{fcomment id=2530}

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees