Voor het geval dat er nog steeds enige twijfel is, wij staan binnenin een moment die extreme veranderingen in het menselijke bewustzijn inzaait. De buitengewone verschuivingen die wij nu ervaren zijn tot nu toe de meest krachtige en transformatieve. Dit is niet alleen waar voor dit tijdskader of dit leven; deze veranderingen sporen terug dwars door recente bogen van incarnatie. De energieën die wij nu ervaren werpen gebieden van beïnvloeding af die in alle richtingen uitbreiden: in/naar toekomstige tijdlijnen, in/naar verleden tijdlijnen, en in/naar aangrenzende parallelle tijdlijnen. Deze energieën hebben een invloed op ons binnenin alle tijdlijnen en op alle niveaus. Zij helpen zielen om aspecten van hun wezen dwars door levensspannen heen te verenigen en een voltooiende fase binnen te gaan.

 Het Kardinale Grote Kruis is Gecodeerd met Ontwakende Frequenties

Wij zijn al onder de invloed van het Kardinale Grote Kruis die exact wordt op 23-24 April. De energieën hebben zich gedurende maanden langzaam verzameld rondom dit evenement. Dit is een astrologisch evenement dat gecodeerd is met frequenties voor de menselijke ontwaking. De codes en sleutels die in dit evenement worden geherbergd zijn geprogrammeerd om alles op te ruimen en in vrijheid te stellen dat in de weg staat van de volledige spirituele bekrachtiging. Dit opruimen zal niet in de ruimte van één week of een dag plaatsvinden. In plaats daarvan, zal het zich langzaam en met goddelijke timing ontvouwen. Dit evenement, dat ingeklemd zit tussen de maansverduistering van 15 April en de zonsverduistering van 29 April, representeert een doorgaand proces van onophoudelijke intensiverende energieën. Weerstand aangaande deze energieën zal ons naar dode eindes brengen, wegversperringen, barrières, gezondheidskwesties en een algemeen gevoel van dat de dingen niet werken. Dit is de tijd om open, alert en bewust te blijven. Sta deze energieën toe om programma's van waardeloosheid, besluiteloosheid, twijfel, angst en scepticisme weg te branden. Deze energieën helpen ons alles op te ruimen dat onze werkelijke natuur, onze werkelijke identiteit als de essentie van Spirit verduistert.

 

De Kosmische Downloads van April Breiden zich van het Verleden naar de Toekomst Uit

De energieën die nu worden gedownload zijn dezelfde energieën die achterwaarts in de tijd rimpelden gedurende de afgelopen eeuw, geesten ontwakend en zielen activerend die hier kwamen om een licht te laten stralen op het ontvouwende pad dat naar de kwantumgroei en uitbreiding van het menselijke bewustzijn leidt. Dit is een tijd waarin wij ontwaken tot wie wij waarlijk zijn: grote, multidimensionale wezens holografisch voor Alles-Dat-Is.

Werp je blik over dit afgelopen jaar om de achterwaartse beweging van deze energieën in je eigen leven te zien. Zie hoe zij oude fineer wegveegden en oude structuren ineen lieten storten met tsunami-achtige gewelddadigheid zoals carrières en relaties die niet langer meer jouw hoogste goed dienden.

Om de echo van deze energieën dwars door de tijd heen waar te nemen, denk terug aan de vooruitgangen die in de wetenschap gedurende de laatste decennia gemaakt zijn; naar de grote werken van literatuur en kunstwerken die aan de mensheid geschonken werden; naar de ideeën die aan ons geschonken werden door grote uitvinders, visionairs en denkers. Deze energieën hielpen het vrije-denken van de zestiger-jaren beweging te activeren, de beweging van het bevrijdende menselijke potentieel, de bekrachtigende bijdragen van nieuwe gedachten, de dramatische verschuivingen van de harmonische convergenties, en veel meer. Zij rimpelen in/naar golven -- deze energieën bedraden licht in/naar het weefsel van ons bestaan -- die toekomstige werkelijkheden inzaaien als zij terugreiken om ons te onderwijzen en om ons door talrijke punten van ontwaking, talrijke bekrachtigingen en activeringen heen te gidsen, aldus wij binnenin dit moment wakker, bekrachtigd en geactiveerd zouden kunnen staan om de energieën van de nieuwe tijd te verankeren.  

 

Wij zijn onze Hogere Zelven binnenin deze Tijd

Binnenin deze tijd, ervaren wij golf op golf en laag op laag van nieuwe frequenties die ons afstemmen op krachtige downloads, intuïtieve openingen, psychische inzichten, emotionele opruimingen, en levendige en heldere dromen - die allemaal onze middelen van transport in/naar andere tijden en dimensies zullen worden. Wij staan binnenin een moment waar wij werkelijk ons hogere zelf worden - de ogen en oren, de handen en voeten van Spirit op Aarde.

Als zodanig, zijn wij in staat om grotere versterkingen van liefde en harmonie vast te houden. Wij zijn in staat om negativiteit en gedachtevirussen te transmuteren. Wij zijn in staat om twijfel, schaarste, onzekerheid en angst weg te gooien. Alle manieren die wij onszelf toegestaan hebben om teruggehouden/onder de duim gehouden te worden, worden getransmuteerd. Wij laten nu iedere manier los waarop wij de volledigheid van ons wezen gedegradeerd hebben naar een kleine plaats binnenin onze levens, alsook alle manieren die wij onszelf toegestaan hebben om gevangen gehouden te worden door parasitaire energieën en gedachtevirussen.  

 

De Intensiverende Golven van de Kosmische Energieën van April Besurfen

De energieën van April dragen ons voorwaarts in/naar een multidimensionaal, spiritueel bekrachtigend bestaan. Wij zijn een hernieuwd gevoel van richting en overzichtelijkheid aan het downloaden. Stabiliteit is essentieel gedurende deze tijd als wij onze intentie instellen om deze energieën te verwelkomen en hen te gebruiken voor het hoogste goed van iedereen. Terwijl onze creativiteit en visie uitbreiden, groeit onze spirituele bekrachtiging exponentieel. Een mentale focus en helderheid/overzichtelijkheid is gedurende deze tijd essentieel. Waar wij onze focus naartoe brengen arriveert nu sneller in onze fysieke werkelijkheid dan ooit tevoren.

Dit is een tijd om besef te brengen naar wat je aan het creëren bent met jouw gedachten. Bezoek jouw intenties en visies/visioenen opnieuw en update hen. Dit is niet de tijd om vanuit verouderde sjablonen te creëren. Dit is niet de tijd om je in/naar beslissingen te haasten. Dit is de tijd om jouw visie/visioen uit te breiden over wat mogelijk is en alle potentiëlen te onderzoeken. Sta in de hoogste frequenties waar je in het moment toegang tot kunt verkrijgen en visualiseer jouw leven opnieuw vanuit die plaats. Nieuwe inzichten en informatie worden naar jouw onderbewustzijn gedownload. Cultiveer jouw verbinding met jouw onderbewustzijn om de stroom van deze informatie in/naar jouw bewuste geest te vergemakkelijken waar je kunt beginnen om het in onmiddellijk gebruik te nemen.

 

De Zonsverduistering van 29 April zal Licht laten schijnen op hoe deze Energieën te gebruiken

Dit is een tijd om jezelf te aarden. De Zon gaat Stier binnen en zal voorzien in aardende energieën en druk van het Kardinale Grote Kruis verlichten. Nu is de tijd om in beweging te komen, een massage te krijgen, buitenshuis te mediteren, of in het park te wandelen, wat het ook is dat jou deze energieën helpt te aarden is nu belangrijk. Dit is een tijd om speciale aandacht te schenken aan wat je eet. Eet licht en consumeer alkaline levensmiddelen die pulseren met levenskracht energie.

Informatie downloads tijdens de Zonsverduistering van 29 April zal licht laten schijnen op hoe wij met deze energieën kunnen beginnen te werken om voorwaarts te gaan. Sommigen van jullie ontvangen al nieuwe visioenen in de wakende en nachtelijke dromen. Houd een journaal bij. Schrijf de begeleiding op die je download. Inzichten zullen in de komende dagen en weken snel en onstuimig komen. Je zult de rest van dit jaar doorbrengen met het decoderen van deze energieën en om hen in je dagelijkse leven aan het werk te zetten. Mettertijd zal je leren om deze energieën ten dienste van alle anderen te hanteren. 

 

Bron: Denk met je hart

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees