Velen van jullie mogen de uitbreiding VOELEN die nu begint op te bouwen binnenin de frequenties die in deze tijd dwars over en binnenin de planeet Aarde stromen. In een lineair context arriveerde het "nieuwe jaar" met een NIEUWE ENERGIE; in WAARHEID is er geen lineair, lineaire tijd is een concept dat binnenin het menselijke logische verstand gecreëerd en voortdurend verankerd werd. Vanaf dit moment voorwaarts zal een lineair concept jou in volledige chaos zien aangezien de uitbreiding van de Nieuwe Aarde frequenties multidimensionaal zijn en niet in een lineair concept geplaatst kunnen worden, net zo min als dat een druppel water in een container geplaatst kan worden en te zeggen dat het stroomt.

Het concept van stroming is vaak wederom in een lineair concept geplaatst met het menselijke logische verstand dat probeert jou te overtuigen dat een rivier ergens van en naartoe moet stromen, ondertussen eruit vandaan filterend dat de stroming in alle richtingen TEGELIJKERTIJD is.

De uitbreiding van de Nieuwe Aarde energieën zal een direct effect hebben op ALLE menselijke levenservaringen door ALLE menselijke voertuigen heen die geïncarneerd zijn op en binnenin de planeet Aarde. De ervaring zal nu in/naar uitbreiding gaan op een PERSOONLIJK niveau met de werkelijkheid die jij kunt en zult ervaren, zijnde overhandigd aan jou door jouw ZIEL. Dit betekend in WAARHEID dat je allereerst verantwoordelijkheid moet accepteren voor dit jouw menselijke leven op alle niveaus van jouw Wezen. Dit is misschien één van de eerste "lessen" van jouw ZIEL en eentje die vaak steeds maar weer opnieuw aan de ZIEL terug overhandigd wordt. Totdat jij een deel van de multidimensionale aard van jouw Wezen kunt verwerken kan je dan niet in/naar wat voor ander deel dan ook uitbreiden, nogmaals dit is niet lineair, jouw ZIEL ziet een volledige pagina, het VOLLEDIGE plaatje en probeert op een menselijk bewust wakend geestesniveau jou dit plaatje stukje bij beetje te laten zien.

Jouw menselijke logische verstand zal proberen dit op een lineaire manier te plaatsen, proberend jou over te halen dat je ALLES aan de linkerzijde van de pagina gezien hebt en dat je van links naar rechts loopt. Dit is GEEN WAARHEID en dit zal ermee beginnen tegen jouw frequentie te werken (zie eerdere blog delen 1-3). Het is verwant met het werken aan een jigsaw puzzel, elk stukje van de puzzel resoneert op een bepaalde frequentie, en jouw ZIEL WEET welke stukjes resoneren met welke frequentie en geeft hen aan jou, hen aan jou zien latend als je eraan werkt om jouw frequentie te VERHOGEN en UIT TE BREIDEN. JOUW ZIEL WEET dat alle stukjes passen en zal een groter uitgebreider plaatje geven, jouw menselijke logische verstand, als het doorgaat toegestaan te worden in een lineaire context te werken, zal eraan werken om het plaatje opnieuw te organiseren naar wat HET DENKT dat het plaatje is, dit ontkend volledig de ZIEL en ontkend het grotere plaatje dat zich aan het ontvouwen is. Dit werkt eraan om jouw frequentie te VERLAGEN en jou op een menselijk bewust wakend geestesniveau te verblinden en dit is waarom begeleiding te allen tijde constant is met betrekking tot het VERTROUWEN en GELOOF in ZELF.

Er is alleen ÉÉN BRON van het grotere plaatje van jouw menselijke levenservaring hier op de planeet Aarde en het verblijft bij jouw ZIEL, alleen JOUW ZIEL kan aan jou verifiëren op het menselijke bewust wakende geestesniveau wie JIJ in WAARHEID BENT. Het werkt er te allen tijde aan om het jou te laten zien en eraan te herinneren, maar het kan er niet voor zorgen dat jij accepteert wat ik noem de "broodkruimels", deze zijn de symbolen, mensen, plaatsen en gebeurtenissen die in jouw externe wakende werkelijkheid tevoorschijn komen om jou te helpen bevestigen wie JIJ in WAARHEID BENT. Deze informatie kan niet volledig verwerkt worden door het menselijke logische verstand, want om het te bevestigen moet er een referentiepunt zijn, de referentiepunten bestaan op ZIEL niveau en zijn NIET op het menselijke bewust wakende geestesniveau. Want welbeschouwd, het logische menselijke verstand dat je hebt in jouw hoofd KWAM MET JOUW MENSELIJKE VOERTUIG. Het bestaat niet buiten de menselijke tijdlijn, het menselijke voertuig waaraan het gehecht is bestaat. In tegenstelling tot het HART welke verbonden is aan de ZIEL en in staat is om ALLE tijdlijnen waarin je bestaat erop na te slaan, want het slaat hen op ZIEL niveau erop na. Jouw ZIEL is eeuwig en is de BRON waaraan jij te allen tijde verbonden bent in dit jouw menselijke vorm.

Dit is waarom de oude 3d Aarde te allen tijde zal proberen jou over te halen om jouw leven via logica en GEDACHTE erop na te slaan, het moet jou afgescheiden houden van jouw ZIEL om jou ingedamd en onderdrukt te houden. Als je dit jouw menselijke levenservaring er alleen op naslaat via het logische verstand zal je de wonderen eruit vandaan filteren, je filtert eruit de bredere wakende menselijke levenservaring en je zult alleen dat creëren hetgeen jouw logische verstand jou toestaat te creëren. Werken met het hart zal jou verhuizen in/naar een expansieve ruimte, en als je de frequenties toestaat uit te breiden kan je dan dromen om te creëren, de Nieuwe Aarde gaat over het creëren van de hemel op Aarde, iedereen die de hemel in een menselijk vorm ooit bezocht heeft deed dat niet met slechts z'n verstand.

2014, om een menselijk scenario te gebruiken, is een dimensionale werkelijkheid van wonderen als je hen KIEST, velen van jullie mogen verklaren, "Natuurlijk kies is dit waarom zou ik dit niet kiezen?", waarop ik zou willen antwoorden, "Heb jij het bij jou ZIEL nagecheckt dat het feitelijk is waarvoor je hier bent om te ervaren?" De verhuizing van het volledige menselijke ras begint nu, deze verhuizing is PERSOONLIJK en is een keuze gemaakt op een PERSOONLIJK NIVEAU en dit zal geboren worden vanuit gebeurtenissen, plaatsen en scenario's die nu geboren worden aan en op de planeet Aarde. Velen zijn op deze planeet in deze tijd geïncarneerd om WAARHEID te LEVEN, dit is niet hetzelfde als het bediscussiëren van de WAARHEID, het leven van WAARHEID LAAT WAARHEID ZIEN en zelfs wanneer dit zich voordoet zullen velen nog steeds verklaren, "het is niet mogelijk". Het kan niet vaak genoeg verklaard worden dat werkelijkheid nu PERSOONLIJK is en de verantwoordelijkheid is van elk menselijk voertuig individueel levend op deze planeet en daarom collectief (ALLEN ZIJN ÉÉN en ALLEN ZIJN te ALLEN tijde VERBONDEN).

BEN DE VERANDERING DIE JE WENST TE ZIEN OP DEZE PLANEET, LEEF WAARHEID en BEN, dat is de begeleiding van ALLE rassen/rijken die in het UNIVERSUM van 3 bestaan. Als je gekozen hebt om met jouw galactische familie te lopen in dit jouw menselijke vorm dan zal je nu met het benodigde werk beginnen om jouw frequentie te verhogen om dit te bereiken. Dit zal aan jou getoond worden door jouw ZIEL en diegenen die hier zijn om jou te helpen in dit proces zullen beginnen te verschijnen in jouw externe wakende leven. Want er zijn ZIEL groepen wiens ZIEL missie het is om de Nieuwe Aarde op de planeet Aarde in te zaaien. Dit inzaaien is nu volledig onderweg en zal te zijner tijd in de externe wakende werkelijkheid welke de menselijke levenservaring is gemanifesteerd worden.

Kx

 

Bron: Denk met je hart

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees