We houden van jullie en zullen dat altijd blijven doen, want we zijn allemaal Eén, eeuwig van elkaar houdend zoals onze lieve Vader doet, zoals Hij wil dat wij het ook doen.  Hij is de Bron waaruit alles stroomt in een oneindige en eeuwige stroom van Liefde.  Hij gaat voorbij aan het bevattingsvermogen en toch weten we dat Zijn Liefde ons in elk moment omarmt, en dat er niets anders mogelijk is.  Dat is wat we in elk moment, eeuwig, continu ervaren en weten, want dat is al wat er is. 

Focus Je Aandacht op de Realiteit van Gods Liefde voor Jou

De Liefde is alles wat er bestaat, en Daarbinnen heeft alles zijn plaats, elke jota van bewustzijn, al het leven, er is geen buiten of voorbij, alles is hier binnen de Eenheid en perfecte harmonie die de Bron is, wat onvermijdelijk en onontkoombaar alles omvat wat is geschapen. 

De illusoire omgeving die werd gebouwd om de afscheiding van de Bron te ervaren, is een illusie, maar omdat degenen die het bouwden wilden dat het heel echt zou lijken, doet het dat, en is vaak daardoor zeer pijnlijk.  Buiten de illusie is er geen pijn, geen lijden, geen bekommernis, geen zorgen, geen angst, geen boosheid, want dat zijn allemaal aspecten van de illusie, aspecten van onwerkelijkheid.  Het lijkt jullie enorm toe, universum na universum, maar in werkelijkheid is het niets, en als jullie ontwaken, wat jullie niet kunnen voorkomen, zal dat onmiddellijk volledig duidelijk worden.  Jullie hebben alleen maar spelletjes gespeeld, onwerkelijke ervaringen gehad om te demonstreren wat de afscheiding zou kunnen zijn als het daarvoor mogelijk was te gebeuren, maar dat kon het natuurlijk niet.

De overgrote meerderheid van jullie heeft meer dan genoeg van het spelletjes spelen en wil alleen maar ontwaken, en het menselijk collectief heeft die intentie onderschreven en er zich aan verbonden.  Zonder jullie wil en intentie om de illusie te onderhouden, zal het desintegreren, oplossen, verdwijnen, en weg zijn.  Het was slechts een zeer tijdelijke illustratie of weergave van wat er zou kunnen gebeuren als afscheiding mogelijk was en kon worden ervaren.  Een kortstondig idee dat niet ondersteund kon worden, want het lag volkomen buiten de grenzen van de mogelijkheden.  God is Liefde, zoals jullie heel goed weten, en alles wat niet in afstemming is met de Liefde, is onmogelijk.  Het idee van niet-gebondenheid of verzet tegen de Liefde kan niet op welke manier dan ook worden verlengd, vergroot, of ontwikkeld, omdat een dergelijke staat onmogelijk is.  Liefde is… einde verhaal! 

Focus je aandacht op de Realiteit van Gods liefde voor jou, en laat je greep of focus op de illusie en al de pijn en het lijden dat het zo effectief lijkt te produceren, los.  Jullie lichamen zijn een deel van, een aspect van de illusie, een essentieel onderdeel van het ervaren van de afscheiding.  Hoe meer jullie je dit kunnen realiseren en verkiezen om te focussen op de Liefde, op de Realiteit, door vollediger en frequenter je innerlijke ruimte van vrede en rust binnen te gaan, des te minder lijden zij zullen brengen naar je bewustzijn, naar je aandacht, en zullen proberen een deel van je te worden. Jullie zullen lijden, conflict en verdriet observeren, want anderen verkiezen dat te ervaren, en jullie zullen in staat zijn compassie, troost, en ondersteuning te bieden, zonder in de pijn te worden getrokken en het daardoor echt lijkt te maken.  Jullie hebben de macht om de illusie op te lossen en dat is waar jullie in het proces van zijn om te doen, dus blijf die intentie vasthouden, en blijf jezelf eraan herinneren dat dat je intentie is, wanneer je merkt teruggetrokken te worden de onwerkelijkheid in. 

De Realiteit is jullie eeuwige Thuis, het Thuis dat jullie nooit hebben verlaten, en het is tijd voor jullie te ontwaken uit jullie ongelukkige droom van onwerkelijkheid, pijn, conflict en lijden en opnieuw te genieten van de Realiteit.  Jullie hebben de intentie om te ontwaken, jullie hebben die intentie altijd vastgehouden, maar jullie hebben het als het ware ‘op de lange baan geschoven’ (put it on the long finger), in de ‘geen haast lade’.  Nu is het tijd om er aandacht aan te besteden, om je aandacht daar te focussen tot voltooiing plaats vindt.

Zoals jullie voortdurend wordt geadviseerd door degenen in de spirituele rijken, jullie hebben hierin onbeperkte assistentie, maar jullie moeten wel continu de intentie herbevestigen, want de omgeving die de illusie ondersteunt, stimuleert op een verleidelijke manier vergeetachtigheid van al wat spiritueel, Echt is.  De afleiding van het dagelijkse leven als een mens kan alles-opslokkend zijn als je dat toestaat, dus focus op het je losmaken van de continue trein van piekerende, angst veroorzakende, of storende gedachten die je denkgeest vullen, met uitsluiting van wat echt belangrijk is.  Heeft het je zorgen maken enig probleem opgelost?  Heeft het gezorgd voor wereldvrede, overvloed voor allen, een einde aan de corruptie?  De lijst van jullie zorgen is eindeloos, en je op hen focussen, zoals jullie heel goed weten, leidt tot niets.  Nochtans je op hen te focussen sluit je denkgeest af voor de liefde, want ze zijn Daarmee niet in afstemming.

De meesten van jullie hebben ervaringen gehad toen iets moois je aandacht trok en vasthield, tot gevolg hebbend dat alle wereldse afleidingen wegvielen, en je ervoer een paar momenten van intense stilte, vrede, zelfs Liefde.  Een ervaring zoals deze is een benadering van de Realiteit.  Ruik de rozen, zelfs als het huis afbrandt!

Het is essentieel om naar binnen te gaan en dagelijks met je spirituele gidsen en mentoren aanwezig te zijn, rustig luisterend met de afleidingen van je rusteloze denkgeest subtiel tot bedaren gebracht, zo niet volledig stil gemaakt.  Een gevoel van vrede zal over je komen – waarschijnlijk niet totaal, maar een enorme verbetering van het non-stop continue denkgeest-gekwebbel dat zo velen van jullie ervaren – en je zult merken in staat te zijn veel van de luidruchtige afleidingen die normaal je denkgeest vullen, uit te bannen.  Het maakt jullie mogelijk duidelijker te zien dat alleen maar in leven zijn een ongelooflijke gave is, want je wordt bewust, bewust dat de zorgen en angsten die zo vaak jullie gedachten vullen, afleidingen zijn van de Liefde die jullie altijd omhuld. Jullie zullen voelen dat de Liefde, zelfs als het maar tijdelijk is, je op zal beuren, versterken, inspireren, terwijl jullie doorgaan je goddelijke taak vast te houden van de intentie voor het ontwaken van de mensheid, en jullie zullen het laten gebeuren!  Jullie kunnen niet falen, want hierin is jullie wil in perfecte afstemming met die van God.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

 

Bron: Denk met je hart

{fcomment id=2905}

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees