Nu meer dan ooit moeten we de ergste momenten doormaken in de conflictueuze geschiedenis van dit ras. Het gaat over een overgangsperiode van loutering-zuivering en we moeten er het hoofd aan bieden door volwassenheid, wilskracht en verantwoordelijkheid toe te passen. We spreken over een diepgaande hernieuwing-transformatie zowel op vlak van de zon, de geologie, de psychologie-het gedrag en de algemene genetica. Het is een niet te vermijden proces en de overheersende aliens weten dat heel goed.

Alcyon

Het probleem zit in de wereldbevolking zelf die sterk gehybridiseerd, gekruist en tot zombie gemaakt is, die sterke tegenslagen uitlokt aangezien de meerderheid ervan werkt voor de Duisteren die ons regeren...

Dit, naast de enorme hoeveelheid fotonen-licht die constant de aarde bereiken is wat de weg gaat bepalen die wij gaan kiezen en volgen, dat wil zeggen de decodering van onze oude levensgewoontes, of hetzelfde blijven als altijd maar met noodlottige resultaten van massale vernietiging...

Maar wat te doen om er voor te zorgen dat we onze ogen openen en de authentieke realiteit zien van de verschillende kosmische, aardse en menselijke gebeurtenissen die plaatsvinden? Of verkiezen we om te leven verborgen achter passiviteit en gebrek aan informatie, alsof dat de beste oplossing zou zijn voor al het verdriet en de crisissen die we beleven?  Is het dan niet beter om op de hoogte te zijn en zo de meest haalbare opties te zoeken die ons beschermen?

 

 Gerealiseerd door
ALCYON

 

Bron: Youtube

 

{fcomment id=2949}

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees