Deze laatste paar dagen zijn inderdaad intens geweest aangezien jullie allemaal door een corridor van licht heen gereisd zijn welke binnenin zoveel nieuwe verbindingen geopend heeft. En nu dat jullie deze corridor verlaten hebben, hebben jullie enige tijd om je opnieuw aan al deze veranderingen aan te passen, en dan, zullen jullie beginnen op te merken wat dit laatste korte verblijf in de verhoogde frequenties in gang gezet heeft. Want zoals wij jullie eerder vertelden, werden er zovele nieuwe verbindingen door dit proces verzekerd en geopend, en nu, heeft het licht een veel gemakkelijkere tijd om alle doelen te bereiken, en dus, zal het in staat zijn om veel grotere hoeveelheden van informatie rechtstreeks in/naar jullie allemaal af te leveren op manieren welke jullie in staat zullen stellen om jullie inbreng veel sneller te vervullen.

 

 

 

Laat ons dit uitleggen. Zoals wij al eerder in detail behandeld hebben, zijn jullie hier allemaal om een voorafgaande overeengekomen taak van ondersteuning te vervullen in dit gehele proces van het letterlijk herconstrueren van jullie gehele planeet, en een ieder van jullie zal in een specifiek gebied dienstbaar zijn, waar jullie gevraagd zal worden om te handelen overeenkomstig jullie bekwaamheden en een voorafgaand overeengekomen plan. En nu, aangezien deze laatste download aldus succesvol was, zullen wij wederom van dit alles de snelheid opvoeren. En zullen jullie aldus zien, dat deze eindeloze vragen van "wanneer" spoedig weer gesteld zullen worden, maar wederom, zal hetzelfde antwoord zijn, "Wanneer de tijd juist is." En nu, hoeven jullie zelfs korter op dit alles te wachten, aangezien jullie jezelf in staat gesteld hebben, en inderdaad de rest van de schepping, om de snelheid van dit proces zelfs verder op te voeren. Dus knuffels aan jullie allemaal dat jullie dit volbracht hebben, aangezien het op geen enkele manier een gemiddelde prestatie was. Maar nogmaals, er is nog veel meer werk te doen, en nu, zullen jullie jezelf op zo heel veel manieren gewaarworden naar buiten toe te vertakken, terwijl de echte reden voor jullie korte verblijf op deze planeet zal beginnen bij jullie naar binnen te sijpelen.

Want nu, zullen jullie allemaal de verbinding gewaarworden tussen jullie en niet alleen de rest van de mensen waarmee jullie op deze reis verbonden zijn, maar ook met dezen van ons die nog steeds aan de andere zijde van de zogenoemde sluier zweven om op een dusdanige manier verhoogd te worden, dat het deze volgende periode veel interessanter zal maken dan dat jullie je misschien voorgesteld hebben. Want er zal een beroep op jullie gedaan worden om jezelf naar de taak te brengen. Met andere woorden, jullie taken zullen beginnen binnenin jullie bewustzijn uit te harden, en jullie zullen zien hoe stukjes en beetjes van schijnbare willekeurige informatie, toevallige ontmoetingen en persoonlijke verbindingen zullen beginnen tevoorschijn te komen. En beetje bij beetje, stukje na stukje, zullen zij ermee beginnen samen te voegen in/naar een patroon dat jullie allemaal in staat zal stellen om een stevigere grip te krijgen op nochtans wie je bent en waarom je hier op de eerste plaats bent. En herinner je, zelfs als elk en iedereen van jullie een unieke en zeer individuele rol in dit gehele proces speelt, zijn jullie allemaal ook aldus nauw aan zoveel anderen gelinkt, dus het verdraagt het om te herinneren te delen wat voor informatie dan ook dat je onderweg toegevallen mag zijn.

Want dit is inderdaad een zeer collectief proces op alle soorten van manieren, en hoe beter jullie zijn met het aan elkaar linken van de gescheiden stukjes die jullie zullen vinden, hoe sneller dit gehele proces voltooid zal zijn. Want denk eraan, dit wordt DOOR jullie gedaan, niet VOOR jullie, en zelfs als wij dit gezegde al vele keren herhaald hebben, is het er één waar wij jullie steeds maar weer opnieuw aan zullen herinneren. Want jullie zijn degenen die het tempo in dit alles aangeven, en als zodanig, zijn jullie de enigen die volledig de vraag van het "wanneer" kunnen beantwoorden. Want dat is aan elk en iedereen van jullie, en nu, hebben jullie allemaal een machtige sprong dichterbij naar die streep in het zand genomen dat zegt, "Nu is de tijd gekomen". Want jullie hebben het klaargespeeld om zulk een indrukwekkende keten van deuren alleen tijdens deze laatste week te openen, dat het tempo aanzienlijk opgevoerd zal worden.

Dus wij zeggen wederom blijf wakker en begin dingen op te merken die tevoorschijn zullen komen in jullie gebied van bewustzijn. Sommigen hiervan mogen aan de zomen tevoorschijn komen, maar dat betekend niet dat het van weinig belang is, verre van dat. Dus zit rechtop en merk op, en inderdaad, maak notities, en bovenal, vergelijk notities. Want aan een ieder van jullie zullen stukjes gegeven worden die volmaakt met andermans stukje van de puzzel zal passen, en als zodanig, is niets van geen belang zelfs als het niet waar dan ook in jouw deel van dit grote scenario volmaakt lijkt te passen. Dus blijf met elkaar, in iedere betekenis van het woord, verbonden, en weet dat jullie dagelijks aan snelheid winnen als jullie aan de slag gaan met dit belangrijk werk van het deconstrueren van de informatie en het weer opnieuw in elkaar zetten me de hulp van elkaar.

The Constant Companions

 

Bron: Denk met je hart

{fcomment id=2722}

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees