Velen van jullie zijn al in/naar de snelle baan gestapt, een ruimte waar de tijd lijkt stil te staan, en alles rondom jou heen precies het tegenovergestelde lijkt te doen. Want nu, zullen de veranderingen waar jullie doorheen gegaan zijn al ruim baan gemaakt hebben voor wat er binnenkomt, en als zodanig, zullen jullie bij tijden bij jezelf gewaarworden dat je overstroomd wordt met al deze energetische brieven die naar jullie toe gesmeten worden vanuit schijnbaar alle richtingen.

Onze woorden mogen verbijsterend schijnen te zijn, aangezien deze gehele periode inderdaad verbijsterend zal lijken te zijn voor velen van jullie, want het zal moeilijk zijn om gesetteld te raken en een manier te vinden om te omschrijven wat er gewoonweg binnenin jou aan het gebeuren is. Want zoals jullie nu zo ongeveer heel goed weten, is het proces waarnaar gerefereerd wordt als zijnde ascentie in alle aspecten een innerlijk proces, terwijl jullie volledige programmering aangepast wordt zodat jullie eindelijk in staat zijn volledig te functioneren aangaande al jullie inherente bekwaamheden.

Dus nu, zal er veel gaan gebeuren dat moeilijk te verklaren zal zijn voor wie van jullie dan ook, maar zoals wij al gezegd hebben, zullen jullie het inderdaad in jullie eigenlijke beenderen voelen dat iets zeer nieuws al aan het gebeuren is. En dus, zouden wij graag deze kans willen nemen om jullie allemaal eraan te herinneren dat morgen ook één van deze centrale punten is, welke zal dienen om iedere en alle onderdelen van deze eerder al intense situatie te verhogen, en als zodanig, zal het gepast zijn om dit tijdslot te gebruiken om jezelf ruimschoots tijd te geven om gewoon binnenin jezelf te zijn, en aanwezig te zijn in dit gehele proces. Want je moet in staat zijn om als het ware beschutting te zoeken binnenin jouw eigen bewustzijn, en jezelf niet weg te laten moffelen door wat voor extern geluid of verwarring dan ook.

Want dit gaat allemaal over jullie, over dat jullie steeds meer volledig worden in de laatste hoeveelheid aan tijd, en als zodanig, verzoeken wij daarom aan jullie allemaal om een manier te vinden om jezelf zoveel als dat jullie kunnen te focussen in de uren die er in het verschiet liggen. Dit mag voor sommigen eerder nogal als zelf-dienend toeschijnen, en dat is het gehele punt. Want als je de tijd niet kunt vinden om je op jou te focussen, niemand anders kan dit voor jou doen, en nu, sta je voor een zeer cruciaal onderdeel van deze gehele operatie, en wij denken dat je enorme voordelen gewaar zult worden als je het welzeker klaarspeelt om binnenin te zoeken en gedurende de tijd die nodig is met jezelf te gaan zitten.

Dit betekend op geen enkele manier dat wij aan jullie vragen om beschutting te zoeken omdat iets negatiefs op het punt staat om te gebeuren in jullie omgeving, verre van dat. Dit is eenvoudig een geheugensteuntje dat je ernaar zou moeten streven om wat voor onnodig extern geluid dan ook in dit proces te vermijden, hoe beter je dan in staat zult zijn om aanwezig te zijn bij jouw eigen hergeboorte. Want dit gaat allemaal over de nieuwe JIJ die begint diens aankomst aan te kondigen, dus denken wij dat jullie geen enkel onderdeel van deze hergeboorte zouden willen missen. Want nu, zal er zoveel beginnen in jullie over te stromen, zoveel, dat delen van jullie tot actie aangezet zullen worden waarvan jullie niet eens wisten dat jullie die delen bezaten! Want denk eraan, dit gaat allemaal over het opnieuw ontwaken van de sluimerende codes binnenin, degenen die zullen verzekeren dat jullie niet langer bestuurd worden door dat eenvoudige proces van overleving dat vooralsnog de levens van de mensheid geregeerd heeft. Want nu, staan jullie op het punt om tot bloei te komen in wat gelabeld zal worden als de waarachtigste vorm van de mensheid, de vorm die hier is om wonderen te bewerkstelligen, de vorm die deze gehele planeet herboren zal laten worden op dezelfde manier als zij zelf het klaargespeeld hebben om zichzelf vanuit de oude ruïnes die zij gewoon waren te zijn te laten herrijzen.

Want jullie zijn als de Feniks dierbaren, de stralende Feniks, opstijgend vanuit de as van de oude en afgebrande overblijfselen van de illusie van wie jullie zelf dachten dat te zijn. Want nu, zullen jullie ermee beginnen de grenzeloze versie van jullie zelf te zien, degene die gedurende zo een lange tijd gewacht heeft om uit de oude kooi gelaten te worden van de erbovenop gelegde beperkingen. En jullie zouden niet die eerste glimp van de echte JIJ willen missen, nietwaar? Dus daarom, neem de tijd om gewoon te ZIJN, en zie of je dat eerste overweldigende gevoel van JIJ kunt detecteren, dat wereldschokkende gevoel van het eindelijk worden van zoveel meer dan wat jullie gelimiteerde overtuigingen jullie voorheen hebben laten denken. Want nu, zullen deze oude limieten tot stukjes verbrijzeld worden terwijl een ieder van jullie, de één na de ander, over deze oude ruïnes heenstapt en daarbuiten in die wijd open ruimte begint te avonturieren, dat gereed is en op jullie wacht om te beginnen erin rond te dartelen.

 

Bron: Denk met je hart

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees