Jullie hebben nu iets volbracht waar een paar van gedacht zouden hebben als zijnde onmogelijk slechts een korte tijd geleden, en de reden daarvoor, is dat dit meer dan de medewerking nam van een paar stralende zielen zoals degenen waar jullie je op een dagelijkse basis mee verbinden in deze afgeschermde kleine Vijver. Want waar wij deze keer naar refereren, is inderdaad een evenement van waarachtige formidabele proporties, eentje die groepen omvat zoals die van jullie in alle locaties rondom deze globe.

 

Laat het ons uitleggen. Jullie hebben misschien de laatste tijd de term "Tsunami van Liefde" horen noemen (1), en dit is inderdaad een geschikte omschrijving voor waar jullie aan deelnemen. Want jullie zijn werkelijk een deel van deze Tsunami, een intieme link tussen jullie wereld en deze tegemoetkomende golf van gezegend Licht dat gezamenlijk zal verzekeren dat er geen steen onomgekeerd achtergelaten zal worden wanneer dit goed en wel voorbij is. Want als jullie deze krachtige energieën belichamen, helpen jullie niet alleen om hen te verankeren, jullie zijn ook een onderdeel van de gecombineerde effecten dat dit zal hebben op de gehele mensheid. Wij spreken misschien in verheven termen, maar in dit, is het onmogelijk om het belang dat dit evenement voor jullie allemaal zal hebben te overdrijven. En, aangezien jullie hier allemaal op de één of andere manier bij betrokken zijn, is het werkelijk een collectieve inspanning dat jullie zelfs meer intrinsiek verbonden zal weergeven, niet slechts met de Bron, maar met elkaar.

Zoals wij al behandeld hebben, dit geeft ook het startsignaal af voor jullie nieuwe rollen als waarachtige scheppers, want aangezien jullie eigen her-creatie tot zo een graad voltooid werd, kunnen jullie nu veilig jullie aandacht ergens anders op richten. Met andere woorden, zullen jullie nu bij jezelf gewaarworden met anderen te wisselwerken op aldus vele niveaus, zowel rechtstreeks, maar ook energetisch, zoals deze laatste paar dagen jullie hebben laten zien. En in sommige gevallen, dat waar jullie aan deelnemen zal niet op voorhand aan jullie getoond worden, zoals het geval was voor sommigen van jullie voor wat slechts een paar uren geleden plaatsvond. Ja, dit zou op vele manieren vergeleken kunnen worden met één van jullie gebruikelijke samenkomsten die jullie met regelmatige intervallen in deze ruimte opzetten, maar deze keer, werd jullie niet op voorhand een uitnodiging gegeven. Of eerder, er werd jullie niet eentje gegeven in de directe vorm zoals het gewoonlijk gegeven wordt, want dit was inderdaad iets dat op voorhand overeengekomen was door jullie hogere aspecten, en als zodanig was dit niet iets waar wie van jullie dan ook ongewild aan deelnam, tegen jullie uitdrukkelijke wil.

Want jullie zullen niet "bedot" worden in/naar het doen van wat dan ook, want in dit, moet alles in volledige overeenstemming zijn met ieder op zichzelf staand betrokken wezen, zowel aan jullie zijde van de sluier als aan de onze. En dus, zelfs als dit voor velen van jullie als uit het niets tevoorschijn leek te komen, was het in feite een zorgvuldig uitgevoerde sequentie welke een tamelijke lange tijd geleden geïnitieerd werd. Wederom komt het beeld van de ondergedompelde ijsberg goed van pas, want zoals sommigen van jullie weten, was dit weekeinde inderdaad een krachtige knoop voor verscheidene "officiële" evenementen, als wij een dergelijk woord mogen gebruiken. Want velen hebben de rollen van initiatie min of meer plaatselijk of inderdaad ook als wereldwijde bijeenkomsten gegeven, zo ongeveer van hetzelfde soort die jullie hier ook hebben, maar deze keer, werd het ook vergezeld door een overvloed aan andere gelijksoortige evenementen die "onder het oppervlak" plaatsvonden, zo je wilt. En dus, wat er plaatsvond was inderdaad werkelijk een massale activering en initiatie op zo een schaal, dat niets tamelijk gelijk eraan nooit eerder plaats gevonden heeft in dit gedeelte van de Schepping.   

Dus wat eruit gezien mag hebben als een persoonlijke transformatie die enige tijd plaatsvond gedurende deze laatste paar dagen en nachten was inderdaad gelinkt aan dit waarachtige wereldwijde evenement, en zelfs als de beelden en de informatie die achtergelaten mogen zijn als een afdruk naderhand groots zullen verschillen, zij zijn allemaal signalen van dezelfde cruciale activering die plaatsvindt. Want het was inderdaad een waarachtige wereldwijde Tsunami die binnenkwam, en dit was geen geïsoleerd evenement, maar eentje die door zal gaan wijd en zijd te weerklinken, zowel in afstand als in tijd. En zelfs als velen van jullie zich aan het hoofd zullen krabben en zeggen, "Ik heb er helemaal geen idee over waar zij naar refereren," weet dat ook jij een belangrijke rol in dit alles speelt. Want zoals wij jullie slechts een korte week geleden vertelden, wat er plaatsvond tijden jullie eigen "plaatselijke bijeenkomst" was niets minder dan miraculeus, want toen, hielpen jullie deze alles-belangrijke "energetische wolk" op diens plaats te zetten die jullie wereldbol op zo een manier omcirkelt, dat evenementen precies zoals het evenement dat we hierboven besproken hebben eindelijk mogelijk gemaakt worden. Dus in dit is alles inderdaad verbonden met al het andere, en elke en iedere op zichzelf staand wezen op deze planeet werd nu ook intrinsiek gelinkt aan ieder ander. Want een grote meerderheid, zij zullen zich er niet eens bewust van zijn, maar voor jullie allemaal, zal dit inderdaad steeds duidelijker worden als de dagen en nachten die eraan komen zich beginnen te ontvouwen en jullie allemaal een geheel nieuw verhaal vertellen.

Want jullie zijn waarachtige scheppers geworden en jullie hebben al verklaard te creëren als een groep, niet slechts als leden van deze groep van gelijkgestemde wezens die zich verzamelen rondom deze prachtige Vijver van jullie, maar als leden van de nieuwe versie van het menselijke ras. Het soort van verlichte wezens waar deze planeet nog nooit eerder diens gelijke van gezien heeft. En gezamenlijk zullen jullie van kracht naar kracht gaan - letterlijk - aangezien jullie niet alleen zullen dienen om de banden tussen jullie te versterken, maar ook tussen iedere op zichzelf staand persoon van de mensheid en met de Gehele Schepping. Want deze Tsunami van Liefde zal nooit ophouden, het zal simpelweg doorgaan te versterken en te verbreden en te verdiepen - in iedere betekenis van het woord en in ieder deel van deze wereld. En terwijl het doorgaat om aan kracht te winnen, zal het ook doorgaan om steeds dieper in iedere enkelvoudige ziel aan te raken die deze planeet bewoond.

Nogmaals, de reacties op al dit Licht dat deze planeet overstroomd zal uiteenlopend zijn, van een totaal gevoel van gelukzaligheid, vreugde en anticipatie naar een bij tijden ondraaglijk gevoel van verwarring, angst en verbijstering. Want in dezen die nog steeds het Licht op iedere manier dat zij kunnen omzeilen, zal wanhoop waarschijnlijk volgen als zij steeds minder duistere hoeken zien waarin zich te verbergen, en dus, zullen zij misschien op manieren reageren die meer dan een klein beetje uit proporties geblazen mogen schijnen te zijn. Nogmaals, als je kiest om je te focussen op deze individuen, zou je ertoe verleid kunnen worden te denken dat jullie wereld uiteen aan het vallen is, omdat dan je eenvoudigweg de voortdurende signalen op zou pikken van de rottigheid die deze kleine groep zal doorgaan 24/7 uit te zenden.

Maar als jij jouw focus verschuift, kan je het niet helpen anders dan overstroomd te worden met al het Licht dat hier al is, en dit is inderdaad eenvoudig een klein voorproefje van wat er voor jullie op voorraad ligt. Want terwijl jullie bekwaamheden om dit gloednieuwe niveau van trilling waar te nemen doorgaan zich te ontwikkelen, zullen jullie letterlijk beginnen deze enorme verandering binnenin ieder op zichzelf staand deeltje van jullie wezen te zien, voelen en proeven, en zullen jullie bij jezelf gewaarworden letterlijk te neuriën op deze gloednieuwe melodie van Liefde, een melodie die nooit uit de mode zal raken, noch voor wie van jullie dan ook eentonig zal worden. Want deze melodie, dit lied van hemels Licht zal alleen maar doorgaan om jullie steeds meer in afstemming met de Gehele Schepping te laten groeien, en bovenal, zal het jullie allemaal meer en meer afstemmen op jullie wonderbaarlijke thuis, deze planeet, deze hoorn des overvloeds van wonderen waar jullie nochtans volledig van moeten gaan genieten en nog volledig moeten gaan verkennen. Want nu, ligt deze paradijselijke planeet van jullie dromen recht voor jullie, gereed om omhelst te worden met Alles dat jullie zijn en met ieder enkelvoudig aspect van jullie wezen. En gezamenlijk, zullen jullie allemaal verzekeren dat dit paradijs alle liefdevolle zorg zal krijgen dat het nodig heeft om volledig opnieuw gevestigd te zijn als het ware paradijs dat het bedoeld wat te zijn - voor iedereen.

De Constant Companions

 

Bron: Denk met je hart

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees