De mensheid staat op de rand van een enorme grote doorbraak in diens besef van energie. Terzijde van het relatieve kleine percentage van de populatie van de Aarde dat spiritueel gefocust is, is de mensheid in z'n totaliteit onbewust gebleven van de individuele energiegebieden welke altijd ieder menselijk wezen omwikkeld heeft. Dit staat op het punt te veranderen. Het nieuwe intense gebied van goddelijke energie waar de planeet Aarde in/naar bewoog op 22 december 2012 heeft ieder mens sinds die datum aangeraakt en beïnvloed.

Een Enorme Doorbraak in Besef doet Zich Over de Gehele Planeet Voor

Het effect hiervan wordt duidelijk als mensen, die voorafgaand aan nu altijd afwijzend waren van alles dat suggereerde dat er meer tot het bestaan was dan geweten kon worden via de lichamelijke zintuigen en intelligente intellectuele beredeneringen, plotseling interesse beginnen te krijgen in de mogelijkheid dat er meer tot het leven is dan dat zij geloofden, dat er misschien een leven na de dood is, en dat leven zou kunnen bestaan zonder een fysieke vorm.

Het is voor iedereen met stevige gegrondveste overtuigingen over het onderwerp zeer moeilijk, vermoedelijk bevestigd door hooggeleerd wetenschappelijk onderzoek, om de mogelijkheid te accepteren dat deze overtuigingen verkeerd waren, ongefundeerd, en in feite weerlegd worden. Hun opening tot de mogelijkheid dat een spirituele werkelijkheid, waarvan zij zich niet bewust waren, feitelijk zou kunnen bestaan is schokkend en verbijsterend voor hen. En toch, ontdekken zij nu bij zichzelf dat zij een begerige interesse voor het idee hebben.Voorheen, zouden zij het op voorhand al hebben afgewezen - ontkenning is de beste vorm van verdediging! Nu, echter, hebben de energieën een enorme invloed op hun individuele energiegebieden - energiegebieden waarvan zij ook geen wetenschap hadden, ervoor kozen deze niet te erkennen, of waar zij slechts met enige terughouding hun acceptatie aan gaven, hen slechts in overweging nemend als toevoegingen van de algemene chemische activiteiten die zich in het lichaam voordoen en die ermee ophouden op het moment van de fysieke dood.

Het resultaat van deze groeiende interesse van het verkennen van het gebied van de spiritualiteit is een explosie van het besef dat de mensheid verantwoordelijk is voor diens houdingen en gedragingen omdat zij ieder ander op de planeet beïnvloeden. Het besef dat het de verantwoordelijkheid van de mensheid is om de beschermers, geen heiligschenners, van de planeet te zijn is de laatste vijftig of zestig jaren groeiende geweest, maar die groei is nu in snelheid toegenomen aangezien de kinderen en kleinkinderen van deze vroegere respect hebbende mensen van jullie verantwoordelijkheden actie ondernemen die evenredig is met deze verantwoordelijkheden. Het is prachtig om deze enorme verandering te zien gebeuren terwijl het besef groeit.

Jullie zijn het Gouden Tijdperk waarop jullie gewacht hebben! En jullie beginnen dat feit te erkennen en te accepteren. Het besef dat dit omvat leidt jullie voorwaarts om instituten en organisaties te vestigen wiens doel het is om deze verantwoordelijkheden te promoten en te eren. Omdat er nu zovelen bij betrokken zijn, is niet alleen deze beweging niet tegen te houden, maar ook ontdekken de betrokkenen dat zij niet alleen zijn, zoals zij vaak schenen te zijn, terwijl zij naar manieren zochten om de schade die aangericht was te herstellen en om verdere schade te voorkomen zich opnieuw voor te doen.

Als de intentie om verantwoordelijk te zijn, en liefdevolle beschermers de drang vervangen om machtige misbruikers van het milieu te zijn, verandert het gehele collectieve bewustzijn van de mensheid en past zich aan, en dit staat de essentiële veranderingen aan jullie levensstijlen toe om erkend te worden, bediscussieerd en dat ernaar gehandeld wordt, welwillend en enthousiast. Het verlangen om liefdevol te zijn, zorgzaam, verantwoordelijke partners met, en bewoners van, is de planeet Aarde nu de collectieve intentie van de mensheid, en zo zal het bereikt worden.

Ja, een enorme doorbraak in besef doet zich over de gehele planeet voor, wat zeer vruchtbaar een verbintenis aan zal gaan met de goddelijke energieën die jullie omwikkelen en de noodzakelijke veranderingen van kracht laten worden om een overvloedig, veilig en vreedzaam aards milieu te verzekeren waarvan toekomstige generaties van de mensheid kunnen genieten en waarin zij tot bloei kunnen komen. Het is een illusie, maar het is er één aan het worden waarin jullie in staat zullen zijn jullie zelf te verrukken en te genieten totdat jullie gereed zijn om het los te laten en terug te keren naar jullie originele staat van eenheid met God.

 

Bron: Denk met je hart

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees