Jason Spreekt: Toen ik voor Gaia's 3D Matrix stond, zag ik gebroken delen van de Matrix en voelde een diepe kwaadheid binnenin me naar boven beginnen te borrelen. Ik wist dat kwaadheid mijn frequentie zou verlagen, maar ik kon het niet indammen. Hoe konden mensen liefdevolle Gaia op deze manier schade berokkenen? Kunnen zij niet zien hoezeer de planeet lijdt? Toen, plotseling, zat ik in een enorm groot vliegtuig. Tot mijn gruwel besefte is dat ik in de Tweede Wereldoorlog was en ik was de piloot van een bommenwerper. Ik leidde een aanval op de stad van Dresden. Het deel van mij die de piloot van de bommenwerper was geloofde dat ik mijn wereld beschermde, maar vanuit mijn hogere perspectief van Jason geloofde ik dat ik het in feite vernietigde.

 

"NEE!" schreeuwde ik, maar de strijd woedde voort. De piloot-ik van de bommenwerper wist dat de mensen beneden in paniek rondrenden, maar ik gaf er niet om. Ik was zo gevuld met wraakzucht dat iedere Duitser zou moeten sterven, zelfs als zij onschuldige burgers waren. Nog erger, begon ik te voelen dat mijn Jason zelf de strijd binnengetrokken werd. Ik kon zelfs de adrenaline door mijn systeem heen voelen koersen terwijl ik bom na bom op een kleine, vreedzame stad liet vallen.

Een afstandelijk deel van mij kon voelen dat Sandy aan mijn arm trok, proberend om mijn aandacht te krijgen, maar ik raakte steeds meer in de illusie verloren. Het voelde goed om te doden, om mijn God, het voelde feitelijk goed om te doden. De gruwel van dat gevoel zorgde ervoor dat ik op de grond neerviel, welke in/naar een strijdarena morfte in de Eerste Wereldoorlog. Ik kroop over de grond en probeerde in de veiligheid van de loopgraven te komen.

Echter, een ontploffing van mosterdgas streek neer op de grond, en ik begon oncontroleerbaar te hoesten, hetgeen mijn locatie weggaf. Iemand kwam achter mij aan. Ik kon niet zien wie het was, maar hij had een geweer. Ik probeerde het uniform te identificeren, maar mijn ogen waren bijna gesloten door het mosterdgas, dus ik schoot gewoon en doodde hem. Terwijl zijn dode gedaante mijn richting op viel, zag ik dat wij hetzelfde uniform droegen. Nog erger, hij was mijn beste vriend.

"NEE," schreeuwde ik terwijl ik oncontroleerbaar begon te snikken. Ik voelde dat Sandy probeerde om de Jason-ik te troosten en hoorde Mytrian zeggen, "Het is slechts een illusie. Je moet alle illusie loslaten om door te gaan op jouw pad van ascentie."

Ik gaf niets om de illusie of het pad van ascentie. Alles dat ik kon voelen was de gruwel dat ik mijn vriend gedood had. Ik weet niet hoelang ik aan het diepe schuldgevoel, het verdriet en de woedde leed voordat ik het uiteindelijk uit mijn systeem opgemaakt had. Langzaam, begon ik te voelen dat Sandy mij vasthield en dat Mytrian's stem mijn besef binnenkwam.

"Schuldgevoel, verdriet en kwaadheid zijn allen componenten van angst. Als jij je oude angst loslaat, kan je de duisternis als een gewonde vriend gewaarworden in plaats van een gehate vijand."

Met de loslating van mijn oude angst, welke zich verborg binnenin het schuldgevoel en de kwaadheid, besefte is dat ik door een portaal heen gevallen was in/naar het Lagere Astrale Vlak. Met dit besef begreep ik hoe iemand zo in de duisternis van de 3D illusie verloren kon raken dat zij door de gebroken 3D Matrix heen zouden vallen. Zij zouden zichzelf dan gewaarworden in het Lagere Astrale Vlak, welke vaak gekend is als de "Hel".

Sandy en ik gingen op onze voeten staan en liepen de illusie van het strijdarena binnen en vertelden iedereen, "Dit gevecht is een illusie. Je hoeft hier niet langer te blijven. Kijk naar boven naar jullie Engelen," zeiden wij terwijl wij omhoog naar de legende van Engelen boven ons wezen. Sommigen van de verlorenen waren in staat om naar boven naar de engelen te kijken; anderen hielden op met vechten en probeerden ons te horen, maar zij konden het niet. Sommigen van hen waren zo verloren in de illusie dat zij ons niet konden zien of horen en doorgingen met vechten alsof wij er niet waren.

"Jullie frequentie is te hoog voor hen om jullie waar te nemen," zei Mytrian. "Zoals jullie weten, zijn er nog steeds mensen die aardse voertuigen vasthouden wiens resonantie te laag is om enig besef te hebben dat er overal om hen heen hogere frequentie werkelijkheden zijn."

Ik dacht terug aan de tijd toen ik bij die groep was. Met die gedachte, ervoer ik diepe dankbaarheid en onvoorwaardelijke liefde voor alles waar ik mee gehonoreerd was geweest om te ervaren. Onmiddellijk, opende er zich een portaal van Licht recht voor mij.

Toen ik door het portaal heen keek was ik getuige van een Aarde waarop de Galactische wezens openlijk landen. Vele mensen waren bijeen verzameld en verwelkomden blij en gelukkig de leden van hun galactische familie. Ik was blij om Sandy en Mytrian aan mijn zijde gewaar te worden.

"Toen Sandy ervoor koos om voorbij de illusies van het Lagere Astrale Vlak te kijken om jou te helpen, breidde haar bewustzijn zich ook uit in/naar deze mogelijke werkelijkheid." verklaarde Mytrian.

"Wat bedoel je met mogelijke werkelijkheid?" vroeg ik.

"Wij zijn blij dat je deze vraag stelt," begon Mytrian. "Wanneer een planeet gereed is om diens primaire resonantie uit te breiden in/naar een hoger frequentie van expressie, creëert het vele mogelijke werkelijkheden waaruit diens vele bewoners mogen kiezen om te bewonen. De werkelijkheden die de grootste hoeveelheid van bewoners vergaart zijn gevuld met de meeste levenskracht en worden meer waarschijnlijk componenten van de hogere frequentie expressies van de planeet.

"De bewoners van de planeet die gereed zijn om te ascenderen in/naar een hogere frequentie van werkelijkheid creëren hogere frequentie mogelijke werkelijkheden met de kracht van hun multidimensionale Licht (gedachte) en onvoorwaardelijke Liefde (emotie). Aan de andere kant, zullen de bewoners van de planeet die het nog steeds nodig zijn om het 3D Spel van macht-over anderen te spelen mogelijke werkelijkheden van oorlog, hongersnood/schaarste, epidemieën en overheersing creëren.

"Als er meer mogelijke werkelijkheden zijn gebaseerd op macht-binnenin en onvoorwaardelijke Liefde, heeft de planeet de hulp van diens bewoners om een gemakkelijke overgang te creëren in/naar de hogere frequenties. Tegenovergesteld, als er meer werkelijkheden zijn gebaseerd op macht-over en vrees, zal de planeet een moeilijke tijd hebben en zou rampen moeten creëren om enige van de werkelijkheden die immuun voor verandering zijn af te schudden.

"Gaia is een zeer liefdevolle planeet en Zij wil niemand van haar bewoners schade berokkenen. Echter, er zijn aanpassingen die gemaakt moeten worden voor Haar planetaire ascentie. Gebieden zoals jullie nu net ervaren hebben moeten opgeruimd worden, aangezien zij de resonantie van de Aarde verlagen. Wat de mensheid niet begrijpt is dat alle "verleden", "heden" en "toekomstige" werkelijkheden allemaal in het NU gebeuren.

"Vandaar dat, op angst gebaseerde werkelijkheden op iedere tijdlijn genezen en afgeschud moeten worden. Als een werkelijkheid genezen moet worden, moeten de bewoners die het gecreëerd hebben het doen. Aangezien de planten, dieren, elementen en elementalen in uitlijning met Gaia zijn, zijn het alleen de mensen die lage frequentie werkelijkheden werkende hebben op de 3D Matrix."

"Ruimde ik de werkelijkheid op die ik van de 3D Matrix ervoer?" vroeg ik.

"Je ervoer dat intiem, hetgeen jou toestond om het gevoel van die scène aan te nemen, en bewust de wreedheden waarnam die de leden van die werkelijkheid niet langer meer konden herkennen. Je raakte verloren in het geweld, maar was in staat om jouw hogere gewaarwordingen voldoende te herstellen om te herkennen dat je de verbinding met jouw ZELF verloren was.

"Toen je eenmaal besefte dat je feitelijk deelnam aan de illusie had je een grote bezorgdheid. Gelukkig, toen je onze liefde accepteerde was je in staat om die werkelijkheid naar een hogere frequentie te transmuteren met jouw eigen macht-binnenin en onvoorwaardelijke Liefde. Daarom, is het antwoord op jouw vraag, JA. Ja, je was in staat om die werkelijkheid uit de Matrix op te ruimen.  

"Het is op deze manier dat Gaia getransmuteerd zal worden. Haar mensen en andere bewoners zullen haar angst, kwaadheid, wraak, jacht en macht-over met liefde, acceptatie, genezing/herstel, dienstverlening en macht-binnenin vervangen. Het dieren koninkrijk laat al zien hoe verschillende soorten, zelfs soorten die eens roofdier en prooi waren, vrienden worden.

"Gelukkig, worden steeds meer mensen zich bewust van de macht welke de corporaties over hun levens hebben. Zij beginnen te beseffen hoe de corporaties hun beste bron van voedsel, planten, in steriele voedselbronnen omgekeerd hebben die feitelijk het menselijke lichaam schade berokkenen in plaats van het te voeden.

"Macht-binnenin is ALTIJD sterker dan macht-over. Macht-over anderen resoneert alleen met de derde dimensie en het Lagere Astrale Vlak. Tegenovergesteld, macht-binnenin je zelf resoneert op het volledige bereik van jouw Multidimensionale ZELF om jou te verbinden met het NU van de ENE. Jouw macht-binnenin kan feitelijk wapens van vernietiging uitzetten met de macht van jouw onvoorwaardelijke Liefde."

"Als dat het geval is," zei ik een beetje te luid, "Waarom zijn er dan nog steeds bommen die iedere dag afgaan?"

"Hoeveel ontvangers van deze bommen weten dat zij de bommen kunnen transmuteren met hun onvoorwaardelijke Liefde? In feite, hoeveel van deze mensen weten zelfs over onvoorwaardelijke Liefde?"

"Waarschijnlijk niemand of slechts een paar," antwoordde ik. "Kunnen we het nu aan hen allemaal vertellen?"

"Zouden zij jou geloven? Zouden zij jouw informatie verwelkomen, of zouden zij zeer kwaad worden dat je hen dergelijke belachelijke dingen verteld wanneer zij zozeer lijden?" vroeg Mytrian.

"Ik begrijp wat je bedoeld. Bepaalde informatie kan alleen ontvangen worden door iemand die diens bewustzijn voldoende verhoogd heeft om over de immense bekwaamheden van hun Multidimensionale ZELF te leren. Hoe kunnen wij dit de mensen leren?"

"Je kunt hen niet leren wat zij niet willen leren. Vandaar dat diegenen van jullie die gereed zijn voorop zullen gaan en een werkelijkheid zullen creëren die anderen kunnen vinden wanneer hun bewustzijn zich uitgebreid heeft in/naar hun Multidimensionale ZELF.

"Sommige ontwaakten zullen diegenen helpen die nog niet gereed zijn om hun illusies los te laten en de waarheid te leven. Anderen zullen een aanwezigheid vestigen op de hogere vierde-dimensionale Aarde waar studenten in hun nachtlichaam een bezoek aan kunnen brengen om te studeren en zich te herinneren over hun Multidimensionale ZELF.

"Dan, gedurende wat zij waarnemen als tijd, zullen deze "studenten" in staat zijn om hun eigen macht/kracht voldoende te omhelzen om zich hun Multidimensionale ZELF te herinneren. Deze overgang mag in het begin langzaam zijn, maar het zal exponentieel vooruitgaan als één ontwaakte er twee worden, twee worden er vier, vier worden er acht, enzovoorts."

Sandy en ik keken elkaar aan. Sandy gaf me een grote knuffel en vertelde me dat ze zeer trots op me was. Mytrian zei, "Zullen wij door het portaal stappen in/naar de frequentie van werkelijkheid waarin de mensheid de dageraad van hun nieuwe Galactische Maatschappij verwelkomt?"

"Ja," antwoorden wij samen. Sandy en ik hielden elkanders handen vast en stapten door het portaal heen. Mytrian volgde.

 

Bron: Denk met je hart

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees